Caius İulius Caesar Octavianus Augustus Kimdir?

0
Advertisement

Caius İulius Caesar Octavianus Augustus kimdir? Caius İulius Caesar Octavianus Augustus hayatı, hükümdarlık dönemi ile ilgili bilgi.

AugustusAugustus; Roma imparatoru (Roma İÖ 63 : Nola İS 14).

Hükümdarlık dönemi: İÖ 27-İS 14. Sezar’ın yeğenidir. Sezar’ın İÖ 45’te vasiyetnameyle mirasçısı ve manevi oğlu olarak belirlediği Octavius, ertesi yıl Doğu Seferi için llirya’da hazırlanan Sezar’ın ordusuna katıldı. Sezar’ın İÖ 44’te öldürülmesi üzerine Roma’ya geldi. Manevi babasının adını (Caius lulius Ceasar Octavianus) aldı. Sezar’ın mal varlığına ve belgelerine el koyan Marcus Antonius ile arası açıldı. Sezar’ın eski askerlerini çevresinde toplamaya başladı. Yandaşlarının desteğiyle Senato’ya girdi (İÖ 43). Antonius ile gizlice anlaştı. Aralarına Lepidus’u da alarak, Sezar’ın katillerine karşı II. Triumvirlik’i (Üçlü Birlik) kurdular. İÖ 42’de Makedonya’da Sezar’ın katillerinden Brutus ve Cassius’a karşı yapılan Philippi Savaşı’nı Octavianus ve Antonius kazandı. İÖ 40’ta geniş Roma topraklarının yönetimi Brindisium’da üç Trimvir arasında paylaşıldı: llirya üzerinden geçen bir hattın doğusunda kalan toprakları Antonius, batısındakileri Octavianus, Afrika’daki toprakları da Lepidus yönetecekti. Antonius’un Parthiarla başarısız savaşı, Kleopatra ile bir Doğulu kral gibi yaşaması Romalılar tarafından iyi karşılanmadı. Octavianus ise uyumlu yönetimiyle bölgesinde yaşayan herkesi hoşnut etti. Antonius ile aralarının açılması üzerine İÖ 31de Yunanistan’ın kıyı kenti Actium’da yapılan deniz ve kara savaşlarını Octavianus kazandı. Mısır’daki savaştan da başarıyla çıkan Octavianus tek egemeni olduğu Roma’da yüzyıllardır süren toplumsal bunalıma ve iç savaşa son verdi, genel barış ilan etti. Yönetimi yeniden düzenledi; İÖ 28’de senatörlerin sayısını 1.000’den 800’e indirdi (bu sayı İÖ 18’de 600 oldu); yurttaşların devlete olan borçlarını bağışladı; Roma topraklarmdaki tüm tapınakların onarımını emretti; Cumhuriyete ve onun yasal kurumlarma yeniden işlerlik kazandırmak istedi ve tüm yetkilerini Senato’ya bıraktı. Bunun üzerine Senato ona kutsal bir anlam taşıyan Augustus unvanını verdi, yönetimde sınırsız yetkiler tanıdı (İÖ 27). Böylece Roma’da imparatorluk olarak kabul edilen Principatus dönemi başladı.

Bu dönemde Augustus eyaletlerin yönetimine yenilik getirdi: İçinde asker bulunan ve sınırlarda yer alan eyaletleri imparatora bağladı, askeri sorunu olmayanlar da Senato’da kaldı. Eyalet valilerinin elinden mali yetkileri aldı, görevlilere aylık vererek devletin memuru yaptı, yolsuzlukları önledi, vergi toplayanlarm baskısından halkı kurtardı. İÖ 12’de Lepidus’un ölümüyle Pontifex Maximus (Başrahip) unvanını da aldı. Böylece mülki, dini ve mali yetkileri elinde topladı. İmparatorluğun her yerinde bayındırlık işlerine ağırlık verdi; ordunun bir bölümünü terhis etti. Döneminde Mısır (İÖ 30), Küçük Asya’da (Anadolu) Galatya (İÖ 25) ve ludea (İS 6) Roma eyaleti oldu. Sorunları barışçı yollarla çözdü.

Aile bağlarını güçlendirmek için yasalar çıkarttı. Şair ve yazarları korudu. Titus Livius onun zamana kadarki Roma tarihini yazdı: Ab Urbe Condita. Ayrıca Vergilius Maro da Roma’nın kuruluşunu anlatan ulusal bir destan yazdı: Aeneis. Çağında Roma Edebiyatı en parlak dönemini yaşadı.

Augustun’un oğlu yoktu. İkinci karısından olan kızıyla üçüncü karısının oğlu Tiberius’u evlendirdi. Ölümünden önce, yaptığı işleri anlatan Res Gestae dive Augusti adlı bir eser yazdırdı. Bunu Vesta Tapınağı’ndaki rahibelere teslim etti. Ölümünden sonra tahta geçen Tiberius’un Senato’da okuduğu bu eser, vasiyeti üzerine, iki sütuna yazdırılarak adını taşıyan tapınağın önüne dikildi, kopyaları da eyaletlere gönderildi. Ankara’da Hacıbayram Camisi’nin bitişiğindeki Augustus Tapınağı’nın duvarlarında Latince ve Eski Yunanca yazılmış tam metni bulunan, ayrıca Antiokheia’da (Yalvaç), Latince ve Apollonia’da (Uluborlu) eski Yunanca yazılmış parçaları ele geçen bir tür siyasal vasiyetname olan bu yazıtın başka yerde izine rastlanmamıştır.

Advertisement

Leave A Reply