Charles Pictet de Rochemont kimdir?

0
Advertisement

Charles Pictet de Rochemont kimdir? İsviçreli devlet adamı ve yazar Charles Pictet de Rochemont hayatı hakkında genel bilgiler.

Charles Pictet de Rochemont kimdir?

Charles Pictet de RochemontCharles Pictet de Rochemont, (d. 21 Eylül 1755, Cenevre – ö. 28 Aralık 1824, Lancy, İsviçre), İsviçreli devlet adamı, yazar ve diplomat.

Fransız ordusunda görev yaptıktan sonra 1789’da Cenevre’ye yerleşti ve milis kuvvetlerini yeniden düzenledi. Fransız Devrimi’ni izleyen Terör Dönemi (1794) sırasında tutuklanarak hapsedildi. Napoleon’un ordularının çekilmesinin ardından Cenevre Cumhuriyeti’nin yeniden kurulması üzerine (1813), Aralık 1813’te oluşturulan geçici hükümette görev aldı.

Pictet, Cenevre kantonunun Mayıs 1814’te Paris Antlaşması ile bağımsız olmasını. Ekim 1814’te temsilci olarak katıldığı Viyana Kongresi’nde de yeniden kurulan İsviçre Konfederasyonu’na katılmasını sağladı. Napoleon’un Waterloo yenilgisinden sonra Paris’te toplanan barış konferansında (Ağustos-Kasım 1815), konfederasyonu temsil etti. Büyük devletlerin İsviçre’nin sürekli tarafsızlığını kabul ettikleri bildirinin (20 Mart 1815) taslağını hazırladı. Torino’ daki son diplomatik görevi sırasında (Ocak-Mart 1816) İsviçre-Sardinya sınırının düzeltilmesini sağladı (Torino Antlaşması, Mart 1816). Bibliotheque Britannique’in (1815′ ten sonra Bibliotheque üniverselle) yayına hazırlanmasına yardımcı olan Pictet ayrıca siyaset ve tarım konularında çeşitli yazılar yazdı.


Leave A Reply