Değer Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Değer ne anlama gelir? Değer kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Değer ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
“İnsan bir şeyin değerini ondan yoksun kalınca anlıyor.” – Halikarnas Balıkçısı
2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör.
“Bildiği bütün Fransızcayı toparlayarak vitrindeki kravatın değerini sordu.” – N. Hikmet
3. Üstün nitelik, meziyet, kıymet
4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse
“Bence ziyan olmuş, eski deyimiyle heder olmuş bir değerdir.” – İ. O. Anar
5. felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey
6. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı
7. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü
“Edebiyat, sanat, fikir, ilim ve başlıca değerlerimize toptan bir bakış lütfeder misiniz, efendim!” – A. Kabaklı
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
değerli saymak, önem vermek
Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde çözümlenip katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi
Değersizlik
Değerlerin önem sıralarını ve bu arada en yüksek değeri araştırarak bir değer ölçüsü bildiren felsefe kuramı
1. Bir aritmetik sayısının, önüne + ve – işaretleri yazıldıktan sonraki değeri
2. Bir sayının rakamlarından her birinin bulunduğu basamağa göre aldığı değer, izafi değer
Önceden belirlenmiş değer
Bir ulusun kendine özgü saydığı ve sahip olmakla övündüğü toplumsal ve kültürel ögeler
Kendisine saygı gösterilmeye değer, muhterem
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
Piyasa fiyatı
Fiyatını yükseltme
Fiyatını indirme, değerini aşağıya çekme
Bir değerlendirme getiren yargı
“Son yıllarda dürüstlük, namus gibi değer yargılarına her fırsatta başkaldırmaktan hoşlananlar çoğalmış olabilir.” – Y. Atılgan
Değer yönünden birbirine eşit olan, muadil
“Birinden bir şey istemenin işkence çekmekle eş değer olduğunu anlayacaktık.” – A. Kutlu
Bağıl değer
Salt değer
Senet, bono, tahvil, hisse senedi vb. belge
İletkenler için akım geçirme yeteneğinin belirtisi
Bir malın satılabileceği fiyat
Değeri olan şeyleri, kimseleri koruyan veya sayan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas (kimse)
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
Belirli bir alanda çalışan bilim adamlarının paylaştığı ortak değerler ve anlayışlar dizisi, paradigma
Bir malın veya hisse senedinin borsadaki değeri, kotasyon
Satın alınan mal ve yiyecekten alınan peşin vergi
Hisse senedi, tahvil vb. için üzerinde belirtilmiş değer
Toplumun her katmanı tarafından benimsenen ve savunulan değer
Basit bir cismin bir atomu ile birleşebilecek olan hidrojen atomlarının en yüksek miktarı
Akıcılık ölçeği olarak kullanılan kabın deliğinden 100 santimetreküp sıvının boşalma süresinin saniye olarak miktarı
Değeri olan şeyleri, kimseleri korumayan veya saymayan, iyilikbilmez kimse, kadirbilmez
Bir paranın değerini altına ve dövize göre yeniden ayarlama, revalüasyon
İşçinin, iş gücünün karşılığı olarak ödenen değerin üzerinde ürettiği ve işverenin, karşılığını ödemeksizin sahip olduğu ek değer
1. Beslenmede alınan gıdanın bir gün içindeki kullanımına ilişkin ölçü
2. ekonomi Menkul değerlerin bir gün için belirlenen fiyatı
Önemli, dikkati çeken
“Ancak havaalanı yolunda kayda değer bir bilgi daha edinmişti.” – E. Şafak
Bir cebirsel sayının, işareti göz önüne alınmaksızın değeri, mutlak değer
Bir amaca ulaşabilmek için bir değişkenin alabileceği en elverişli, en iyi durum, optimum
Borsada arz ve talebe göre oluşan fiyat
Toplumun fertlerini birbirine yaklaştıran, bir arada tutan, toplumun devamını sağlayan temel yargılar, değerler

Leave A Reply