Çocuklar Irk ve Din Bilmezler, İnsan Ayrımı Yapmazlar, Ölçütleri Sevgidir. Nefreti Büyüklerden Öğrenirler Hakkında Kompozisyon

0

Bu kompozisyon, “Çocuklar Irk ve Din Bilmezler, İnsan Ayrımı Yapmazlar, Ölçütleri Sevgidir. Nefreti Büyüklerden Öğrenirler.” sözünü incelemektedir. Kompozisyon, çocukların önyargısız olarak doğduklarını ve toplumun onlara ayrımcılığı öğrettiğini vurgulamaktadır.

masal çocuk

Kaynak: pixabay.com

Günümüzde hala var olan ırk, dil ve din ayrımcılığı insanların birbirlerinden farklı olduğunu düşündükleri özelliklerine dayanmaktadır. Ancak, aslında tüm insanlar aynı temel özelliklere sahiptirler ve bu özelliklerin en önemlisi sevgidir. Bu sevgi, herkesin kalbinde doğuştan var olan bir hissidir ve çocuklar da bu hissi en saf haliyle hissederler.

“Çocuklar Irk ve Din Bilmezler, İnsan Ayrımı Yapmazlar, Ölçütleri Sevgidir. Nefreti Büyüklerden Öğrenirler” sözü, bu konuda oldukça anlamlıdır. Çünkü çocuklar, henüz toplumun olumsuz etkilerine maruz kalmadan önce, insanlar arasındaki farklılıkları algılamazlar. Onlar için herkes aynıdır ve birbirlerini sadece sevgiyle tanırlar. Dolayısıyla, çocuklar arasında ırk, dil ve din ayrımcılığına rastlanmaz.

Ancak, maalesef toplumun aksine, yetişkinler arasında hala ırk, dil ve din ayrımcılığı yaygındır. Bu ayrımcılığın kaynağı, genellikle insanların birbirlerine farklı gözle bakmalarıdır. Bu nedenle, insanlar arasındaki farklılıkların ötesine geçmek ve diğer insanları sevmek için çaba göstermek gerekmektedir.

Birçok insanın ayrımcılık yapma nedeni, kültürel ve sosyal önyargılardır. Bununla birlikte, bu önyargılar genellikle çocukluk dönemlerinde öğrenilir. Örneğin, bir çocuk, ailesinin ırk veya din hakkındaki tutumlarından etkilenebilir ve bu tutumları benimseyebilir. Bu nedenle, çocukların büyüdükleri çevrenin etkisi büyük önem taşır.

Ancak, çocukların doğal olarak sahip oldukları sevgi hissi, onları bu tür önyargılardan korur. Çünkü sevgi, herkesin ortak dilidir. Bu sevgi, insanların birbirlerini tanımalarına, anlamalarına ve saygı göstermelerine yardımcı olur. Böylece, insanlar arasındaki farklılıkları kabul etmek ve diğer insanları sevmek daha kolay hale gelir.

Öte yandan, çocuklar aynı zamanda nefreti de öğrenebilirler. Nefret, bir insanın diğerine karşı duyduğu yoğun negatif duygudur. Bu duygu genellikle korku, öfke veya cehaletten kaynaklanır. Ancak çocukların nefreti öğrenmesi, çevrelerindeki yetişkinlerin tutumlarından kaynaklanır. Özellikle ayrımcılık yapan ya da önyargılı olan yetişkinler, çocukların da benzer davranışlar sergilemesine neden olabilirler.

Örneğin, çocuklar, okulda veya arkadaş çevrelerinde, belirli bir gruba ait olan ya da farklı görünen bir çocuğa karşı ayrımcılık yapan yetişkinleri gözlemleyebilirler. Bu tutumları doğal olarak öğrenirler ve benzer davranışlar sergilemeye başlayabilirler. Bu nedenle, çocukların etrafında bulunan yetişkinlerin tutumları oldukça önemlidir.

Ayrıca, bazı aileler çocuklarına, belirli bir gruba ait olan insanlar hakkında yanlış ve önyargılı görüşler öğretebilirler. Bu durumda, çocuklar bu yanlış inançları doğal olarak benimserler ve bu inançlara göre davranmaya başlarlar. Ancak, çocukların bu tür önyargılardan kurtulmaları için, ebeveynlerin, çevrenin ve okulun doğru bilgilerle donatması gerekir.

Bu nedenle, çocukların ayrımcılık ve nefret duygularından uzak tutulmaları için, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve toplumun tüm üyelerinin, çocuklarına doğru bilgiyi ve eğitimi vermeleri gerekir. Çocukların doğal sevgi ve empatileri, farklılıkların kabul edilmesine yardımcı olabilir ve böylece daha hoşgörülü, saygılı ve eşitlikçi bir toplum oluşmasına katkıda bulunabilir.


Leave A Reply