Compton Olayı Konu Anlatımı

0
Advertisement

Compton Olayı nedir? Compton Olayı formülleri, özellikleri, maddeler halinde açıklaması, Compton Olayı konu anlatımı.

COMPTON OLAYI

Arthur Compton 1923 yılında yaptığı deneyle ışığın tanecikli yapıya sahip olduğunu ve fotonların momentumlarının varlığını doğrulamıştır. Einstein’in kütle enerji bağıntısı \displaystyle E=m.{{c}^{2}} na göre enerjisi E olan bir foton \displaystyle m=\frac{E}{{{c}^{2}}} kadar kütlesi varmış gibi davranır.

fotoelektrik-sekil-4-22

Compton olayı Şekil 4-22 deki gibi yüksek enerjili bir X ışını fotonunun, karbon atomunun serbest elektronuna çarparak onu bir doğrultuda fırlatırken kendisinin de herhangi bir doğrultuda saçılması olayıdır.

Bu olayda;

1. Foton soğurulmaz.

Advertisement

2. Foton çarpışmadan sonra enerjisi ve momentumu azalmış olarak saçılır. Çünkü çarpan fotonun enerjisi ve momentumu elektron ile saçılan foton arasında paylaşılır.

3. Gelen fotonun enerjisi fırlayan elektronun enerjisi ile saçılan fotonun enerjisinin toplamına eşittir.

4. Saçılan fotonun enerjisi azaldığından

\displaystyle {{E}^{'}}=h.{{\nu }^{'}}=\frac{h.c}{{{\lambda }^{'}}}

bağıntısına göre frekansı azalmakta \displaystyle \left( {{\nu }^{'}}<\nu \right) dalga boyu büyümektedir.

5. Foton çarpışmadan önce ve sonra aynı hızla yani c ışık hızıyla yayılır. Saçılan fotonun enerjisinin azalması hızının azalmasından değil, frekansının azalmasmdandır.

Advertisement

6. Bu çarpışmada momentum vektörel olarak korunur. Gelen fotonun momentumu, saçılan fotonun momentumu ile fırlayan elektronun momentumunun vektörel toplamına eşittir.

7. Bu çarpışma olayı aynı düzlem içinde gerçekleşir.


Leave A Reply