Browsing: Dil ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat Anı Türü Nedir? Anı Türü İle İlgili Bilgi

Anı Türü Nedir? Anı Türünün Özellikleri Nelerdir, Hakkında Bilgi

0

Anı türü nedir? Anı türü ile ilgili bilgiler. İlk anı türü yazılar ve bu yazıların genel özellikleri nelerdir? Anı Türü Nedir? Anı Türü İle İlgili Bilgi Anı, kişisel yaşantı ve gözleme dayanarak yazılan tarih ya da kayıtlar. Otobiyografiye çok benzeyen ve sık sık onunla karıştırılan anı, özellikle dışsal olaylara verdiği önemin derecesi bakımından bu türden

Dil ve Edebiyat K Harfi

K Harfi ve K Harfinin Genel Özellikleri Nelerdir? 14. Harf “K”

0

K Harfi nedir? K Harfinin özellikleri nelerdir? Alfabemizin 14. harfi olan K harfinin tarihçesi, K harfi ile ilgili bilgi. K, k Harfi; Türk alfabesinin 14. harfidir. K, başka birkaç benzeri gibi (g, ğ, y), bir damak ünsüzüdür (seslerin boğumlandığı yere çıkak dendiğine göre k’nın çıkağı damaktır). Dil ve damağın sıkışıp ses yolunu kapamasıyla patlayarak çıktığı

Cümle Örnekleri Sağlığı Etkileyen Çevresel Etmenler

Çevre İle İlgili Cümleler, “Çevre” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Çevre ile ilgili cümleler. Çevre kelimesi içeren “Çevre” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Çevre Ne Demek? Çevre, doğal veya yapay oluşmuş olan ortamı ifade eder. Bu ortam, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanıyan fiziksel, biyolojik ve sosyal koşulları içerir. Çevre konusu, genellikle doğal kaynakların korunması, atmosferik kirlilik, çevresel zararlar

Dil ve Edebiyat Hiciv

Hiciv Nedir? Edebiyatta Hicvin Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

0

Edebiyatta hiciv nedir? Hiciv sanatının özellikleri nelerdir? Tarih boyunca hiciv alanında yaşanmış ve verilmiş örnekler nelerdir? Hiciv örnekleri. Hiciv; Edebiyatta bir kimseyi, bir fikri, bir durumu açık veya kapalı şekilde, İğneli bir dille yerme sanatıdır. Halk şiirinde buna «taşlama» denir. Tarihin her devrinde, her zaman hiciv yazanlar görülmüştür. Araplarda hiciv yazanlara «heccav» derler. Mübalağalarıyla tanınmış

Cümle Örnekleri Bütün

Bütün İle İlgili Cümleler, “Bütün” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Bütün ile ilgili cümleler. Bütün kelimesi içeren “Bütün” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. “bütün” kelimesi ne demek? sözlük anlamı nedir “Bütün” Türkçe’de tamamı, hepsi, tümü, her şey anlamına gelir. Örneğin, “bütün ev” ifadesi “evin tümü” anlamına gelir. Ayrıca kelime, bir konuda tamamen haklı olduğunu, tümünü kapsadığını ifade etmekte de kullanılabilir. Bütün

Cümle Örnekleri Sahip

Sahip İle İlgili Cümleler, “Sahip” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Sahip ile ilgili cümleler. Sahip kelimesi içeren “Sahip” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. “Sahip” kelimesi ne demek? sözlük anlamı nedir “Sahip” Türkçe’de bir şeyin, bir kişinin, bir yerin vb. maliki, mülkiyeti olan kişi anlamına gelir. Örneğin, “o araba sahibi” ifadesi “o araba’nın mülkiyetini o kişinin elinde olduğunu” belirtir. Ayrıca kelime kişinin

Cümle Örnekleri sigara

Tiryaki İle İlgili Cümleler, “Tiryaki” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Tiryaki ile ilgili cümleler. Tiryaki kelimesi içeren “Tiryaki” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Tiryaki İle İlgili Cümleler O, tiryaki bir adamdı ve her zaman içkiyle doluydu. Onun tiryaki olması, ailesinin hayatını zindana çevirdi. Tiryaki olmak, insanın hayatını kontrol altına almasına izin vermez. Tiryaki olmak, insanın sağlığını ve ilişkilerini olumsuz etkiler. O,

Cümle Örnekleri Ev İle İlgili Cümleler

Ev İle İlgili Cümleler, “Ev” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Ev ile ilgili cümleler. Ev kelimesi içeren “Ev” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Ev Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler Sandviç ev tarifimi internette yayınladım çok beğenildi. Evimin önünde araçlarımı park ediyorum. Evde yapacak bir şey yoksa televizyon izleyebilirsin. Benim evim şehir merkezine yakın. Evimin bahçesinde çiçekler yetiştiriyorum. Evde

Dil ve Edebiyat edebiyat

Gazelin Makta Beyti Nedir, Nasıl Anlaşılır? Makta Beyti Örnekleri

0

Gazelin Makta Beyti Nedir? Gazelin makta beyti nasıl anlaşılır, özellikleri nelerdir? Gazelin Makta Beytine örnekler. Gazelin Makta Beyti Gazelin Makta Beyti, Arapça ve Türkçe edebiyatta kullanılan bir tür şiir türüdür. Makta Beyti, genellikle üzgün bir durumu anlatır ve sevgi, ayrılık veya özlemin duygularını ifade eder. Gazelin Makta Beyti, özellikle Arap ve Türk şairler tarafından kullanılmıştır.

Cümle Örnekleri Sağlık

Sağlık İle İlgili Cümleler, Sağlık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Sağlık ile ilgili cümleler. Sağlık kelimesi içeren “Sağlık” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Sağlık Kelime (Sözlük) Anlamı Sağlık, bir insan ya da hayvanın fiziksel, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı dengeli bir durum olarak tanımlanabilir. Sağlık, birçok faktörden etkilenir ve kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal iyi olmasını ifade eder. Bu faktörler arasında,

Dil ve Edebiyat Çocuk Edebiyatı

Olay ve Durum Hikayesi Arasındaki Farklar Nelerdir? Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Olay hikayesi nedir? Durum hikayesi nedir? Olay ve durum hikayesi arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Özellikleri nelerdir? Olay hikâyesi, bir olayın nasıl gerçekleştiğini anlatır. Olay hikâyesi, bir başlangıç noktasından bir son noktaya doğru bir dizi olayı anlatır ve bu olaylar arasında bir zaman sırası vardır. Olay hikâyesi, bir konunun nasıl geliştiğini ve nasıl sonuçlandığını anlatır.

Cümle Örnekleri çerçeve

Çerçeve Ne Demektir? Anlamları ve Anlamlarına Göre Örnek Cümleler

0

Çerçeve ne demektir, anlamları nedir? Çerçeve kelimesi içeren “Çerçeve” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Çerçeve, bir yapının veya bir sistemin ana yapı elemanlarını oluşturan ve onları bir araya getiren yapıdadır. Çerçeve, ayrıca bir resmin, tablonun veya diğer bir görselin etrafını çevreleyen çerçeveyi de ifade edebilir. Çerçeve, aşağıdaki anlamlara da sahip olabilir:

Dil ve Edebiyat Halk Hikayeleri

Halk Hikayeleri Özellikleri (Maddeler Halinde) Nelerdir? Hakkında Bilgi

0

Halk hikayesi nedir? Halk hikayelerinin özellikleri nelerdir? Halk hikayelerinin özelliklerinin maddeler halinde açıklamaları. HALK HİKÂYELERİ ÖZELLİKLERİ Halk hikayesi, bir kültür veya toplumun mitleri, masalları, fablları ve benzeri hikayelerin tümüne verilen genel isimdir. Bu tür hikayeler, bir kültür veya toplumun inançlarını, değerlerini ve tarihini anlatır ve genellikle bu kültür veya toplumun kendi dilinde anlatılır. Halk hikayeleri,

Dil ve Edebiyat Halide Edip Adıvar

Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Bilgi

0

Halide Edip Adıvar’ın edebi kişiliği, edebiyat özellikleri nelerdir? Halide Edip Adıvar ve eserlerinin Edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi. Halide Edip Adıvar Kimdir? Edebiyatımızda yazar ve romancılığa yönelen kadınlar arasında ilk sırada sayılan Halide Edip, değişik dallarda eserler verdi. İlk yazılan 1908’den sonra Halide Salih imzasıyla yayımlandı. Tanin Gazetesi, Şehbal, Mehasin, Resimli Kitap, Büyük Mecmua, Vakit, Akşam, Türk Yurdu,

Cümle Örnekleri Kurbağa

Kurbağa İle İlgili Cümleler, Cümle Örnekleri, Kurbağa Hakkında Bilgi

0

Kurbağa ile ilgili cümleler. Kurbağa kelimesi içeren “Kurbağa” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Kurbağa İle İlgili Cümleler Kurbağa ve sürüngenlerde temiz ve kirli kan kalpte karışır. Bermuda adasında en sık rastlanan hayvanlar kurbağalar, kelerler ve yılanlardır; sivrisinek, tatarcık ve termit de yaygındır. Kurbağaların değişim geçirmesi bence gerçek bir mucize… Kurbağa seslerinden

Dil ve Edebiyat Hem hem bağlacı

Hem Hem Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler, Hem Hem İle İlgili Cümleler

0

Hem Hem bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Hem Hem bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Hem Hem Bağlacı İle İlgili Cümleler hem… hem, hem de Hem Hem Bağlacı İle İlgili Cümleler Farsçadan alınan bu bağlaç, görevdeş sözcükleri, tümceleri eşitlik, birlikte olma ya da karşıtlık anlamlarıyla bağlar:  Bugün hem kiralık, hem satılık ev arayacağız; O hem

Dil ve Edebiyat Dante Alighieri

Ortaçağdan Günümüze İtalyan Edebiyatı Önemli Eserleri ve Sanatçıları

0

Orta Çağdan günümüze İtalyan edebiyatı, önemli eserleri, yazarları, şiirleri, İtalya Edebiyatındaki akımlar, gelişmeler ile ilgili bilgi. İtalyan Edebiyatı öteki Roman ülkeleri edebiyatlarından daha geç başlar. Bunun nedeni kilise gelenekleri yüzünden İtalyan halk dilinin (Volgare); Latince, Provence lehçesi ve Fransızca karşısında ancak 13. yüzyılda tutunabilmiş olmasıdır. 13. yüzyılda yukarı İtalya’da şairler İtalyanca yerine Provence dilini yeğliyorlardı.

Deyimler Körün Taşı Tekin Değil Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

Körün Taşı Tekin Değil Ne Demek? Körün Taşı Tekin Değil Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

0

Körün Taşı Tekin Değil ne anlama gelir? Körün Taşı Tekin Değil deyiminin anlamı ve oldukça ilginç olan hikayesi nasıldır? Hikayesini aşağıdan okuyabilirsiniz. Körün Taşı Tekin Değil Anlamı; Bu deyim, hiç ummadığımız ve önem vermediğimiz bir kimseden olumlu ve şaşırtıcı sözler duyduğumuzda, başarılı sonuçlar olduğunda söylenir. Körün Taşı Tekin Değil Deyimin Hikayesi; Padişah tebdil-i kıyafet İncili Çavuş

Dil ve Edebiyat William Shakespeare

Shakespeare’in Sonelerinin Edebi Özellikleri Nelerdir? Neden Önemlidir?

0

William Shakespeare soneleri nelerdir? Shakespeare sonelerinin biçim ve düzenlemeleri, konuları, şiirsel önemi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. William Shakespeare’in 154 soneden oluşan bir serisidir. İlk olarak 1609’da yayınlandıkları küçük quarto cildinin genellikle korsan olduğu düşünülür (yazarın izni olmadan yayınlanmıştır). Şiirlerin el yazması olarak dağıtılması Elizabeth çağında yaygın bir uygulamaydı ve bu sonelerin bu kadar dağıtıldığına

Cümle Örnekleri Yerli Malı Haftası

Yerli Nedir? Sözlük Anlamı, Yerli İle İlgili Cümleler, Cümlede Kullanımı

0

Yerli nedir, sözlük anlamı. Yerli kelimesi içeren “Yerli” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Yerli Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler Yerli Malı Haftası süresince okuldaki etkinliklerden büyük keyif alıyorum. Ev için alışveriş yaparken marketlerden özellikle yerli malı almaya özen gösteriyorum. Ali Bey’den Kokona Yatıyor topluluğun sunduğu ilk yerli yapıt

Dil ve Edebiyat Miguel de Cervantes

Miguel De Cervantes Eserleri Nelerdir? (Şiirleri, Roman ve Öyküleri)

0

Miguel De Cervantes’in eserleri nelerdir? Miguel De Cervantes’in eserleri, kitapları, romanları, dramaları, yazıları ve şiirleri hakkında bilgiler. Cervantes kimdir? Miguel de Cervantes (1547-1616) İspanya’nın en ünlü romancısı ve ölümsüz «Don Kişot» eserinin yazarıdır. Alcala De Henares’ te doğdu; Madrid Üniversitesinde okudu. Bu sırada, henüz yirmi-bir yaşındayken, yazdığı şiirler onun üstün hayal gücünü, yazı kabiliyetini gösteriyordu. Cervantes,

Dil ve Edebiyat Türkçe

Önerme Çeşitleri Nelerdir? Türleri, Anlatımları, Özellikleri ve Örnekleri

0

Önerme çeşitleri nelerdir? Önerme türleri, anlatımları, özellikleri ve örnekleri. Önerme çeşitlerinin örneklerle anlatımı Önermeler gerektirdiği yargı sayısı, yargının niteliği, niceliği ve kipliği (tarzı) bakımından şu türlere ayrılır: 1. NİCELİKLERİNE GÖRE ÖNERMELER Önermeler; niceliklerine göre tümel, tikel ve tekil olmak üzere üç grupta toplanır. a) Tümel Önermeler: Tümel terimlerin yüklemlendirilmesiyle elde edilen önermelerdir. • “Bütün yazarlar

Dil ve Edebiyat S Harfi

S Harfi ve S Harfinin Özellikleri Nelerdir? S Harfinin Kökeni Nedir?

0

S Harfi nedir? S Harfinin özellikleri, S harfinin tarihçesi, S harfi ile ilgili bilgi. S harfinin kökeni hakkında da genel bilgiler. S, s, Türk alfabesinin 22. harfidir. Osmanlıca alfabede yer alan 5. (se), on beşinci (sin), 17. (sat) sıradaki üç ayrı harfin ses kaynağını tek başına karşılar: Sedasız diş konsonantı (ünsüz); oluşumunda dar bir geçitten

Cümle Örnekleri Azınlık İle İlgili Cümleler

Azınlık İle İlgili Cümleler, Azınlık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Azınlık ile ilgili cümleler. Azınlık kelimesi içeren “Azınlık” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Azınlık İle İlgili Cümleler 1980’lerin başında Türkiye’de 61’i Ermeni, 6’sı Yahudi ve 31’i Rum okulu olmak üzere 98 azınlık okulu vardı. Azınlık hükümeti, parlamentoda çoğunluğu olmayan bir partinin, öbür parti ya da partilerin hükümete fiilen katılmadan dışarıdan destek

Cümle Örnekleri Bu İle İlgili Cümleler

Bu İle İlgili Cümleler, Bu Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Bu ile ilgili cümleler. Bu kelimesi içeren “Bu” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Bu İle İlgili Cümleler Bu olay ise hücre bölünmeleri ile sağlanır. Bu olayı ise oksijenli solunum reaksiyonları ile gerçekleştirir. Bu enerji ise solunumla üretilen ATP lerden karşılanır. Bu besin sentezi sırasında gerekli karbon ise karbondioksitin tutulması ile sağlanır.

Dil ve Edebiyat Türkçe

Büyük Ünlü Uyumu Nedir? Özellikleri, Tablosu ve Örnekleri

0

Büyük ünlü uyumu nedir? Büyük ünlü uyumu (kalınlık-incelik uyumu) nedir, özellikleri, tablosu, örnekleri, hakkında bilgi. BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (KALINLIK-İNCELİK UYUMU) Bu uyum, ünlülerin kalınlık-incelik özelliğine dayandığı için bu isimle adlandırılmaktadır. Kalınlık-İncelik uyumuna, Türkçe’de eskiden beri yaygın olarak uyulduğu için Büyük Ünlü Uyumu ismi de verilmektedir. Türkçe bir sözcükte ilk hecedeki ünlü kalınsa ondan sonra gelen hecelerin

Cümle Örnekleri Doğu

Doğu İle İlgili Cümleler, Doğu Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Doğu ile ilgili cümleler. Doğu kelimesi içeren “Doğu” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Doğu İle İlgili Cümleler Doğu kültürünün yeniden yükselişi batı kültürünün sarsılmasından kaynaklanmamaktadır. Doğu Çölünde hiç artezyen kaynağı yoktur, yalnızca birkaç dağ pınarı görülür; gene de bölge ara sıra yağış alır. Satlec Irmağının hemen doğusunda yer alır. Alpenvorland, Alpler’in

Cümle Örnekleri Wuhan Kent Görünümü

Kent İle İlgili Cümleler, Kent Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Kent ile ilgili cümleler. Kent kelimesi içeren “Kent” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Kent İle İlgili Cümleler Kentteki araştırma kurumlarının en ünlüsü Pasteur Enstitüsü’dür (1887). Kentte, çıkarılan fosfatı sevkiyata hazırlayan bir fabrika da bulunur. 1811’de kuruldu, 1859’da kent statüsü kazandı. Lakhimpur ile Nepal’in Nepalganj kentini bağlayan demiryolu üzerindedir ve Nepal ile

Cümle Örnekleri Kuzey

Kuzey İle İlgili Cümleler, Kuzey Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Kuzey ile ilgili cümleler. Kuzey kelimesi içeren “Kuzey” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Kuzey İle İlgili Cümleler Kuzey yarım kürede bulunan ülkemizde bir çok farklı iklim şartları görülmektedir. Kuzey tarafında yer alan bağ ve bahçeler daha fazla kar altında kaldıklarından daha soğuk oluyorlar. Kuzey ve batı banliyölerinde toplanmış olan imalat sektörünün

Cümle Örnekleri Nüfus

Nüfus İle İlgili Cümleler, Nüfus Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Nüfus ile ilgili cümleler. Nüfus kelimesi içeren “Nüfus” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Nüfus İle İlgili Cümleler Nüfusun çoğunluğunu Müslüman Araplar oluşturur. Çoğu Arap olan nüfusun yüzde 68 kadarı Bahreyn doğumlu halktan oluşur. 1980 başlarında Manama’nın nüfusu 122 bin, Muharrek’in nüfusu 62 bin dolayındaydı. Nüfusun üçte birinden çoğu 15 yaşın altındadır.

Cümle Örnekleri Öteki İle İlgili Cümleler

Öteki İle İlgili Cümleler, Öteki Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Öteki ile ilgili cümleler. Öteki kelimesi içeren “Öteki” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Öteki İle İlgili Cümleler Öteki madenler arasında Kingisepp’te çıkarılan fosfat, Boksitogorsk’ta çıkarılarak Volhov’da ergitilen boksit sayılabilir. Kimseyi ötekileştirmeden ülkeyi yönetmemiz gerekmektedir. Bu da telefona, kamera yetenekleri kazandıran bir öteki artı. Pers kökenli Ahameniş hanedanının yükselişinden sonra, İran Platosunda

Cümle Örnekleri Paraguay Savaşı

Savaş İle İlgili Cümleler, Savaş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Savaş ile ilgili cümleler. Savaş kelimesi içeren “Savaş” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Savaş İle İlgili Cümleler Fenerbahçe‘nin sahada savaşan futbolculara ihtiyacı var. Dolandırıcıların tuzağına düşmüş kişilerin hukuk savaşı devam ediyor. IV. Foulques’un 1109’da ölümünden sonra yerine geçen oğlu Genç Foulques, çeşitli savaşların yol açtığı kayıpları gidermeye çalıştı. Ömrünü rakipleri ve

Cümle Örnekleri Büyüklere Saygı

Saygı İle İlgili Cümleler, Saygı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Saygı ile ilgili cümleler. Saygı kelimesi içeren “Saygı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Saygı İle İlgili Cümleler Büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi ile davranmalıyız. Bu yaptığı saygısızlık yüzünden Ona karşı olan duygu ve düşüncelerim değişti. Onun düşünceleri bunlar, saygı duymak gerekir. Annesine olan saygısından dolayı o sözleri söyleyemedi. Senin bu

Cümle Örnekleri Sonra İle İlgili Cümleler

Sonra İle İlgili Cümleler, “Sonra” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Sonra ile ilgili cümleler. Sonra kelimesi içeren “Sonra” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Sonra İle İlgili Cümleler 1861’den sonra İngiliz koruması altına giren Bahreyn 1971’de de bağımsızlığını kazanmış ve Birleşmiş Milletler’e girmiştir. Kitanlar bir süre sonra Çin’in kuzey sınır bölgesinde Liao hanedanını kurdular. 1.000 yıl kadar süren Kuşi egemenliğinden sonra, 14.

Cümle Örnekleri Tarih Bölümü Taban Puanları

Tarih İle İlgili Cümleler, “Tarih” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Tarih ile ilgili cümleler. Tarih kelimesi içeren “Tarih” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Tarihçilerin üzerinde anlaşamadığı bir husus vardır. Tarihi kişiliklerin birçoğunun ortak özelliği hiçbir zaman yılmamalıdırlar. Tarihi ile barışık olmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Diogenes Laertius Eski Yunan felsefesinin tarihini anlatan yapıtına Pittakos’a ait olduğu söylenen birkaç özdeyiş ve beş

Cümle Örnekleri Robotik Teknoloji

Teknoloji İle İlgili Cümleler, “Teknoloji” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Teknoloji ile ilgili cümleler. Teknoloji kelimesi içeren “Teknoloji” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Teknoloji İle İlgili Cümleler Uzman ekip, doğru teknoloji ve ürünler ile geniş alan kokulandırma en yetkin şekilde yapılmalıdır. Kapasitesi ve yetenekleri ile teknoloji tutkunlarının favorisi olmayı başaran Iphone 6, piyasanın yüksek rakamlarla satışa sunulan cihazlarından biri. Amerikalı teknoloji

Cümle Örnekleri Yüksek Dağ

Dağ İle İlgili Cümleler, Dağ Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Dağ ile ilgili cümleler. Dağ kelimesi içeren “Dağ” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Dağ İle İlgili Cümleler Benim arkamda dağ gibi babam var bana bir şey olmaz. Dağların bizim için yeri ve önemi ayrıdır. Yüksek dağların buradaki varlığı şehrin kış aylarında hava kirliliği yaşamasına sebep olmaktadır. Belediye başkanı dağ gibi birikmiş

Dil ve Edebiyat N Harfi ve N Harfinin Özellikleri Nelerdir? Türkçe'de N Harfinin Kullanımı

N Harfi ve N Harfinin Özellikleri Nelerdir? Türkçe’de N Harfinin Kullanımı

0

N Harfi nedir? N Harfinin özellikleri, N harfinin tarihçesi, N harfi ile ilgili bilgi. Güzel Türkçemizde n harfinin kullanımı hakkında bilgiler. N harfi; Türk alfabesinin 17. harfidir. Osmanlı alfabesinde nun, 28. harfi ve ebced hesabına uyularak hazırlanmış tarihlerde 50 sayı değerindeydi. Astronomi ve coğrafyada, uluslararası bir işaret olarak N, kuzeyi gösterir. Kimyada azotun (nitrojen) simgesidir

Deyimler köpek deyimler

Köpek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde İt Geçen

0

Köpek hakkında deyimler nelerdir? İçinde köpek kelimesi geçen deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Köpek İle İlgili Deyimler Köpek İle İlgili Deyimler hâline köpekler bile güler tkz. çok kötü bir duruma düşenler için kullanılan bir söz. kedi ile köpek gibi birbirleriyle geçinemeyen, anlaşamayan kimseler için söylenen bir söz köpeğe atsan yemez çok kötü (yiyecek) anlamında kullanılan bir

Dil ve Edebiyat Fuzuli

Fuzuli Edebi Kişiliği, Özellikleri ve Eserlerinin İsimleri ve Açıklamaları

0

Büyük Türk şairi Fuzuli’nin kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Aşk şairi Fuzuli’nin eserleri hakkında kısa açıklamalar. Fuzûlî’nin Edebî Şahsiyeti 1- Fuzûlî, öncelikle bir aşk şairidir. Bütün şiirlerinde aşkını anlatmıştır. Bu aşk, beşerî aşktan başlayarak ilâhî, tasavvufî aşka dönüşen bir aşktır. Tasavvufî temalar üzerinde yoğunlaşan şairler iki kısma

Cümle Örnekleri Kargaşa İle İlgili Cümleler

Kargaşa İle İlgili Cümleler, Kargaşa Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Kargaşa ile ilgili cümleler. Kargaşa kelimesi içeren “Kargaşa” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Kargaşa Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler Kargaşa çıkartmamak adına susmak zorunda kaldım. Felemenklilerin İspanyol yönetimine karşı ayaklandıkları sırada Felemenk’te ortaya çıkan kargaşadan yararlanmaya çalışarak 1581’de kendisini Brabant dükü ve Flandre kontu ilan ettiyse de, bu

Cümle Örnekleri Şiir İle İlgili Cümleler

Şiir İle İlgili Cümleler, Şiir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

2

Şiir ile ilgili cümleler. Şiir kelimesi içeren “Şiir” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Şiir Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler Yapıtları, İmparator Tiberius ve Hadrianus’un en beğendiği şiirler arasındaydı. Uyanan kahraman şiir söylemeye ve düşünde görüp âşık olduğu kızı aramaya koyulur. 1917 Devrimi’ni coşkuyla karşıladı; İç Savaş’a katıldı ve

Cümle Örnekleri Hızlı İle İlgili Cümleler, Hızlı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Hızlı İle İlgili Cümleler, Hızlı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0

Hızlı ile ilgili cümleler. Hızlı kelimesi içeren “Hızlı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Hızlı İle İlgili Cümleler Sınavda hızlı bir şekilde soruları çözebilmen için çok fazla test çözmen gerekiyor. Hızlı bir şekilde aksiyon alan firmalar bu büyük pazardan daha da büyük pay kapmayı başardılar. Açtığımız gibi Google çalışmalarımıza duyarlı olup,hak ettiğimiz

Dil ve Edebiyat kanuni sultan süleyman

Şehzade Mustafa Mersiyesi Günümüz Türkçesi, Taşlıcalı Yahya

36

Şehzade Mustafa’nın Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurulması bir çok entrikanın ve tahta çıkma savaşının sonucu gerçekleşen acı bir olaydır. Bu olay üzerine yazılan mersiye ve Türkçe meali Adaleti ile ünlü padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın bu şekilde bir karar alması hem şaşkınlık hem de büyük üzüntü yaşatmıştır. O dönemin Divan şairlerinden Taşlıcalı Yahya Bey’in durum üzerine

1 2 3 42