Celal Aybar Kimdir?

0
Advertisement

Celal Aybar kimdir? Ülkemizde modern istatistik yöntemlerinin yerleşmesinde önemli çalışmaları olmuş olan Türk istatikçisi olan Celal Aybar hakkında bilgiler.

Celal AYBAR (d. 1894, Tortum, Erzurum -ö. 9 Ağustos 1947, Ankara), Türkiye’de modern istatistik yöntemlerinin yerleşmesine katkılarıyla tanınan istatistikçi.

Kaymakam Mustafa Fehmi Bey’in oğludur. Yükseköğrenimini İstanbul Hukuk Mektebi’nde tamamladı (1914). Yedeksubay olarak katıldığı I. Dünya Savaşı’nda İngilizlere tutsak düştü. Mütareke’den sonra serbest bırakılarak İstanbul’a döndü. Bir süre sonra Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

Cumhuriyet’in ilanından sonra 1914’te Giresun Asliye Hukuk Mahkemesi üyeliğine getirildi. Ertesi yıl İktisat Vekâleti Deniz Ticareti Şubesi müdürlüğüne atandı. 1926’da istatistik ve demografi öğrenimi için Belçika’ya gönderildi. 1927’de Brüksel Bağımsız Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nin İstatistik ve Demografi Bölümü’nü bitirerek eski görevine döndü.

Önce Başbakanlık Merkezî İstatistik Umum Müdürlüğü müdür muavinliğine, sonra da Fransız istatistik uzmanı Camille Jacquart ile birlikte bugünkü modern istatistik örgütünü kurmak üzere İstatistik Umum Müdürlüğü müdür muavinliğine atandı. Bir süre sonra aynı yerde müşavir, 1937’de de genel müdür oldu. Mülkiye Mektebi’nin Siyasal Bilgiler Okulu adıyla İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasından sonra burada istatistik dersleri okutmayı da üstlendi (1936). Bu görevi sırasında Demografi (1937), Osmanlı imparatorluğu’nun Ticaret Muvazenesi (1939), İstatistik Dersleri (1940) ve Türkiye Milli Geliri: 1943 ve 1944 (1947) adlı kitaplar yayımladı.

Advertisement

Leave A Reply