Cehennem İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Cehennem Geçen

0
Advertisement

İçinde cehennem kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Cehennem hakkında deyimler ve anlamları.

Cehennem İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Cehennem İle İlgili Deyimler

 • “(birine) hayatı cehennem etmek”
  büyük üzüntü ve sıkıntı vermek: “En yakınlarından başlayarak herkese hayatı cehennem ettiği de doğrudur.” -M. Mungan.
 • “canı cehenneme”
  sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildiren bir söz.
 • “canını cehenneme göndermek (yollamak)”
  öldürmek: “Elim değmişken, elmas kılıcımla canını cehenneme yollayayım.” -T. Oflazoğlu.
 • “cehennem gibi”
  çok sıcak.
 • “cehennem ol!”
  defol! anlamında kullanılan bir söz.
 • “cehennem olup gitmek”
  defolmak: “Başımı örtünce cehennem olur giderim.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • “cehenneme çevirmek”
  yaşanılmaz bir duruma getirmek: “Kafamın çatlaklığı yüzünden bir anda orasını zindana, cehenneme çevirdim.” -R. H. Karay.
 • “cehenneme kadar yolu var”
  defolsun, istediği yere kadar gitsin anlamında kullanılan bir söz.
 • “cehennemi boylamak”
  sevilmeyen bir kimse ölmek.
 • “cehennemin bucağı (dibi)” ç
  ok uzak yer: “Var git de ne hâlin varsa gör! Cehennemin dibine kadar yolun var!” -N. Hikmet. “… inerseniz çok büyük sevaba girmiş olursunuz. Yoksa bilirsiniz ki ben, cehennemin bucağı olsa giderim…” -O. C. Kaygılı.
 • ” cehennemin dibine gitmek”
  kızılan bir kimse defolup gitmek.

Cehennem

Günah işleyenlerin, öldükten sonra, ahirette azap çekmesi için gönderildiğine inanılan yerin adıdır. İslamlıkta ve Hıristiyanlıkta aynı şekilde tasavvur edilir, genel olarak dünyadaki ateşle kıyaslanır. Kuran’da «cehennem» kelimesi için bazı kere «nar» (ateş), ve ya ateşin vasfı olan kelimeler kullanılır. Bir ayette de Cehennemin 7 kapısı olduğu yazılıdır.

Kuran’da cehennem azabı yer yer canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Cehennem ateşi alevlidir; deriyi yakıp kavurur. Cehennem, kaynayarak uğuldar. Dibinde yetişen zakkum ağacının yılan başına benzeyen zehir gibi acı meyveleri yenir, kaynar sular içilir. Cehennem hakkında birçok Hadisler de vardır

Cehennem azabının ebedi olup olmadığı meselesi, İslam din bilginleri arasında tartışmalı bir konudur. Mutezile ve Hariciler, cehenneme girenlerin bir daha çıkamayacaklarına inanırlar. Diğer İslam mezheplerinde ise, Allah (c.c) ile boy ölçüşmeye kalkanlardan gayrı kimselerin affedileceğine inanılır. Hatta bazı yorumculara göre cehennem azabı günün birinde herkes için sona erecektir.


Leave A Reply