Çürükçül Bakteriler Hakkında Bilgi

0

Çürükçül bakteri nedir? Çürükçül bakterilerin özellikleri, beslenme şekilleri, üremeleri nasıldır? Çürükçül bakteriler hakkında bilgi.

Çürükçül Bakteri

Çürükçül Bakteriler Hakkında Bilgi

Bir saprofit veya çürükçül bakteri, enerjisini ölü ve çürüyen organik maddelerden alan bir organizmadır. Bu, bitki veya hayvan parçalarının çürümesi olabilir. Bu da saprofitlerin heterotroflar olduğu anlamına gelir. Onlar besin zincirindeki tüketicilerdir.

Bu mantarların tipik yaşam tarzıdır. Bazı mantarlar canlı organizmalardaki parazitlerdir, ancak çoğu saprofitlerdir. Birçok bakteri ve protozoa ayrıca saprofitlerdir. Basitçe söylemek gerekirse, çoğu ölü organik madde sonunda parçalanır ve bakteri ve mantarlar tarafından kullanılır. Saprofit bakterilerin örnekleri arasında peynir kalıbı, laktik asit, maya ve çürüyen mutfak atıkları bulunur. Saprofit bakteriler, çürüyen organik maddeleri besleyen mantar organizmalarıdır. “Saprofit” terimi özellikle mantar ve bakteriyel saprotrofları belirtir, ancak hayvan saprotrofları saprozoitler olarak bilinir.

KAYNAK 2

Çürükçül (Saprofit) Bakteriler;

Bu bakteriler,karmaşık organik bileşikleri daha basit bileşiklere ayrıştırarak, ölü hayvan ve bitkilerin çürümesine sebep olurlar.Bu ayrıştırma sırasında,bakteriler hem besin ve enerji elde ederler, hem de toprağın organik bileşikler bakımından zenginleşmesini sağlarlar. Böyle organik bileşiklerce zengin olan toprağa humuslu toprak denir.

Bir kısım bakteriler humustaki organik bileşikleri de parçalayarak bitkilerin alabileceği daha küçük moleküllere dönüştürürler. Böylece yeryüzündeki azot ve karbon gibi elementlerin devirli olarak kullanılması sağlanmış olur. Çürükçül bakteriler olmasaydı, bütün karbon ve azot atomları bitki ve hayvan hücrelerinde bağlı kalacak, hayatın devamı için gerekli hammade bulunamayacaktı. Çürüme sonunda açığa çıkan küçük moleküllü maddeler, çoğunlukla kötü kokuludur. Bu olaya kokuşma denir. Bunlardan başka, sütün yoğurda ve peynire dönüşmesini sağlayan faydalı bakteriler de vardır.


Leave A Reply