4. Mustafa Kimdir? 4. Mustafa Hayatı ve Dönemi Önemli Olaylar

0
Advertisement

4. Mustafa Kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı Padişahlarından 4. Mustafa döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi.

4. Mustafa

4. Mustafa

IV. Mustafa, Osmanlı padişahı (8 Eylül 1779 İstanbul – 15/16 Kasım 1808 İstanbul). Padişahlık dönemi: 1807-1808. Babası I. Abdülhamit, annesi Ayşe Sineperver Sultan’dır.

Şehzadeliği III. Selim’in yanında geçti. İyi bir eğitim gördü. III. Selim’in karşıtlarıyla birleşti. Nizam-ı Cedit’e karşı cephe aldı. Böylece yeniçerileri, Şeyhülislam Ataullah Efendi’yi ve Sadaret Kaymakamı Köse Musa Paşa’yı yanma çekerek Kabakçı Ayaklanmasının hazırlanmasına neden oldu. Ayaklanma sonunda III. Selim’in tahttan ündirilmesi üzerine 21 Mayıs 1804’de Osmanlı tahtma oturdu. Ayaklanmacıları ödüllendirdi. Bu saltanat değişikliği sırasında, III. Selim’in yandaşı olan kişilerin evleri yağma edildiği gibi, çoğu da öldürüldü. Nizam-ı Cedit’in ortaya koyduğu tüm yenilikler kaldırıldı. Nizam-ı Cedit yandaşları izlenerek birer birer yakalandı ve öldürüldü.

1806’da başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sürüyordu. IV. Mustafa, bir türlü yönetimi ele geçiremiyordu. Zorbalar devlet işlerine karışmayacaklarını açıklamalarına karşın, her türlü atama, görevden alma ve her konuda istediklerini yaptırıyorlardı. İstanbul’da hoşnutsuzluğun sürüp gittiği bir zamanda, 8 Temmuz 1807’de Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi. Cephede ayaklanan yeniçeriler, yeniçeri ağasını öldürdükleri gibi düzensiz bir biçimde İstanbul’a doğru hareket ederek Silistre’de ordugâhı yağmaladılar. III. Selim ve Nizam-ı Cedit yandaşı olan ve gelişen olaylar üzerine III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak için Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’a doğru hareket etti, 10 bin kişilik disiplinli ordusuyla İstanbul’a girip yönetime el koyduğu bir sırada III. Selim, IV. Mustafa’nın yandaşları tarafından öldürüldü.

Topkapı Sarayı’na giren Alemdar Mustafa Paşa, Babüssaade kapısı önünde III. Selim’in kanlı cesediyle karşılaşınca genç Şehzade Mahmut’u tahta çıkardı, kendisi de sadrazam oldu. IV. Mustafa, Alemdar Mustafa Paşa’mn sadrazamlığı sırasında sarayda korundu. Ancak onun öldürülmesinden sonra, yandaşları tarafından yeniden tahta çıkırılma girişiminde bulunulduğunu haber alınca, II. Mahmut tarafından öldürüldü (17 Kasım 1808). Bahçekapı’daki babasının türbesine gömüldü.

Advertisement

Kaynak 2

MUSTAFA IV. (1779-1808)

Osmanlı padişahlarının 29.’sudur. I. Abdülhamit‘in oğludur. Annesi Ayşe Sineperver Valide Sultan’dır. Amcasının oğlu olan III. Selim‘in gericiler tarafından tahttan indirilmesi üzerine 1807’de tahta geçti. 1808’de tahttan indirilinceye kadar 1 yıl, 2 ay saltanat sürdü. Birkaç ay sonra, yerine geçen kardeşi II. Mahmut’un emriyle öldürüldü. Bahçekapı’daki babasının türbesinde gömüldü.

IV. Mustafa’nın silik bir şahsiyeti vardı. Gericilere alet oldu. Hele III. Selim‘i öldürtmesi, II. Mahmut’u da öldürmeye kalkması, IV. Mustafa’yı tamamen lekelemiştir.


Leave A Reply