Canlı Nedir? Sözlük Anlamı

0

Canlı ne anlama gelir? Canlı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Canı olan, diri, yaşayan
“Bütün canlıların kendilerini yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı.” – N. Cumalı
2. Hareketli, hayat dolu, dinamik
“Yeni ufuklar arıyor, insanlarla daha geniş, canlı ilişkiler kurmak istiyordum.” – A. Ağaoğlu
3. Güçlü, etkili
4. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası
5. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan
6. Canlı yayın
7. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde
“Umut iyidir. İnsanı canlı ve güçlü tutar.” – A. Kutlu
bir şeye aşırı derecede düşkün (olmak)
Üzerindeki patlayıcı maddeleri suikast yapmak amacıyla patlatarak kullanan kimse
1. Diri diri, henüz ölmemiş bir biçimde
“Ev bark sahipleri, sandalcıların olta ile tutup oracıkta eski bir leğen içinde canlı canlı sattıkları balıklara bakmadan geçemezlerdi.” – Z. O. Saba
2. Heyecan içinde
“Komutan canlı canlı cevap veriyordu.” – F. R. Atay
Çok zayıf, bir deri bir kemik kalmış kimse
“Ayşe Hanım canlı cenazeden farksız, handiyse son nefesini verecek.” – S. M. Alus
Heykeltıraşlıkta model olarak yararlanılan kadın veya erkek
Gazino, lokal vb. yerlerde yemek sırasında bir veya birkaç müzisyenin çalgı ve sesleri ile parçaları seslendirmesi
Canlı özdekçilik yanlısı olan, hilozoist
Bir hareketi parçalarına ayırıp bunların elle yapılan resimlerinin alıcıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniği
Olay, gösteri, toplantı, etkinlik vb.nin gerçekleştiği anda radyo ve televizyondan aktarılması
“Otururuz televizyonun başına, bu canlı yayını izleriz.” – M. İzgü
1. Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
2. Varlığı sıkıntı veren, sevimsiz
3. Tembel
4. Gebe (kadın)
1.Kolay kolay ölmeyen
2. Çok sağlıklı, herhangi bir hastalığı olmayan, dayanıklı
Dolgun vücutlu, sağlıklı, güçlü
“İshak Bey’in nazarında etli canlı her kadın hemen hemen birdi, makbuldü.” – R. H. Karay
Gebe
“Bugüne kadar dişimi sıkıp sustum. Yine de bir şey söylemeyecektim ama iki canlı olduğumu anladım.” – H. R. Gürpınar
Zora, sıkıntıya dayanan, dayanıklı (kimse)
Sağlıklı, sapasağlam, vücut sağlığı yüzünden belli olan (kimse)
Dayanıklı
Aceleci
“Öteye beriye aceleyle uçup gelen tez canlı, tiz sesli kırlangıçlar…” – A. Ş. Hisar
Sonucu ölüm olabilecek birçok olaydan sağ çıkan (kimse veya hayvan)
Arkadaşlığa değer veren, arkadaşlarına çok düşkün (kimse), dost canlısı
Arkadaş canlısı
Mala çok düşkün, malı çok seven

Leave A Reply