Çınar Vakası (Vaka i Vakvakiye) Nedir?

0

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye) Nedir? Çınar Vakası ne zaman gerçekleşti, tarihi, önemi hakkında bilgi.

Çınar Vakası; IV. Mehmet‘in saltanatı sırasında İstanbul’da çıkan ayaklanmadır. 19. Ağustos 1656’da sadrazam olan Süleyman Paşa, sürüp giden para darlığını gideremedi ve askerin aylığını, ayarı bozuk akçeyle verince askerler, alışverişlerini bu parayla yapmak istediklerinde esnafla aralarında anlaşmazlık ve kavgalar çıktı. Bu sırada Girit’ten dönen birkaç yüz yeniçeri, dokuz ay aylıklarını alamadıklarını ileri sürdüler. Sonunda hükümetin tutumundan hoşnut olmayan yeniçeriler ayaklandılar. Bu ayaklanmaya sipahiler de katıldı. 4 Mart 1656 cumartesi günü isteklerini saraya bildirdiler. Asilerin istekleri doğrultusunda yeniçeri ağası, kul kethüdası ve bazı ocak subayları değiştirildi. Nasihat için asilerin toplandıkları Atmeydanı’na (bugün Sultanahmet Meydanı) o gün ve ertesi gün gönderilen görevlilerin çabaları sonuç vermedi. Ayaklanmanın kolaylıkla bastırılamayacağı anlaşılınca padişah, Alay Köşkü’nde ayaklananların elebaşılarını kabul etti; öldürülmelerini istedikleri 30 asiden bazıları öldürüldü ve cesetleri Atmeydanı’ndaki büyük çınar ağacına asıldığı için olaya Çınar Vakası denildi. Olayın başka bir adı da Vak’a-i Vakvakiye’dir (Vakvak Vakası).

Vakvak, söylenceye göre, meyvesi insan başı olan bir cehennem ağacıdır. Çınar ağacına asılan insanlardan ötürü benzetme yapılarak olaya bu ad verildi. Ayaklananlar, 8 Mart 1656 günü, öteki kaçakların bulunup idam edilmeleri koşuluyla dağıldılar, dükkânlar açıldı. Ayaklanmacı elebaşılar bu olaydan sonra meydan ağaları olarak ün salıp büyük etki kazandılarsa da 8 Mayıs 1656’da, Sadrazam Boynuyaralı Mehmet Paşa’yı sarayda toplantı bahanesiyle divana çağrılıp öldürüldüler. Ayaklanmanın öteki ileri gelenleri de kent kapıları iki gün kapatılıp ele geçirilerek öldürüldüler.


Leave A Reply