Çağımızın En Büyük Filozoflarından Bertrand Russell Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Bertrand Russell kimdir? Bertrand Russell hayatı, biyografisi, eserleri, matematik ve felsefeye katkıları, çalışmaları hakkında bilgi.

Bertrand Russell

Bertrand Russell; İngiliz düşünürü, matematikçi, yazardır (18 Mayıs 1872, Trelleck, Birleşik Krallık – 2 Şubat 1970, Penrhyndeudraeth, Birleşik Krallık). Köklü ve soylu bir ailelenin çocuğudur. Babasıyla annesi vakitsiz öldükleri için 3 yaşından sonra babaannesi Lady Russell’in yanında büyütüldü. Özel öğretmenlerce yetiştirildi. Matematik ve geometriyle ilgisi 11 yaşında ortaya çıktı. 18 yaşında Cambridge’de Trinity Collega’a girdi, matematik yanı sıra felsefe okudu, başarılı öğrenciliği ve yüksek zekâsı ödüllendirilerek kurumunun özel unvanmı kazandı (fellow), 1895, öğrenimini tamamladığı yerde öğretim göreviyle kaldı.

Krallık Derneği üyeliğine alındı (1908), barışseverliğini savaşı kabul etmemek biçiminde belirtince hem suçlanıp tutuklandı, hem işinden oldu (1916). Adına ün katan ilk eserlerini bu dönemde hazırladı: A. N. Whitehead ile birlikte Philosophy (Felsefenin Sorunları) 1912, Our Knowledge of External World (Dış Dünya Bilgimiz) 1914, Roads to Freedom (Özgürlüğün Yolları) 1918. Geziler yaptı, Rusya ve Çin’i gördü (1920). Eserler yayımını sürdürdü: Mistiklik ve Mantık (Mysticism and Logis) 1918. Introduction to Mathematical Philosophy (Matematik Felsefesine Giriş) 1919, The Practice And Theory of Bolshevism (Uygulanması ve Kuramıyla Bolşeviklik) 1920, Analysis of Mind (Zihnin Çözümlenmesi) 1921, ABC of Atoms (Atomların ABC’si) 1923, ABC of Relativity (Göreceliğin ABC’si) 1925, What I Believe (Neye İnanıyorum) 1925, Eğitim Üstüne (On Education) 1926.

Yaşamı boyunca dört kez evlendi, ikinci eşi Dora ile birlikte, eğitsel düşüncelerini uygulamaya koyabileceğini umduğu bir deneme okulunun örgütlenmesine girişti (1927) ve ayrılıklarına kadar orada çalıştı (1935). ABD’ deki öğretim görevlerinden sonra (1938-1943) yine eski yuvasına döndü, Trinty College’daki öğretim görevine bağlandı.

Bu aradaki eserleri:

The Analysis of Matter (Maddenin Çözümlenmesi) 1927, An Outline of Philosophy (Felsefenin Anahatları) 1927, Evlilik ve Ahlâk (Marriage and Moral) 1929, Saadet Yolu (The Conquest of Happiness) 1930, The Scientific Outlook (Bilimsel Bakış) 1931 Education and the Social Order (Eğitim ve Toplumsal Düzen7 1932, An Inquiry into Meaning and Truth (Düşünce ve Gerçek Üstüne Soruşturma) 1940,Batı Felsefesinin Tarihi (History of Western Philosophy) 1946, Bilimden Beklediğimiz (Human Knowledge, ists Scope and Limits) 1948. Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı (1950).

Advertisement

Son dönemde düşünürlüğünün herkese daha açık ve yakın gelen konu ve biçimlerine yöneldi, kamunun büyük ilgiyle her dilde zevkle izlediği ürünlerini vermeye koyuldu: The Impact of Science upon Society (Bilimin Topluma Etkisi) 1952, Nightmares of Eminent Persons (Seçkinlerin Karabasanı) 1954, Human Society in Ethics and Politics (Ahlâk ve Siyaset İçinde İnsan Toplumu) 1954, Neden Hıristiyan Değilim? (Why I am not a Christian) 1957, My Philosophical Development (Felsefece Gelişimim) 1959, Wisdom of the West (Batının Bilgeliği) 1959, Has Man a Future (İnsanın Geleceği Var mı?) 1961, Unarmed Victory (Silahsız Zafer) 1962, The Autobiography ofB.R. (Bertrand Russell’in Özyaşam Öyküsü) 1967-1969 vb.

Matematiksel mantık, felsefe ve ahlak, toplumsal ilişki ve gelişmeler üzerinde odaklaşan bütün çalışmalarıyla sağduyulu çağdaş düşünürlüğün açık sözlü ürünlerini veren Russell. Dinden uzaklaşıp ilkelerini doğadan alan bir ahlâk sisteminin de savunucusu oldu. Bilimin insanlığın yararına kullanılması için savaş açtı, nükleer silahlara karşı direniş cepheleri kurdu, Vietnam’daki savaş suçlarına karşı Sartre ile işbirliği ederek uluslararası mahkemeyi örgütledi, insanlık suçu olarak her şeye karşı koydu.

Bertrand Russell


Kaynak – 2 (Kısa)

Çağımızın en büyük filozoflarından biridir. Aynı zamanda büyük bir matematikçidir. İngiltere’nin en tanınmış asilzade bir ailesindendir. Kendisi de «Sir» unvanını taşır. 3 yaşındayken annesini kaybetti. Büyükannesinin yanında büyüdü. Cambridge’de okurken bu üniversitenin en parlak öğrencisi olarak tanındı. Hele felsefe alanında özel bir kabiliyet gösteriyordu. Yalnız, üniversiteyi dört yıl sonra bıraktı, diplomatlık mesleğine atıldı. Bir süre Berlin’de, Paris’te yaşadı, bu arada Almanya’daki toplum hareketlerini inceledi. 1900’de matematik çalışmalarına başladı. Üç yıl sonra, ilk önemli eseri olan «Matematikte İlkeler» yayınladı.

Bertrand Russell I. Dünya Savaşı’ndan sonra politika hayatına atıldı. Gayet etkili konuştuğu, karşısındakini inandırma gücüne sahip olduğu için tehlikeli sayılıyordu. Bundan dolayı, 1918’de, altı ay hapis yattı. Bertrand Russell, hapishanede de boş durmamıştı: «Matematik Felsefeye Giriş» hapiste geçen günlerinin eseridir. 1920’de de «Aklın İncelenmesi» adlı kitabını yayınladı.

Russell bir ara Çin’de yaşadıktan sonra, İngiltere’ye dönünce, bilim konularını halk için anlaşılır hale getiren bir seri yayınla uğraştı. II. Dünya Savaşı başlamadan önce Amerika’ya gitti. Üniversitelerde ders verdi. 1944’te İngiltere’ye döndü. 1950 yılında, Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı.

Advertisement

Sir Bertrand Russel çağımızın huzursuzluğunu en önce görenlerdendir. Dalgalı bir hayatı olmakla beraber dünyayı, gidişini, bu gidişin sebeplerini gayet aydınlık bir şekilde anlamış, anlatamayacağını bile bile de eserlerinde bunun incelemesini yapmıştır. Bertrand Russell’e göre, görüşlerinin doğru olduğuna inanmış aydınlar, insan kitlelerini yolundan çevirmenin güçlüğü karşısında yılmamalıdırlar çünkü onlara düşen bir sorumluluk vardır. Kendisi de, bu düşünceyle, topluma yol göstermek, örnek olmak istemiştir.

 


Leave A Reply