Demir Çağı Nedir? Ne Zaman Başladı? Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Demir çağı nedir, ne zaman yaşanmıştır? Demir çağının özellikleri, yerleşkeleri, tarihçesi nedir, demir çağı hakkında bilgi.

DEMİR ÇAĞI

Tarih öncesi devirlerin son zamanlarına «Demir Çağı» denir. Tunç (Bronz) Çağı‘ndan sonra gelir. Demirin eşya ve alet yapımında kullanılmasıyla başlamış, zamanımıza kadar sürmüştür.

demir çağı

Demir, çok eski devirlerde de ham halde kullanılıyordu. Mısır’da Firavunlar’dan önceki çağlardan kalma mezarlarda ham demirden yapılma eşyalara rastlanmıştır. M. O. 2100 yıllarında Babil’de demirin bilindiği, fakat ancak Hamurabi’nin başkentinde bulunan, son derece değerli ve pahalı bir maden olarak tanındığı ele geçen belgelerden anlaşılıyor. Kuzey Rodezya’da belki de dört bin yıllık bir demir dövme atölyesinin kalıntılarına rastlanmıştır. Dövülmüş demirden yapılma en eski eşya bir kamadır. M. Ö. 1350 yılında, Filistin’de bulunmuştur. Aynı cins kamaya aşağı yukarı aynı tarihlerde Mısır’da da rastlanmıştır. Fakat bu kamanın Mısır’da yapılmayıp Hititler’den kalma olduğu tahmin edilmektedir. M. Ö. 1400 yıllarında Yunanistan’da demirin işlenmesine başlanmıştı. Fakat Yunanistan Demir Çağı’na tam anlamıyla M. Ö. 1000 yılında girmiştir.

Batı Avrupa’da Demir Çağı M. Ö. 900 yıllarında başlamıştır. İnsanlar demiri işleyecek kadar uyanmış, uygarlaşmış bir duruma geldikleri sırada yazı yazmasını da öğrenmişlerdi. Kazılarda, o çağlardan kalan demir eşyalarla birlikte birçok yazılı belgeler de ele geçmiş, böylece Avrupa’da Tarih Çağları’na geçilmiştir. Asya’da ise Tarih Çağları M. Ö. 4000 yıllarında başlamıştır.

Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden anlaşılıyor ki Demir Çağı çeşitli bölgelerde birbirinden farklı zamanlarda başlamıştır. Bilhassa Avrupa’da bu durum açıkça görülmektedir, Aynı şekilde çağın bitiş tarihleri de değişiktir. Avrupadaki Demir Çağı’nın iki önemli merkezi Orta ve Kuzey İtalya ile Orta Avrupa’dır. Avrupa’nın geri kalan yerleri henüz tunç kullanırken bu bölgelerde Demir Çağı başlamış bulunuyordu. Ele geçen arkeolojik delillere göre demir kültürü İtalya’ya dışarıdan gelmemiş, doğrudan doğruya orada başlamıştır.

Advertisement

demir çağı

Etrüskler’in demiri geniş ölçüde kullandığı bilinmektedir Bunlar ölülerini demirden yapılmış özel kaplar içinde yakarlardı.

Avrupa’nın çeşitli bölgelerine yayılan IIliryalılar ise demirden silâh yapıyorlardı. Aynı şekilde Hititler’in de demirden silâh yaptığı bilinmektedir.

Özetle Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI, arkeologların geleneksel olarak insanoğlunun tarihöncesini ve erken tarihini böldükleri üç çağın (Taş, Tunç ve Demir) üçüncüsü. “Demir Çağı” terimi her toplumda alet ve silah yapımı için genelde demirin kullanıma girdiği dönemi belirler.

Bu kavram, Hesiodos’tan Lecretius’a kadar tüm klasik dönem yazarlarınca bilinirdi. Bunlar demir kullanımının görece yeni bir buluş olduğunu bildikleri gibi, bir önceki döneme damgasını vuran metalin de tunç olduğunu kesinlikle biliyorlardı. Üçlü dizinin son çağı olarak Demir Çağı kuşkusuz bitmiş değildir. Bir balama tüm insan soyunun (önemsiz ayrıcalıklar dışında) bugün de Demir Çağı’nda yaşadığını söylemek yanlış olmaz. Ancak, yaygın bir terim olarak ele alındığında, Ortadoğu’ da demirin kullanımda olduğu klasik öncesi dönemler, Avrupa’nın Roma egemenliği altında bulunduğu dönem ve dünyanın geriye kalan yerlerinde demirin kullanıldığı tarihöncesi dönemlerle sınırlıdır.

Amerika ile Avustralya hiçbir zaman Demir Çağı yaşamamış sayılırlar. Bunun nedeni, Avrupalı göçmenlerce öğretilmezden önce bu kıtalarda demir kullanımının bilinmeyişidir.

Advertisement


Leave A Reply