C ve Ç Harfi İle Başlayan Müzik Terimleri ve Anlamları

0
Advertisement

C / Ç harfi ile başlayan müzik terimleri nelerdir? Müzik terimleri sözlüğü a dan z ye müzik terimleri ve açıklamaları.

C — Harflerle adlandırılan ses dizisinde «do» notasının adı.
CACOPHONİE — Kakışma
CADENZA — Kadans.
CAMERA (İtal.) — «Oda» anlamına gelir. «Sonata da Camera», ya da «Concerto da camera», din dışı nitelikleri olan çalgı müziğini anlatmak için kullanılan terimlerdir. «Sonata da camera», türlü dansların ardarda dizilmesi bakımından süite benzer.
CANTABİLE (İtal.) — Şarkı söyler gibi.
CANTO (İtal.) — Şarkı.
CANZONE (İtal.) — (1) Halk şarkısı; (2) Çok sesli şarkı; (3) Yazı bakımından madrigali andıran, iki ya da üç sesli çalgı müziği parçası. Canzonetta: Kısa «canzone».
CAPELLA (ital.) — Bir müzik parçasını seslendiren türlü çalgılardan kurulu topluluk.
CAPRİCCİO (İtal.) — Başlangıçta, fuga yazısına dayanan bir türlü çalgı müziğini tanıtması bakımından «ricercar» ve «fantasia» ile aynı anlama gelirdi. Bugün, beklenmedik etkiler taşıyan «kaprisli» besteler için kullanılmaktadır.
CAVATİNA (İtal.) — Daha arık, daha gösterişsiz bir arya türü.
CAZ (İng. Jazz) — Birleşik Amerika zencilerinin dindışı müziği. Batı Afrika’dan getirilen tutsak müziğinin Avrupa müziği kurallarıyla birleşmesi sonucu, Birleşik Amerika’nın güney bölgelerinde, özellikle New Orleans’da gelişmiştir. Kendi başına sanat müziği katına yükselen tek halk müziğidir.
CELESTA — Mekanizması piyanoyu andıran klavyeli küçük çalgı. Alanı orta «do»dan yukarı dört oktavdır.
CELLO — Viyolonsel.
CEMBALO — Klavsen.
CHACONNE (Fran. İtalyancası Ciacona) — İspanyol kaynaklı olduğu sanılan dans. Aslında 4/4 ölçüdedir. Sanat müziğinde kullanılışı, pes alanda tekrarlanan 3/4 ölçüdeki motif üzerine çeşitlemelere dayanır. Passacaglia’ya benzer.
CHROMATİOUE — Kromatik.
CLAVİCORDE — Klavikord.
CODA (İtal.) — «Kuyruk» anlamına gelir. Bir bestenin sonuna konan bitiş bölümü.
COLORATURA — Koloratura.
COMODO (İtal.) — Rahat.
CON MOTO (İtal.) — Hareketli.
CONCERTO — Konçerto.
CONTRALTO — Kontralto.
CONTREBASSE — Kontrabass.
CONTREPOİNT — Kontrapunta.
COR ANGLAİS (Fran.) — Alto obua
CORNET — Trompet.
COURANTE (Fran. İtalyancası Corrente) — 16. yüzyılda ortaya çıkmış, hızlı tempoda, üçlü zaman ölçüsünde Fransız dansı.
CREDO (ital.) — Dua.
CRESCENDO (ital.) — Sesi gitgide yükselterek.
CYCLİOUE, FORME — Dönemsel biçim
ÇALGILAMA (Fran. İng. Instrumentation) — Çalgıların tını nitelikleri, ses sınırları, birbirleriyle birleştiklerinde, ne türlü sonuçların ortaya çıkabileceği konusundaki bilgilerin tümü.
ÇEŞİTLEME (Fran. Varlatlon) — Bir temanın, bir konunun, bir düşünün değişikliklerle tekrarlanması. Değişim, ritm, armoni ve melodide, çoğu kere konunun her bir tekrarında bunlardan yalnız birinde yapılır.


Leave A Reply