Dev Nedir? Dev Varmıdır?

0
Advertisement

Dev nedir? Devlerle ilgili hikayeler nelerdir? Gerçekte dev var mıydı? Devler gerçek midir, özellikleri nelerdir Hakkında Bilgi.

devDev; Masal ve efsanelerde az çok insana benzeyen, fakat cüssece çok büyük, çok kuvvetli varlıklara dev denir.

Doğu’da olsun, Batı’da olsun, bu mefhum yüzyıllar boyunca yaşamış, hatta bazı dev efsanelerine tarihi bir değer verilmiştir. Mesela Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde devlerin bir ülkesi olduğu, bu devlerden birinin Keykavus’la savaşan Mazenderan’ın yardımına geldiği anlatılır. Gene Şehname de hükümdar Tahmuras’ın büyü kullanarak devleri yendiğinden bahsedilir. Öte yandan, «İncil» e göre İsrailliler Filistin’de çok uzun boylu bir ırkla savaşmışlardır.

Eski Yunan mitolojisine göre ise devler Evren Tanrısı Uranos’un yarasından akan kandan meydana gelmiştir. Bunlar insanı ürpertecek kadar cüsseli mahluklardı. Her birinin yüzer eli vardı. Ayakları korkunç birer yılandı. Tanrılar Tanrısı Zeus’un tahtına kadar çıkmış, gökyüzüne ulaşmak için dağları yerinden söküp üst üste koyarak basamak yapmışlardı. Bu devlerin fırlattığı kayalardan denize düşenler adaları, karaya düşenler de dağları meydana getirmiştir.

Tarihi bir gerçek varsa o da şu ki çok eski çağlarda bazı kavimlere göre daha cüsseli, daha kuvvetli kavimler yaşamıştır. Zayıf yapılı olanların ötekilerden dev diye bahsetmeleri de doğaldır.

Dev deyimi bugün anormal boydaki insanlar için kullanılıyor: Bugüne kadar bilinen en uzun boylu insan 2,60 m. boyunda Kongo’lu bir Zenci’dir. 1783’te ölen bir İngiliz de 2,53 m. boyundaydı. Bu adamın kemikleri müzede saklanmaktadır. Uzun boylu kadınlardan Lady Amma adındaki bir İngiliz’in de 2,35 m. boyunda olduğu bilinmektedir. Bu dev yapılı insanlardan çoğu sirklerde halka gösterilir. Bunlar hakkında en fazla dikkati çeken şey hiçbirinin zeka, cesaret ve kuvvetinin vücut yapılarına uygun olmadığıdır. Genel olarak normal insanlardan daha geridirler; çabuk ihtiyarlar, genç ölürler.

Advertisement

Bir insanın dev cüsseli oluşuna tükürük bezinin anormal şekilde çalışması sebep olur. Bu fazla çalışma çok zaman zararsız urlardan ileri gelir. Tıp dilinde bu hastalığın adı gigantismdir. Gigantism eğer yaşlı insanlarda olursa o zaman daha çok el, ayak ve çenede büyüme görülür.


Leave A Reply