D Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0
Advertisement

Okula yardımcı D Harfiyle başlayan matematik terimleri. D Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü.

5. SINIF

Bir çemberle bu çemberin sınırladığı düzlemsel bölgedir.
Bir bütünde aynı oranı gösteren kesir.
Bütün açıları dik olan dörtgen.
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da bir dikdörtgenin birer kenarı olan üçgenlerden oluşmuş geometrik cisim.
Tabanları ve karşılıklı yan yüzleri birbirine paralel dikdörtgensel bölge olan geometrik cisim.
0, 1, 2, 3, … olarak sonsuza kadar giden sayılardan her biri.
Doğal sayılardan birinin diğerinde ne kadar olduğunu bulma işlemi.
Doğal sayılardan birinin diğeri kadarını bulma işlemi.
Doğal sayılar veya nicelikler arasındaki farkı bulma işlemi.
Doğal sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi.
Tüm kenarlarının uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgen .
Uzunluğu ve genişliği olan iki boyutlu nesne.

6. SINIF

Çarpma işlemindeki sayının, parantez içinde yer alan toplama ve çıkarma işlemlerindeki sayıların her biri ile çarpılması.
İşlemin sonucunu değiştirmeden öğelerin yerini değiştirebilme özelliği.
Bilinmeyen içeren eşitlik .
0, 1, 2, 3, … olarak sonsuza kadar giden sayılardan her biri.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımı.
Aynı doğrultuda olan ve her iki yönde sonsuza kadar giden noktaların kümesi.
Uzayda bir doğru ile düzlemin, paralel olmaları, bir noktada kesişmeleri, birinin diğerinin üstünde olma durumu
Her doğru üzerinde sonsuz nokta olduğu ve bir noktadan sonsuz doğru geçtiği.
Bir doğrunun sınırlı iki ucu arasında kalan ve her biri yan yana aynı doğrultuda olan noktalar kümesi.
Aynı düzlemdeki iki doğrunun paralel, kesişen, veya dik kesişen olma durumları.

9. SINIF

Bir fonksiyonun alacağı değerleri içeren küme
Kümelerde tümleme işleminin kesişim ve birleşim işlemleri üzerinde dağılırken uyduğu kurallar.
Değişik sonuçlarını gözlemleyebileceğimiz herhangi bir etkinlik.
Bilinmeyenin bazı değerleri için sağlanan eşitlik.
Bir açısı dik olan üçgen.
Verilen bir grafiğin bir fonksiyona ait olup olmadığını anlamak için y eksenine paralel çizilen doğruların grafiği birden fazla noktada kesip kesmediğine bakmak.
Bir üçgenin yüksekliklerinin birleşme noktası.
Bir üçgenin bir dış açısını ortalayan ışın.
Bir üçgenin bir kenarı ile diğer iki kenarının uzantılarına teğet olan çember.
N = { 0, 1, 2, 3, …} sonsuz elemanlı kümenin herhangi bir elemanı.
m, n ∈ R (m≠0) sabit sayılar olmak üzere f(x) = mx + n şeklinde tanımlanan fonksiyon.

10. SINIF

Bilinmeyen bazı değerler için sağlanan eşitlik.
İki veya daha çok denklemden oluşan ve hepsinin birlikte ortak çözümü istenen takım.

11. SINIF

∀n R için (r.cis θ)^n = r^n cis(n.θ) eşitliği
İki veya daha çok denklemden oluşan ve hepsinin birlikte ortak çözümü istenen takım.
A kare matris olmak üzere, |A| gerçek sayısı. (Kare matrisleri reel sayılara eşleyen fonkisyonlar.)
Bir dizide n’inci terimi veren bağıntı.
Tabanı e olan logaritma fonksiyonu.
Advertisement

12. SINIF

Düzlemsel bir alanın dönme ekseni adı verilen bir doğru etrafında dönmesiyle elde edilen katı cisim


Leave A Reply