Büyük İlahiyatçı ve Büyük İnsan Yaşar Nuri Öztürk’ten Güzel Sözler

0
Advertisement

Yaşar Nuri Öztürk sözleri. Büyük bir ilahiyatçı ve büyük bir insan olan kitapları ile topluma ışık tutmuş Yaşar Nuri Öztürk’ün sözlerinden seçmeler.

1. Ilımlı İslam, İslam ülkelerine bulundukları yerden yukarı çıkarmanın değil, Türkiye’yi bulunduğu yerden aşağı çekmenin projesidir.

Yaşar Nuri Öztürk Sözleri


2. Dinci için en büyük sıkıntı, Dindar’ın varlığıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Sözleri


3. Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden korkmuş Allah’tan korkmamışsın.

Yaşar Nuri Öztürk Sözleri


4. “Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku!”

Yaşar Nuri Öztürk Sözleri


 • Kur’an’ın tanıttığı Allah, susup pusmayı değil, konuşup düşünmeyi, ardından da eyleme geçmeyi ibadet saymaktadır.
 • İnsanın serveti kendi manevi şahsiyetinde olmalıdır.
 • Hesaplarına ters düştüğünüz anda tekmeyi yersiniz.
 • “Biz şuna inanıyoruz: Arap olmayan kitleler, kendi dilleriyle ibadet hakkına başlangıçtan sahip olsalardı bugün İslam dünyasının bilim, düşünce ve uygarlık düzeyi çok yukarılarda olurdu. Çünkü yaratıcı haraketler hızlanarak yürürdü.”
 • Bir sema meclisinde sarhoş bir Hristiyan yalpalayarak Mevlana’ya çarpıyor ve sürekli onu rahatsız ediyordu. Engellemeye kalktılar. Dedi ki: “Dokunmayın ona. Şarabı o içmiş, sarhoşluğu sizler yapıyorsunuz.”
 • Darwin, evrim tezini ünlü müslüman filozof İbn Miskeveyh’ten çaldı. Evrim teorisi Batı’nın değil, Müslümanlarındır.
 • Deistler bilmişlerdir ki, Tanrı dışında insanüstü tanıdığınızda bunun arkasından sadece peygamberler değil; evliya, ermişler ve daha bilmem neler insanüstü varlıklara dönüştürülecek birer yedek ilâh halinde insan hayatına musallat edilecektir, edilmiştir. Akıl dışında kutsal tanımanın sonucu ise aklın hayatın dışına itilmesi, onun yerini kutsallaştırılmış birtakım adamların ilhamlarının, rüyalarının alması olacaktır. Tarih, özellikle dinler tarihi deistlerin bu iddialarını (veya öngörülerini) tamamen doğrulamıştır. Ve doğrulamaya devam etmektedir.
 • Yaşar Nuri Öztürk Sözleri
 • Kuran; deizmi teşvik eden, terviç eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır.
 • Müzik düşmalığının bizatihi kendisi bir nasipsizliktir.
 • Şark meselesinin hedefine varmasında batının bütün sinirlerini tepesine çıkaran, batıyı rahatsız eden, batının pişmiş aşına su katan bir fenomen var; bu Mustafa Kemal fenomeni. Bugünkü batının bir yandan radikal İslam’dan, bir yandan İslami şiddet üretmesinden, bir yandan İslam’ın çağı rahatsız etmesinden –bakın tabirler; bunlar kendilerinin tabirleridir- bir yandan şikayetçi olarak İslam meselesinin bu sıkıntılı noktalarını, uygulamaları, fikriyatı; kurduğu devlet ve geliştirdiği aydınlanma hareketiyle, hepsiyle birden ortadan kaldırmış ve bu sıkıntıyı bertaraf etmiş bir adamın mirasını ortadan kaldırmaya uğraşıyorlar.
 • “Aşık olmayanın gündüzü yoktur. Kim aşık olmuşsa, kim sevdaya düşmüşse gündüz ona ışımıştır.”
 • Atatürk, çok büyük bir imkân yaratmıştı. Ona en küçük bir ekleme yapılsaydı Türkiye bugün Japon mucizesini geride bırakmış olacaktı. Ama hiçbir ilave yapılmadı. Çünkü Atatürk sonrasındakilerin hiçbirinde yaratıcı diyalektikten nasip yoktu. Hepsi imkân yiyici, hazıra duacı idi.

Advertisement

Leave A Reply