Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan Kitap Özeti, Konusu, Karakterler, Agota Kristof

0

Agota Kristof tarafından yazılmış Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan adlı kitap üçlemesinin konusu, analizi, karakterler ve özeti. Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan kitabı incelemesi, kitap hakkında bilgi.

Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan

Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan

“The Notebook, The Proof, The Third Lie: Three Novels” Macar-Fransız yazar Agota Kristof tarafından yazılmış bir kitaptır. İlk olarak 1995 yılında Fransızca olarak “Le Grand Cahier, La Preuve, Le Troisième Mensonge” adıyla yayımlanmış ve daha sonra İngilizceye çevrilmiştir.

Kitap aslında birbiriyle bağlantılı üç romandan oluşan bir üçlemedir ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ikiz kardeşlerin hikayesini takip eder. Romanlar sade, minimalist bir tarzda yazılmış olup karanlık, akıldan çıkmayan ve bazen rahatsız edici temalarıyla bilinmektedir. İşte her bir romana kısa bir genel bakış:

 • “Büyük Defter” (Le Grand Cahier): Üçlemenin ilk romanı, bizi savaştan kaçmak için küçük bir köyde sert büyükanneleriyle yaşamaya gönderilen ikiz kardeşler Lucas ve Claus ile tanıştırıyor. Yaşadıklarını ve gözlemlerini bir deftere kaydeden ikizler, çevrelerinde meydana gelen acımasız ve çoğu zaman vahşet dolu olayları detaylandırıyor.
 • “Kanıt” (La Preuve): İkinci romanda kardeşler büyümüş ve yatılı bir okula gönderilmişlerdir. Kimlik, ahlak ve insan doğasının karmaşıklığı gibi konularla boğuşarak hayatlarını bir deftere kaydetmeye devam ederler. Roman, savaşın karanlık ve psikolojik yönlerini ve insan ruhu üzerindeki etkisini irdeliyor.
 • “Üçüncü Yalan” (Le Troisième Mensonge): Üçlemenin üçüncü ve son romanı kardeşleri yetişkin olarak görür ve hayatta farklı yollar seçmişlerdir. Lucas bir yazar, Claus ise acımasız bir iş adamı olur. Bu romanda Lucas, travmatik geçmişiyle uzlaşmaya ve savaşın yalanları ve aldatmacalarıyla şekillenen kendi kimliğiyle yüzleşmeye çalışır.

Üçlemenin genel temaları arasında savaşın bireyler ve toplumlar üzerindeki etkileri, hakikat ve kimlik arayışı, gerçeklik ve kurgu arasındaki bulanık çizgiler ve insan doğasının karmaşıklığı yer alıyor. Üçleme, güçlü ve çağrıştırıcı düzyazısı, olağanüstü koşullardaki insanlık durumunu keşfetmesi ve gerçeğin ve hikaye anlatımının doğasına ilişkin düşündürücü incelemesi nedeniyle övgüyle karşılanmıştır. Bununla birlikte, üçlemenin şiddet, travma ve savaşın insanlıktan çıkarıcı etkileri gibi karanlık ve rahatsız edici temaları ele aldığı ve tüm okuyucular için uygun olmayabileceği unutulmamalıdır.

Kitap Özeti

“Büyük Defter” (Le Grand Cahier):

Üçlemenin ilk romanı bizi, savaş küçük kasabalarının üzerine çökerken anneleri tarafından büyükannelerinin yanına gönderilen ikiz kardeşler Lucas ve Claus ile tanıştırıyor. Yaklaşık 10 yaşlarındaki kardeşler köye vardıklarında sert ve acımasız bir ortamla karşılaşırlar. Katı ve sert bir kadın olan büyükanneleri onlara çok az şefkat ve ilgi gösterir. Karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmek için kardeşler hayatta kalmak için bir dizi kural oluştururlar. Kendilerini duygusal olarak dünyadan soyutlamaya ve deneyimlerini ve gözlemlerini bir deftere kaydetmeye karar verirler; bu defter onların tek teselli kaynağı ve çevrelerinde meydana gelen acımasız ve genellikle şiddet içeren olayları belgeleme aracı haline gelir.

Savaş ilerledikçe köy yoksulluk, açlık ve şiddetin pençesine düşer. Kardeşler hırsızlık, ihanet ve cinayet gibi zalimliklere tanık olurlar. Ayrıca her biri kendi mücadeleleri ve arzuları olan bir dizi eksantrik karakterle karşılaşırlar. Tarafsız kalma çabalarına rağmen, kardeşler kendilerini savaşın acımasız gerçeklerine giderek daha fazla karışmış bulurlar. Ayrıca hayatta kalma becerileri geliştirir ve kendilerini korumak ve ihtiyaç duyduklarını elde etmek için yalan ve aldatmacayı kullanarak yetenekli manipülatörler haline gelirler.

“Kanıt” (La Preuve):

İkinci romanda kardeşler bir rahip tarafından yönetilen yatılı bir okula gönderilir. Hayatlarını deftere kaydetmeye devam ederler, ancak yazıları daha olgun ve iç gözlemsel hale gelir. Kimlik, ahlak ve insan doğasının karmaşıklığı gibi konularla boğuşurlar. Okul aynı zamanda disiplinin katı olduğu ve fiziksel cezaların yaygın olduğu sert bir ortamdır. Kardeşler, diğer öğrenciler ve okul personeli arasında zorbalık, zalimlik ve ikiyüzlülükle karşılaşırlar.

Karşılaştıkları zorlukların ortasında Lucas ve Claus kendi inançlarını ve ilkelerini sorgulamaya başlarlar. Gerçek kavramı ve onun öznel doğası ile mücadele ederler. Avantaj elde etmek veya kendilerini korumak için yalan söyleyerek ve başka biri gibi davranarak farklı kişilikler denerler. Kardeşler aynı zamanda kendi tomurcuklanan cinselliklerini de keşfederler; Lucas yerel bir kızla romantik bir ilişki geliştirirken, Claus daha içine kapanık ve ketum olur.

“Üçüncü Yalan” (Le Troisième Mensonge):

Üçlemenin üçüncü ve son romanı, kardeşleri farklı ülkelerde yaşayan ve ayrı hayatlar süren yetişkinler olarak görür. Lucas başarılı bir yazar, Claus ise acımasız bir işadamı olmuştur. Travmatik geçmişi peşini bırakmayan Lucas, kimliğiyle yüzleşmeye çalışır ve yazarlığı aracılığıyla kurtuluş arar. Defterde belgelediği olaylar ve deneyimler üzerine düşünür, kendi anılarının doğruluğunu ve hikaye anlatımının gerçekliği şekillendirmedeki rolünü sorgular.

Lucas geçmişiyle yüzleşmeye ve Claus ile hayatları boyunca kurguladıkları yalan ve aldatmacaların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya karar verir. Kardeşini aramak ve kendi geçmişiyle uzlaşmak için bir yolculuğa çıkar. Lucas anılarının derinliklerine indikçe ve üstünü örtmeye çalıştığı karanlık gerçeklerle yüzleştikçe, savaşın karmaşık ve acı verici mirasıyla ve bunun ruhu ve kimliği üzerindeki kalıcı etkileriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Temalar:

“Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan”, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli temaları düşündürücü bir şekilde incelemesiyle bilinir:

 • Savaşın etkileri: Üçleme, savaşın bireyler ve toplumlar üzerindeki acımasız ve insanlıktan çıkarıcı etkilerini canlı bir şekilde tasvir eder. Savaşın neden olduğu fiziksel ve psikolojik travmayı ve bunu yaşayanların hayatlarını ve kimliklerini nasıl şekillendirdiğini inceliyor.
 • Hakikat ve kimlik arayışı: Üçleme, hakikat ve kimliğin karmaşıklığını araştırarak bunların bireyler ve toplumlar tarafından nasıl inşa edildiğini, çarpıtıldığını ve manipüle edildiğini inceliyor. Hakikat, hafıza ve hikâye anlatımının doğası ve bunların kişinin benlik ve kimlik duygusuyla nasıl kesiştiği hakkında sorular ortaya atıyor.
 • Hayatta kalma ve dayanıklılık: Üçleme, insan ruhunun direncini ve insanların zorlu koşullarda hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebileceklerini anlatıyor. Aldatma, manipülasyon ve kendini koruma da dahil olmak üzere insanların zorluklarla başa çıkmak için kullandıkları stratejileri araştırıyor.
 • Dilin ve yazının gücü: Dil ve yazı üçlemede merkezi bir rol oynar, çünkü kardeşler defterlerini hayatlarını belgelemek ve karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için bir araç olarak kullanırlar. Romanlar aynı zamanda hikaye anlatımının gücünü ve anlatıların gerçeklik anlayışımızı nasıl şekillendirdiğini de incelemektedir.
 • Ahlak ve etik: Üçleme, insanların olağanüstü durumlarda yaptıkları seçimler ve doğru ile yanlış arasındaki bulanık çizgiler hakkında etik soruları gündeme getiriyor. Karakterlerin hayatta kalmak için sıklıkla aldatma ve şiddete başvurduğu, ahlaki açıdan muğlak bir dünyada ahlak kavramını araştırıyor.
 • Çevre ve yetiştirilme tarzının etkisi: Üçleme, çevrenin ve yetiştirilme tarzının bireyler üzerindeki etkisini, kardeşlerin zorlu deneyimleriyle birlikte ele alır.

Karakterler

“Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan”, her biri kendi mücadeleleri, motivasyonları ve arzuları olan çeşitli ve karmaşık karakterlerden oluşan bir kadroya sahiptir. Üçlemedeki kilit karakterlerden bazıları şunlardır:

 • Lucas – İkiz kardeşlerden biri ve üçlemenin baş kahramanı. Lucas, savaşın ve hayatın sert gerçekleriyle başa çıkmak için yazmayı bir araç olarak kullanan hassas ve iç gözlemci bir karakterdir. Kimlik, hakikat ve ahlak konularıyla boğuşur ve genç bir çocuktan kurtuluş ve anlayış arayan yetişkin bir yazara dönüşür.
 • Claus – Diğer ikiz kardeş Claus başlangıçta Lucas’tan daha pragmatik ve manipülatif olarak tasvir edilir. Yalan söylemek ve başkalarını kandırmak da dahil olmak üzere hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Üçleme ilerledikçe, Claus daha zor anlaşılır ve ketum hale gelir ve gerçek motivasyonları ve eylemleri giderek belirsizleşir.
 • Büyükanne – Savaş sırasında Lucas ve Claus’u yanına alan katı ve sert büyükanne. Çocuklara karşı mesafeli ve sevecen olmayan, katı kurallar ve sert cezalar uygulayan biri olarak tasvir edilir. Karakteri savaşın acımasızlığını ve bireyler üzerindeki etkisini temsil eder.
 • Kız – Lucas’ın ikinci romanda romantik bir ilişki kurduğu yerel bir kız. Lucas’a yatılı okulun sert ortamında bir rahatlık ve şefkat kaynağı sağlar. Aynı zamanda şiddet ve aldatmacanın damgasını vurduğu bir dünyada aşk, yakınlık ve insani bağlar hakkında sorular sorar.
 • Rahip – İkinci romanda Lucas ve Claus’un gittiği yatılı okulu yöneten rahip. Kendisi ahlaksız davranışlarda bulunurken sert cezalar veren katı ve ikiyüzlü bir figür olarak tasvir edilir. Karakteri otoritenin, ahlakın ve dinin insan davranışlarını şekillendirmedeki rolüne dair soruları gündeme getirir.
 • Çeşitli Köylüler ve Okul Arkadaşları – Üçleme boyunca Lucas ve Claus yoksulluk, açlık, şiddet ve ihanet gibi savaşın sert gerçeklerini temsil eden çeşitli köylüler ve okul arkadaşlarıyla karşılaşır. Bu karakterler insan doğasının karmaşıklığını ve bireylerin zorlu koşullara verdikleri farklı tepkileri vurgulamaktadır.
 • Diğer İkincil Karakterler – Üçlemede önemli roller oynayan, anlatıyı şekillendiren ve zorluklar karşısında insanlık durumuna dair içgörü sağlayan arkadaşlar, komşular, askerler ve yabancılar da dahil olmak üzere başka ikincil karakterler de vardır.

“Büyük Defter, Kanıt, Üçüncü Yalan” kitabındaki karakterler çok yönlüdür ve kendi bireysel yolculuklarından geçerek hayatta kalma, hakikat ve kimliğin kapsayıcı hikayesine derinlik ve karmaşıklık katarlar.


Leave A Reply