Divan Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Divan ne anlama gelir? Divan kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
2. Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser
3. Sedir (I)
“Gerinerek kollarını yana doğru açarken başını divanın yastıkları üzerine koyuyor.” – E. M. Karakurt
4. Meclis
“Çok geçmeden ortadaki masanın etrafında akşamki divan tekrar kurulmuş bulunuyordu.” – R. N. Güntekin
Askerî mahkeme
“Beni ordudan atmak için divanıharbe verdiler.” – A. Gündüz
el pençe divan durmak
“Araba yürürken karşımda divan durur gibi el pençe duruyor.” – O. C. Kaygılı
XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş bakımından Arap, Fars etkisi altında gelişmiş Türk edebiyatı
Padişah divanı
Osmanlılarda padişah, sadrazam ve bazı yüksek rütbeli devlet görevlilerinin oluşturduğu meclis ve meclisin çalıştığı yer, Divanıhümayun
Sadrazam buyruklarının ve fermanlarının yazıldığı yer
1. Geniş sofa

2. Kubbealtı

Meydan sazı
1. Olağanüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padişahın katılmasıyla bir konuyu görüşmek ve karara bağlamak için yapılan toplantı, ayakta toplanan meclis
2. Ayakta yapılan sohbet
“Yarım saat bir ayak divanı yapılır. Havadan, sudan konuşulur.” – M. Ş. Esendal

Leave A Reply