Bulgar Türkleri Nereden Gelmiştir?

0
Advertisement

Bulgar Türkleri kimdir? Bulgar Türkleri nereden gelmişlerdir ve tarihleri nasıldır nasıl Slavlaşmışlardır?

• Oğuzların batıya gelip yerleşen ve Ogur olarak anılan bir Türk boyundan gelmektedir.

• 4. Yüzyılda Volga havzasını alan Ogurlar burada, Hun İmparatorluğu’nun dağılması üzerine gelen boylarla birleşerek “Bulgar” denilen kavmi oluşturdular.

Volga (İtil) Bulgarları, 7. Yüzyılda tam bir devlet olarak ortaya çıktılar. Bulgarların bir bölümü de Tuna Irmağı çevresine yerleşti. Bunların kurdukları Bulgar ve Suvar şehirleri Bizans ve Müslümanlarla yaptıkları ticaretle çok gelişti ve zenginleşti. Özellikle deri ürünlerinde çok ileriydiler.

Tuna Bulgarları 9. Yüzyılın sonlarında Ortodoksluğu kabul ettiler. Slavlarla karışarak, Slav kültürü içinde eridiler.

• Volga çevresine yerleşmiş olan Bulgarlar (Kama Bulgarları) ise Müslümanlığı benimsediler. Moğolların saldırıları sonucu, devletleri yıkılan Volga Bulgarları, çeşitli boylar içinde eridiler.

Advertisement

Günümüzdeki Kazan Türkleri ve Kazan Tatarları Bulgar Türklerinin soyundandır.


Leave A Reply