Bükreş Antlaşmaları

0
Advertisement

Bükreş’te tarihimiz boyunca yapılmış olan antlaşmalar hakkında bilgi.

Bükreş’te tarihimizle ilgili olarak şu antlaşmalar yapılmıştır:

28 Mayıs 1812 Osmanlı – Rusya antlaşması: Bu antlaşma ile Besarabya, Osmanlı tarafından Rusya’ya verilmiştir, Rusya Kırım’ı aldığından beri ilk defa Osmanlı’dan bu önemde bir yer koparmış iki imparatorluğun sınırı Dinyestr yerine Prut Nehri kabul edilmiştir. (Antlaşma II: Mahmut zamanında imzalanmıştır).

3 Mart 1886 Antlaşması: Sırbistan Krallığı ile Osmanlıya tabi Bulgaristan Prensliği arasında kısa süren ve bir yıl önce Doğu Rumeli’yi ilhak ederek kuvvetlenen Bulgarlar’ın kazanması ile biten savaşa son vermiştir.

10 Ağustos 1913 Antlaşması: İkinci Balkan Savaşı’na son vermiştir, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan arasında imzalanmıştır.

7 Mayıs 1918 Bükreş Antlaşması: Bir yandan Romanya, öbür yandan merkezi Devletler (Almanya, Avusturya – Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan) arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile, 4 Merkezi Devlet’e teslim olmuş bulunan Romanya’ya keza teslim olmuş Rusya’dan alınan Besarabya veriliyor. Dobruca, 4 Merkezi Devlet arasında paylaşılıyordu. Daha sonra Almanya ve müttefiklerinin savaşı kaybetmeleri üzerine bu antlaşma hükümsüz kalmıştır.

Advertisement

Leave A Reply