Coğrafyada Projeksiyon Tipleri Nelerdir? Özellikleri Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Coğrafyada projeksiyon tipleri, çeşitleri nelerdir? Projeksiyon çeşitlerinin özellikleri nelerdir? Projeksiyon Tipleri hakkında bilgi.

Projeksiyon Tipleri Nelerdir? (Coğrafya)

Coğrafyada projeksiyon tipleri, dünya yüzeyinin haritalandırılması sırasında kullanılan farklı yöntemlerdir. Projeksiyon tipleri, dünya yüzeyinin üç boyutlu gerçekliğini iki boyutlu haritalara dönüştürürken yüzeyin doğal özelliklerini en az bozulan şekilde yansıtmak için kullanılır.

Aşağıda coğrafyada sıklıkla kullanılan bazı projeksiyon tipleri verilmiştir:

 1. Düzlem Projeksiyonlar: Düzlem projeksiyonlar, dünya yüzeyinin düz bir düzlem üzerine projekte edilmesi ile oluşur. Bu projeksiyon tipleri arasında Mercator, Miller, Lambert gibi önemli örnekler vardır.
 2. Küresel Projeksiyonlar: Küresel projeksiyonlar, dünya yüzeyinin küre şeklinde projekte edilmesi ile oluşur. Bu projeksiyon tipleri arasında Peters, Goode, Mollweide gibi önemli örnekler vardır.
 3. Koni Projeksiyonlar: Koni projeksiyonlar, dünya yüzeyinin koni şeklinde projekte edilmesi ile oluşur. Bu projeksiyon tipleri arasında Lambert Conformal Conic, Albers Conical Equal Area gibi önemli örnekler vardır.
 4. Cilindrik Projeksiyonlar: Cilindrik projeksiyonlar, dünya yüzeyinin cilindir şeklinde projekte edilmesi ile oluşur. Bu projeksiyon tipleri arasında Transverse Mercator, Universal Transverse Mercator gibi önemli örnekler vardır.

Her projeksiyon türünün kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve bu nedenle, coğrafyada kullanılacak projeksiyon türünün seçimi, haritalamanın amacına ve kullanım alanına göre yapılmalıdır. Harita çiziminde karşılaşılan en büyük güçlük yuvarlak olan Dünya yüzeyinin bir düzleme aktarılmasıdır. Bu güçlük özellikle geniş alanların çiziminde daha büyük sorun oluşturur.

Küresel olan Dünya yüzeyi hatasız biçimde bir düzleme aktarılamaz. Bu nedenle başta Dünya haritaları ve geniş alanları gösteren haritalar olmak üzere her haritada bir miktar bozulma gerçekleşir. Ancak bu bozulmaları en aza indirmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Projeksiyon (izdüşümü) yöntemleri olarak adlandırılan bu yöntemler basit bir anlatımla şöyle açıklanabilir.

Üzerinde coğrafî koordinatların belirgin olarak gösterildiği ve merkezinde bir ışık kaynağı olan bir model küre düşünelim. Işık kaynağından çıkan ışık, küre üzerinde bulunan paralel ve meridyenleri küreye teğet olan herhangi bir düzleme yansıtır. Böylece coğrafî koordinatlar bir düzleme aktarılır.

Advertisement

Düzlemin küreye teğet olan kesimlerinde bozulma en az iken, bu kesimlerde uzaklaştıkça bozulma oranı artar. Projeksiyon yöntemleriyle de yeryüzünün tamamını, gerçeğe tam uygun bir şekilde düzleme aktarmak mümkün değildir.

Çok çeşitli projeksiyon yöntemleri vardır. Burada en yaygın olan üç projeksiyon (Konik, düzlem ve silindirik) açıklanacaktır.

1. Konik Projeksiyon

konik projeksiyon

Konik projeksiyonlar, dünya yüzeyini bir koni yüzeyine yansıtarak haritalandıran projeksiyon tipleridir. Konik projeksiyonlar, genellikle belirli bir meridyen etrafında koni şeklinde yapılır. Bu projeksiyonlarda, meridyenler ve paraleller eğriler halinde görünür. Konik projeksiyonların en yaygın kullanımı, kutup bölgeleri ve orta enlemleri içeren bölgelerin haritalandığı durumlardır. İşte konik projeksiyonların temel özellikleri:

Avantajları:

 • Konik projeksiyonlar, seçilen meridyene yakın bölgelerde daha az büyüklük bozulması sağlar. Bu nedenle belirli bölgelerde yüksek hassasiyet sağlamak için tercih edilir.
 • Konik projeksiyonlar, özellikle doğu-batı uzanımı fazla olan bölgeleri (orta enlemleri) içeren alanlarda kullanıldığında daha iyi sonuçlar verir.

Dezavantajları:

Advertisement
 • Konik projeksiyonlar, meridyenlere paralel olmayan bölgelerde büyüklük bozulması yaşayabilir. Bu, projeksiyonun yüzeydeki şekilleri ve alanları bozabileceği anlamına gelir.
 • Konik projeksiyonlar, genellikle dar bir yüzeyi kaplayan haritalar oluşturur. Bu nedenle, büyük alanlar haritalandığında projeksiyonun merkezine uzak bölgelerde bozulma daha fazla olabilir.

Bir örnek olarak, ABD’nin jeodezik inceleme ve haritalama ajansı olan USGS (United States Geological Survey), özellikle Kuzey Amerika’yı kapsayan haritalar için Albers Konik Eşit Alanlı projeksiyonunu kullanır. Bu projeksiyon, özellikle Kuzey Amerika’nın orta enlemlerini kapsayan bölgelerde iyi sonuçlar verir.

Unutmayın ki projeksiyon seçimi, harita yapımının amacına, ölçeğine ve haritalandırılacak bölgeye bağlı olarak değişebilir.

2. Düzlem Projeksiyon:

düzlem projeksiyon

Düzlem projeksiyonlar, dünya yüzeyini bir düzlem yüzeyine yansıtarak haritalandıran projeksiyon tipleridir. Bu projeksiyonlar, genellikle bir noktadan veya bir eksenden bakılarak oluşturulur. Düzlem projeksiyonlarının avantajları ve dezavantajları vardır ve kullanım alanlarına göre farklı türleri bulunmaktadır. İşte düzlem projeksiyonların temel özellikleri:

Avantajları:

 • Düzlem projeksiyonlar, projeksiyon merkezine yakın bölgelerde az büyüklük bozulması sağlayabilir. Bu nedenle, belirli bölgelerde yüksek hassasiyet sağlamak için tercih edilir.
 • Düzlem projeksiyonlar, belirli bir noktadan bakıldığında haritalama yaparken, görüntüler genellikle daha az bozulma gösterir.

Dezavantajları:

 • Düzlem projeksiyonları, uzak bölgelerde büyüklük bozulmasına ve şekil bozulmasına neden olabilir. Uzak bölgelerde, meridyenler ve paraleller arasındaki açılar hızla değişir, bu da bozulmaya yol açabilir.
 • Düzlem projeksiyonları, dünya yüzeyinin tümünü haritalandırmak için kullanıldığında, tüm bölgelerde aynı anda düzgün sonuçlar vermez.

Bir örnek olarak, stereografik projeksiyon düzlem projeksiyonlardan biridir. Bu projeksiyon türü, bir noktadan dünya yüzeyine bakılarak oluşturulur. Stereografik projeksiyon özellikle navigasyon ve astronomi gibi alanlarda kullanılır.

Projeksiyon seçimi, harita yapımının amacına, haritalanacak bölgeye ve ölçeklendirmeye bağlı olarak değişebilir. İdeal projeksiyonu seçmek, harita yapımında hassaslık ve uygunluk sağlamak için önemlidir.

3. Silindirik Projeksiyon

Silindirik projeksiyonlar, dünya yüzeyini bir silindir yüzeyine yansıtarak haritalandıran projeksiyon tipleridir. Bu projeksiyonlar, genellikle belirli bir meridyen etrafında oluşturulur. Silindirik projeksiyonlar, özellikle ekvatora yakın bölgelerde daha az büyüklük bozulması sağlayabilirken, kutuplara yaklaştıkça bozulma artabilir. İşte silindirik projeksiyonların temel özellikleri:

Avantajları:

Advertisement
 • Silindirik projeksiyonlar, genellikle meridyenler doğru çizgiler olarak görüntülenir. Bu, navigasyon ve haritalama için kullanışlı olabilir.
 • Ekvatora yakın bölgelerde daha az büyüklük bozulması sağlayabilir ve bu bölgelerde iyi sonuçlar verebilir.

Dezavantajları:

 • Kutuplara yaklaştıkça büyüklük ve şekil bozulması artabilir. Bu, kutup bölgelerini haritalandırmak için bu projeksiyonları kullanırken dikkatli olmayı gerektirir.
 • Meridyenler kutuplara yaklaştıkça yaklaşır ve bazen birleşebilir, bu da bazı bölgelerde şekil bozulmasına yol açabilir.

Bir örnek olarak, Merkator projeksiyonu silindirik projeksiyon türlerinden biridir. Bu projeksiyon, özellikle denizcilik ve haritalama alanlarında kullanılır. Merkator projeksiyonu, ekvator boyunca doğru uzunlukları korurken, kutuplara yaklaştıkça büyüklük bozulmasına neden olabilir.

Silindirik projeksiyonlar da, harita yapımının amacına, ölçeğine ve haritalanacak bölgeye bağlı olarak seçilebilir. Her projeksiyon türünün avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak en uygun projeksiyon seçilmelidir.


Leave A Reply