Bucaş Antlaşması Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan (Polonya) arasında yapılmış olan Bucaş antlaşmasının sebebi ve özellikleri ile ilgili genel bilgiler.

BUCAŞ ANTLAŞMASI, Lehistan (Polonya) ile Osmanlı imparatorluğu arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Antlaşmanın tam tarihi ise 18 Ekim 1672.

Bu iki devletin Ukrayna’nın paylaşılması konusundaki anlaşmazlıklarından ötürü açılan ve Padişah IV. Mehmet’in de katıldığı bir sefer sonunda Osmanlılar önemli başarılar elde ettiler. Birçok Leh kentini ele geçirip Varşova’ya 100 km yaklaşmaları üzerine Lehistan, Kırım hanı aracılığıyla barış istedi.

Bucaş (Buczacz) kasabasında yapılan antlaşmaya göre: Podolya, Osmanlı Devleti’ne, Galiçya, Lehistan’a bırakıldı; Lehler Ukrayna üzerindeki hak istemlerinden vazgeçerek Osmanlılara pişkeş adıyla yılda 220 bin duka altını vergi ödemeyi ve padişaha bağlanmayı kabul ettiler.

Koşulları ağır bulan kimi Leh soylularının antlaşmayı kabul etmemeleri üzerine Bucaş Antlaşması’nın biraz hafifletilerek yürürlüğe konması, Lehistan’a karşı yeniden açılan savaş sonunda, 1676’da Zorawno Antlaşması’nın imzalanmasıyla gerçekleşebildi.

Advertisement

Leave A Reply