Devlet Nedir – Sözlük Anlamı

0

Devlet ne anlama gelir? Devlet kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Devlet ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

*devlet
isim, hukuk, toplum bilimi
1. isim, hukuk, toplum bilimi Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
2. Bu tüzel varlığın yönetim organları
“Devlet hizmetinde epeyce ileride sayılanlardan olsa gerek.” – M. Ş. Esendal
3. Büyüklük, mevki
4. Mutluluk
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” – Muhibbi
5. Talih

Advertisement

*devlet
Sınırları belirli bir yurt ve türe düzeni içinde, ülküdeş insanların topluca ve kamu yararını sağlamak amacıyla örgütlenerek kurdukları ve benzeri topluluklarca bağımsız ve siyasal kişiliği tanınmış birlik.
İng.: State, Commonwealth Fr.: Etat Alm.: der Staat
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

*devlet
1. Toplumun siyasal örgütlenişi. 2. Toplumdaki siyasal örgütlerin tümü.
İng.: State Fr.: Etat
Toplumbilim Terimleri

BİRLEŞİK SÖZLER

Advertisement

devlet adamı isim Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
devlet baba isim “Koruyucu, kollayıcı” anlamında devleti anlatan bir söz
devlet bakanı isim Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi
devlet bankası isim Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan, devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
devlet başkanı isim Yönetim şekline göre devletin en üst yöneticisi
devlet dili isim Bir devletin sınırları içerisinde yönetimde, hukukta, eğitimde ve ticarette gerek sözlü gerekse yazılı iletişimde kullanılan, genellikle kanunla belirlenen dil, resmî dil
devlet düşkünü sıfat Bolluk ve mutluluk içindeyken sonradan fakir düşmüş (kimse)
devlet kuşu isim Beklenmedik bir iyilik, iyi talih, talih kuşu
devlet nişanı isim Gördükleri önemli işlerden dolayı kişileri onurlandırmak için devletçe verilen anmalık, nişan
devlethane isim Nezaket gereği olarak “ev” anlamında kullanılan bir söz
devlet kapısı isim Devletin kurum ve kuruluşları
devlet sanatçısı isim Sanata olan katkıları ve yaptıkları hizmetler sonucunda bazı sanatçılara devlet tarafından verilen unvan
devlet sırrı isim Devletin güvenliği, ulusal varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini içeren, kamuya açıklanmaması gereken çok gizli bilgi veya belge
devlet tahvili isim, ekonomi Devletin aldığı genellikle uzun vadeli borçlar karşılığında özel ve tüzel kişilere verdiği ve sahibinin devletten alacaklı olduğunu gösteren kıymetli kâğıt veya belge
devletler arası sıfat Birden çok devleti kapsayan veya birçok devletle ilgili olan
sosyal devlet isim Ekonomik ve sosyal alanlarda bireylere sosyal güvenlik ve adalet sağlayıcı politikalar üreten devlet modeli
derin devlet isim Devletin çıkarlarını gözetip kolladığı öne sürülen, göz önünde olmayan örtülü güç
çadır devlet isim Göçebe boy ve aşiretlerden oluşan devlet
tampon devlet isim, hukuk Coğrafi konumu bakımından, güçlü ve birbirine düşman iki devlet arasında bulunan devlet


Leave A Reply