Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Anlamı ve Açıklaması Nedir?

2

Büyük balık küçük balığı yutar atasözü ne anlatmaktadır? Büyük balık küçük balığı yutar atasözünün anlamı ve örnekli açıklaması

Büyük Balık Küçük Balığı Yutar

Büyük Balık Küçük Balığı Yutar

Atasözü : Büyük balık küçük balığı yutar.
Açıklaması : Güçlüler güçsüzleri her zaman ezerler.

GÜÇ

Güçlü devletler, güçsüz devletleri, güçlü kişiler de güçsüz kişileri ezerler. Ekonomi alanında da güçlü kuruluşlar, güçsüzleri ya ortadan kaldırır, ya da kendine bağlı bir kuruluş haline getirir.

Canlılar yaşama savaşı verirken, her yolu denerler. Gerek duyduklarında kimileri yavrularını yer, kimileri en yakınlarının bile yaşamına son verir. Özellikle hayvanlar arasında geçerli sayılan bu kural bazı yönleriyle insanlar arasında da geçerli olmuştur. Gerek devletler arasında, gerekse kişiler arasında uygulandığını görmekteyiz. Ancak geçmişte silah güçlülüğü egemenken zamanımızda bu güçlülük oldukça değişmiş, yerini bilgi ve ekonomik üstünlüğe bırakmıştır. Bu kuralı doğru görmemekle birlikte, bazı durumlarda hâlâ geçerli olduğunu bilip ona göre davranmakta yarar var.

Atasözünün Açıklaması / Kompozisyon

Bu bir doğa yasasıdır. Güçlü olanlar, güçsüzleri ezer, onların sırtından geçinir. Ya da doğrudan doğruya onları yakalar yer. Böcek serçeye, serçe de kartala yem olur.

İnsan yaşamında da böyledir. Ağa, bey, beyefendi, kral, hükümdar, padişah, imparator, şah vb. gibi adlar alan güçlüler, çevrelerindeki zayıf insanları istedikleri gibi kullanırlar. Onları karın tokluğuna çalıştırırlar. Tarihte okuduğumuz savaşların hemen hepsi bundan çıkmıştır. Güçlü kuvvetli insanların zayıf insanları ezmesi gibi, büyük ülkeler de küçük ülkeleri ellerine geçirmek istemişler, savaşa yol açmışlardır.

Peki, bu durumda, zayıfların, güçsüzlerin hali ne olacak, yapacakları bir şey yok mu? diyeceksiniz. Olmaz olur mu, var. Yaşamanın en doğal bir hak sayıldığı çağda yaşıyoruz. Demokrasiler bunun için benimseniyor. Zayıflar, güçsüzler ele ele verip birleşiyorlar; kendilerini ezmek isteyen güçlere karşı birlikte savaşım (mücadele) veriyorlar.

Hayvanlar dünyasında bir şey yok ama, insanlar bu katı doğa yasasından böylece kurtulmaya çabalıyorlar.

Zayıfların güçlüler tarafından ezildiği, parası olanların olmayanlara haksızlık yaptığı bir dünya bu atasözü ile çok güzel anlatılmıştır. Maalesef paranın ve gücün hakim olduğu dünyada tıpkı vahşi hayattaki zayıf anlıların av olduğu gibi güç ve para sahibi olmayanların av olduklarını görmekteyiz.


2 yorum

Leave A Reply