Cansız Doğal Kaynaklar Nelerdir?

0
Advertisement

Cansız doğal kaynaklar nelerdir? Cansız doğal kaynaklardan hava, su, toprak, maden ve fosil yakıtlar hakkında bilgi.

Cansız Doğal Kaynaklar

cansiz-dogal-kaynaklar

Cansız doğal kaynaklar kavramı canlıların doğal yaşama alanı kavramı ile eş anlamlıdır. Hava, su ve toprak gibi asıl çevre öğelerinin yanında yeraltı zenginlikleri denilen madenler ve fosil yakıt da sayılabilir. Sınırsız ekonomik büyüme tutkusu kaynakların tükenmesine, işlevlerini yerine getirememesine neden olmuştur.

Hava, su ve topraktaki bozulma, insan faaliyetleri sonucunda bu alıcı ortamlara binen yükün artması, aşırı yüklenme yüzünden kaynağın kendi kendini yenileyememesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Yeraltı zenginliklerini oluşturan madenler ve fosil yakıtlar ise yenilenemeyen kaynak kümesine girmektedirler. Sınırlı miktarda bulunurlar ve işletilmeleri sonucunda belli bir süre sonra tükenebilecek kaynaklardır.

Advertisement

Uzun yıllar hava ve su serbest mal sayılmış üretime katkısının maliyeti sıfır olmuştur. Buna karşılık yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, su yolları, toprak ve yeraltı zenginlikleri uluslararası düzeyde sürekli bir ekonomik çıkar ve çatışma konusu olmuştur. Bugün de söz konusu kaynaklar küresel, ekonomik ve siyasal sorunların kaynağı olarak ele alınmakta savaş nedeni dahi olabilmektedir.

Doğal kaynakların korunması bu konuda stratejilerin belirlenmesi son yıllarda uluslararası toplumun önde gelen uğraşı olmuştur. Doğal kaynakların ekonomik gelişmenin kaynağı olduğu doğanın yeni bilimsel ve teknik ilerlemelere olanak sağladığı doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarılması gereklidir.

Doğal kaynaklar çok fazla çeşitlilik gösterdiğinden değişik kriterler göz önüne alınarak sınıflandırılabilir. Aşağıda doğal kaynakların farklı bir sınıflandırılması verilmiştir.


Leave A Reply