Çağ Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Çağ ne anlama gelir? Çağ kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Zaman dilimi, vakit
2. Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş
“Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır.” – R. H. Karay
3. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir
“Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz.” – F. R. Atay
4. Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun
“İlk Çağ. Orta Çağ. Yakın Çağ. Yeni Çağ.”
5. jeoloji Bir katmanın oluştuğu süre
herhangi bir bakımdan öncekilerden farklı olan yeni bir evrensel gidişe yol açmak
çağın gerektirdiği gelişmişlik düzeyine ulaşmak
büyük ilerleme sağlamak
gelişmelere ve yeni düşüncelere uyum sağlayamamak, ayak uyduramamak
“Ben yeniliklere yabancı, eski moda, çağın gerisinde kalmış, emekli bir istihbaratçıyım.” – O. Aysu
1. eskimek
2. dönemi veya modası geçmek
düşünce, tutum ve davranışlarıyla bulunduğu çağdan daha ileride olmak
1. sıfat Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, çağdaş olmayan, köhne
“Açık kalpli olmamak çağ dışı bir tutum olur.” – B. Felek
2. askerlik 41 yaşından itibaren askerlik hizmetleri dışında bırakılan
Yeryüzünün yaklaşık iki veya üç milyon yıllık çağı
Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden (476) 1453’e veya 1492’ye kadar süren çağ
Bir şeyin veya bir kimsenin en verimli, en başarılı dönemi
“Nuran Tiyatrosu, altın çağına doğru bir kestane fişeğinin hızıyla yükseliyordu.” – T. Buğra
Dördüncü Çağ’ın, yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğu dönemi, pleistosen
Genç kızların evlenme dönemi
“Büyüdüm, yetiştim, gelinlik çağım geldi.” – H. R. Gürpınar
1. Bir şey veya bir kimse için en verimli, en başarılı dönem
2. Bir şeyin en çok kullanıldığı, tüketildiği dönem
Eski zamanlarda başlayıp yazının bulunuşuna kadar geçen süre
Yeryüzünün yaklaşık altmış milyon yıllık çağı, senozoik
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten dönem
Bir şeyde henüz olgunluk, deneyim kazanılmamış dönem
İnsan hayatında beden ve ruhsal yeteneklerinin en yetkin olduğu dönem, olgunluk yaşı
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, İkinci Zaman, mezozoik
Fransız İhtilali (1789)’nden zamanımıza kadar olan süre
Atom enerjisinin insanlığın hizmetine girdiği çağ
Emekli olma zamanı
“Bir ilk mektepte, emeklilik çağına kadar hocalık etti.” – S. Ayverdi
Yontma Taş Devri
En eski fosillerin oluşturduğu jeolojik zaman, paleozoik
En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküş yılı olan miladi 476’ya kadar süren çağ, antikite
Orta Çağın bitiminden (1453 veya 1492’den) Fransız İhtilali’ne (1789) kadar süren çağ
Ergenlik çağı
“Henüz büluğ çağındaki oğlanla ne olmuşsa olmuş.” – R. Erduran


Leave A Reply