Browsing: Dil ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat Roman Nedir? Romanın Özellikleri ve Türk Edebiyatında Romanın Yeri

Danimarka Edebiyatı Özellikleri, Tarihçesi ve Önemli Yazarları, Eserleri

0

Küçük bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Danimarka edebiyatının özellikleri, tarihçesi, gelişimi, önemli eserleri ve yazarları hakkında bilgi. Danimarka Edebiyatı Danimarka Edebiyatı’nın kökleri Alman, Anglo-Sakson ve İskandinav halklarının ürünlerine dayanır. Latince’nin yüzyıllar boyu egemen olduğu bu edebiyat, sonraları Alman, Fransız ve İngiliz dillerinin etkisinde kaldı. Danimarka ile İsveç’in edebiyat ve dilleri ancak İS. 1000’lerde birbirinden ayrıldı.

Dil ve Edebiyat edebiyat

İran Edebiyatı Tarihi, Fars Edebiyatının Doğuşu, Gelişimi, Önemli Yazarlar

0

İran, fars edebiyatı doğuşu, gelişimi, önemli yazarları, tarihçesi nedir? İran edebiyat tarihi hakkında detaylı ansiklopedik bilgi. İran Edebiyatı Tarihi İran edebiyatı, fars edebiyati olarak da bilinir, İran ve İran dışında Hindistan, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da İÖ 6. yüzyıldan başlayarak Eski, Orta ve Yeni Farsça yazılmış edebiyat yapıtlarının tümüdür. İslam öncesi ve İslam sonrası olmak

Dil ve Edebiyat iran

İran Dilleri Nelerdir? Konuşulan Diller, İran Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

İran dili ve edebiyatı ile ilgili bilgiler. İran dilleri nelerdir, İran edebiyatının en büyük şair yazarları ve eserleri. İran Dili Edebiyatı İranlılar’ın dili Hint-Avrupa dil ailesinden Farsça’dır. Bu dil ailesi içinde Eski İranca İle Sanskritçe Arya dil topluluğunu meydana getirirler. Sanskritçe ile eski İranca birbirine çok yakındır. Farsça yüzyıllardan beri birçok değişiklik geçirmiştir. Bugün kullanılan

Deyimler Ümit - Umut İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Ümit – Umut İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Umut Deyimi

0

Ümit, umut, umut etmek, ümit etmek ile ilgili deyimler nelerdir? Bu deyimlerin açıklamaları ve anlamları. Ümit hakkında deyimler ve açıklamaları. Ümit – Umut İle İlgili Deyimler ve Anlamları ***ümide düşmek umuda düşmek: Zavallı çocuk bir an geldi ki âdeta yeniden ümide düşer gibi oldu. -Y. K. Karaosmanoğlu. ***ümide kapılmak umuda kapılmak. ***ümidi boşa çıkmak umudu

Dil ve Edebiyat Öykü kitabı

Edebiyatta Öykü Nedir? Edebiyatta Öykü Türünün Özellikleri ve Öncü Yazarlar

0

Edebiyatta Öykü Nedir? Edebiyatta Öykü türünün özellikleri, öncüleri, yazarları, Türk edebiyatında öykü hakkında bilgi. Öykü; yaşanmış ya da görülmüş, duyulmuş bir olayı başkalarına söz ve yazıyla iletmekten doğan anlatı (tahkiye) türleriden, başlıca çağdaş örneklerinden biridir (hikâye). Edebiyattaki bütün türler en geniş anlamda birer anlatı ürünüdürler. Çünkü insanoğlunun yaşantısı anlatıya dayanmakta; herkes günlük yaşamda gördüğü, duyduğu,

Deyimler Su İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Su İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları (İçinde Su Geçen Deyimler)

20

İçinde su kelimesi geçen deyimler nelerdir? Su ile ilgili deyimlerinin açıklamaları, su hakkında deyimlerin anlamları, örnek cümleler. Su İle İlgili Deyimler ve Anlamları ***aç susuz kalmak 1) yoksulluktan yaşayamayacak bir duruma gelmek; 2) yoksul bir duruma düşmek. ***ağzı sulanmak 1) imrenmek; 2) yeme, içme isteği artmak. ***ağzının suyu akmak çok beğenip istemek, imrenmek: “Bu ziyafete

Dil ve Edebiyat edebiyat

Edebiyat Nedir? Özellikleri Nelerdir? Edebiyat Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Edebiyat nedir? Edebiyatın çeşitleri, özellikleri nelerdir? Edebiyat nasıl ortaya çıktı, tarihi, hakkında ansiklopedik bilgi. Edebiyat Edebiyat; insan ve toplum yaşantısının duygu ve düşüncelerin, söz ve yazıyla etkili biçimlerde anlatımını amaç edinen sanat türüdür. Belirleyici ve kısa olmaları istenen tanımları kesinleştirdikçe kendiliğinden doğacak bazı yanılgıları göze almak gerekir. Çünkü özdeyiş niteliği kazanan her kısa ve yoğun

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Son Dönem Türk Edebiyatının Özellikleri, Maddeler Halinde Açıklamalı

0

1940 sonrası Türk Edebiyatı. 1940 yılından sonra Cumhuriyet Son Dönem Türk Edebiyatının özellikleri, şairleri ve yazarları kimlerdir, hakkında bilgi. Son Dönem Türk Edebiyatının Özellikleri 1940 yılından günümüze kadar, ülkemizde siyasal, toplumsal ekonomik alanlarda büyük değişimler yaşanmıştır. Yapılmış olan devrimler, patlak veren II. Dünya Savaşı, kıtlık yılları, çok partili sisteme geçişimiz, Birleşmiş Milletlere, NATO’ya üye oluşumuz,

Dil ve Edebiyat Çin Pinyin Alfabesi

Çin Pinyin Alfabesi Nedir? Pinyin Transkripsiyon Sistemi Hakkında Bilgi

0

Pinyin transkripsiyon sistemi ya da Çin Pinyin Alfabesi ile ilgili olarak genel bilgileri. Çin Pinyin Alfabesinin kullanımı ve özellikleri nelerdir? Pinyin transkripsiyon sistemi, Çin fonetik alfabesi olarak da bilinir. Çince hanyu pinyin wenzi (Çincenin Birleşik Sesler Alfabesi), Çin yazı dilini Mandarin Çin’cesinin Pekin lehçesi telaffuzuna dayanarak Latin harfleriyle yazma sistemi. Çin Halk Cumhuriyeti’nde resmi transkripsiyon

Dil ve Edebiyat İngilizce Cümleler

İngilizce Hakkında Bilgi, İngilizcenin Kökeni, Devirleri, Orta İngilizce Dönemi

0

En çok konuşulan dillerden biri olan İngilizcenin kökeni ve dönemleri nelerdir? Orta ingilizce dönemi hakkında bilgi. Çince’yi saymazsak dünyada en çok konuşulan dilin İngilizce olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İngilizce yalnız Britanya Adaları’nda oturanların değil, aynı zamanda A.B.D., Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, Rodezya, Liberya gibi devletlerin de resmi dilidir. Bugün İngilizce birçok kaynaklardan alınmış kelimelerle

Dil ve Edebiyat Sovyet Edebiyatının Özellikleri

Sovyet Edebiyatının Özellikleri – Tarihi Gelişimi Önemli Eserleri

0

Sovyetler Birliği dönemindeki edebiyat, tarihçesi, gelişimi ile ilgili bilgiler. Sovyet dönemi edebi eserleri ve yazarlar ile özellikleri nelerdir? Sovyet Edebiyatının Özellikleri 20. yüzyılın başlarında A.Blok’un Oniki (1918) şiiri, simgeciliğin en önemli eserlerinden biri sayılmıştı. Savaştan sonra simgecilik karşıtı kümeleşmeler iki kola ayrıldı. Biri Şair Osip Mandelştam, N.S. Gumiliyev, Anna Ahmatova’nın oluşturduğu Akmeist; ötekisi Vladimir Mayakovski’nin

Dil ve Edebiyat edebiyat

Pastoral Edebiyat Nedir? Özellikleri ve Önde Gelen Sanatçıları ve Eserleri

0

Pastoral edebiyat nedir? Pastoral edebiyatın özellikleri nelerdir? Bu edebiyat türünün önde gelen yazarları, şairleri ve örnekleri, tarihçesi hakkında bilgi. Pastoral Edebiyat; kent yaşamının karmaşıklığından ve yozlaşmışlığından uzaktaki kırsal dünyayı, köylülerin ve çobanların yaşamını çoğu zaman yücelterek anlatan edebiyat türüdür. Bu türde başarılı ürünler vermiş yazarlar arasında Theokritos ve Vergilius gibi klasik şairlerle Edmund Spenser, Robert

Dil ve Edebiyat Türk Bayrağı

Milli Edebiyat Akımı Özellikleri Nelerdir? Önde Gelen Yazarları Kimlerdir?

0

Türk Milli Edebiyat akımı ile ilgili bilgiler. Milli edebiyat akımı genel özellikleri, beş hececiler topluluğu ve önemli sanatçıları hakkında bilgiler. Türk edebiyatında toplum ve ülke sorunlarına daha çok yer veren Millî edebiyat akımı, başlangıçta Türkçülük ve milliyetçilik düşüncelerine dayanır. 1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi dilde sadeleşmeyi savunarak büyük taraftar topladı. Böylece Millî edebiyat dönemi başlamış

Dil ve Edebiyat Türkçe

Birleşik Kelimelerin Yazımı ve Örnekler Birleşik İsimleri ve Fiilerin Yazılışı

12

Birleşik kelimelerin, sözcüklerin yazılışları ile ilgili kurallar, ayrı ve bitişik yazılan kelimeler, örnekleri ve açıklamaları. BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAZIMI Dilimizde, iki veya daha çok sözcüğün yeni bir kavramı karşılamak üzere belli kalıplar içinde anlam kaynaşmasına birleşik sözcük denir. Birleşik sözcüklerin yeni kavramların karşılaşmasında önemli bir yeri vardır. Ancak birleşik sözcüklerin yazımı konusunda bir birlik yoktur. Dilciler tarafından

Dil ve Edebiyat türk sözlükçülüğü

Türk Sözlükçülüğünün Tarihçesi – Tarihi Gelişimi Hakkında Bilgi

0

Türk sözlükçülüğü ne zaman ve hangi eserlerle doğdu ve nasıl gelişti? Türk sözlükçülüğünün tarihi, tarihçesi, eserleri hakkında bilgi. Türk bilim dünyasında sözlükçülük geleneği oldukça eskidir. Günümüzdeki bilgilere göre ilk Türk sözlüğü Kaşgarlı Mahmud‘un hazırladığı Divanü Lugat-it-Türk‘tür (Türk Dilinin Sözlüğü; 1072-1074). İskenderiye dil araştırmaları geleneğine uygun olarak hazırlanan bu sözlük Araplara türkçeyi öğretmeyi amaç edinmiştir. XI.

Dil ve Edebiyat Dede Korkut

Türk Tarihini Hangi Kaynaklardan Öğrenebiliriz? Tarihini Anlatan Eserler

0

Türk tarihini araştırırken hangi kaynakları kullanabiliriz? Türk tarihi hakkında bilgi veren Dede Korkut Hikayeleri hakkında bilgi. Türk Tarihini Hangi Kaynaklardan Öğrenebiliriz? Türk edebiyatının ilk örnekleri sözlü olarak verilmiştir. Bu örnekler arasında destanlar önemli bir yer tutmaktadır. Destanlarda kahramanlık, yiğitlik, birlik ve beraberlik gibi konular işlenmiş, İslamiyetten önceki Türklerin inançları, gelenek ve görenekleri, hayat biçimleri anlatılmıştır.

Dil ve Edebiyat edebiyat

Romanın Tarihsel Gelişimi – Ünlü Roman Yazarları Dönemleri ve Özellikleri

0

Roman ne zaman ortaya çıktı? Eski çağlarda roman, tarihi, tarihçesi ve günümüze kadar olan Roman ve Roman yazarlarının gelişimi. Romanın Tarihsel Gelişimi – Ünlü Roman Yazarları Roman, şiir dilinin aksine günlük dille yazılmış uzun bir hikâyedir. Birçok roman farklı karakterlerden oluşur ve bir altyapısı vardır (karakterleri ve hikâyeyi birbirine bağlayan olaylar dizisi). Roman yaklaşık 400

Deyimler kesmek deyimler

Kesmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları, Açıklamaları – Kesmek Geçen

0

İçinde kesmek geçen deyimler ve bu deyimlerin anlamları, açıklamaları. Kesmek hakkında deyimler ve anlamları. Kesmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları afi kesmek (satmak, yapmak) birine karşı gösteriş yapmak: ‘Yanındaki kıza afi yapmak için onun önüne, dilenciye sadaka verir gibi bahşiş fırlatan bir züppeyi, bıraksalar öldürecekti.’ -H. Taner. ahkâm kesmek 1) çekinmeden kesin yargılarda bulunmak: ‘İşin

Atasözleri kesmek atasözleri

Kesmek İle İlgili Atasözleri ve Anlamları, Açıklamaları – Kesmek Geçen

0

İçinde kesmek geçen atasözleri ve bu atasözlerinin anlamları, açıklamaları. Kesmek hakkında atasözleri ve anlamları. Kesmek İle İlgili Atasözleri acı acıyı keser, su sancıyı bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır. altın eli bıçak kesmez 1) varlıklı veya değerli kişilerin elini kimse bükemez; 2) herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir. arslanın

Dil ve Edebiyat Karagöz ve Hacivat

Karagöz ve Hacivat Kimdir? Gölge Oyunu Nasıl Oynatılır?

4

Karagöz ve Hacivat’ın hikayesi, özellikleri, nasıl oynatılır, karagöz hacivat tiplemeleri, gölge oyunu tarihçesi hakkında bilgi. KARAGÖZ, deriden, mukavvadan biçilip boyanmış şekilleri, arkadan ışık vererek, beyaz bir perde üzerine yansıtarak oynatılan bir hayal oyunudur. Bugün, tiyatronun, sinemanın yayılması yüzünden ortadan kalkmış gibiyse de meraklılar için düzenlenen özel gösterilerde oynatılır. Karagöz bize öz bir oyundur. Türkler, çok

Dil ve Edebiyat Halk Hikayeleri

Hikaye Nedir? Hikaye Türünün Tarihçesi ve En Ünlü Örnekleri Nelerdir?

0

Hikaye ne demektir? Edebiyatta hikaye türünün özellikleri, ünlü yazarları ve bu türde verilen ilk ve önemli eserler. Hikaye ne anlama gelir? Hikaye sözlük anlamı. Hikaye; Edebiyatta bir türdür. Romandan daha kısa, roman gibi kişilerin ruh hallerini bir olay çerçevesi içinde anlatan yazılara denir. Nesir de olur, nazım da. Daha çok nesir şeklinde görülür. Eski edebiyatımızda «hikayet»

Deyimler A Harfi İle Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi İle Başlayan Deyimler ve Anlamları, Baş Harfi A Olan Tüm Deyimler

0

A Harfiyle Başlayan Deyimlerin anlamları, açıklamaları, Deyimler sözlüğü A Harfi. Deyimlerin anlamı. A Harfi İle Başlayan Deyimler ve Anlamları A Harfi İle Başlayan Deyimler ve Anlamları ANLAMA GÖRE: Abartmak İle İlgili Deyimler ve Anlamları Abdest İle İlgili Deyimler ve Anlamları Acı İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları Açlık İle İlgili Deyimler ve Anlamları Adam

Cümle Örnekleri Karşılaştırma Cümle Örnekleri

Karşılaştırma Bildiren İfadeler İle Cümle Örnekleri, Gibi İle Cümle Örnekleri

0

Karşılaştırma Bildiren ifadeler olan “daha, kadar, gibi, aynısı, farklı olarak, benzer olarak, göre vb.” ile kurulmuş cümle örnekleri. Gibi ile karşılaştırma cümleleri. Karşılaştırma Bildiren İfadeler İle Cümle Örnekleri *** Serkan, Aytunç’tan daha iyi bir üniversitede okuyor. *** Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar’dan daha komiktir. *** Uçak, otobüsten daha hızlı bir ulaşım aracıdır. *** Sınıfımızın en çalışkan

Cümle Örnekleri vatan vatandaş

Vatan ve Vatandaş İle İlgili Cümleler, Vatan, Vatandaş Cümle Örnekleri

0

Vatan ve vatandaş ile ilgili cümleler. Vatan, Vatandaş kelimesi içeren, Vatan Vatandaş kelimelerinin kullanıldığı örnek cümleler. Vatan İle İlgili Cümleler *** Bir ordumuz olmasaydı vatanımızı nasıl savunabilirdik? *** Kendi halkına hizmet etmek amacıyla vatanına geri döndü. *** Yıllar önce onu vatanından zorla kopardılar. *** Vatanları için derin bir özlemi duyardı ama bizden de bu özlemini

Cümle Örnekleri Işık Kelimesi ile İlgili Cümleler

Işık Nedir? Sözlük Anlamları, Işık İle İlgili Cümleler, Örnekler

0

Işık nedir, sözlük anlamları, gerçek ve mecaz anlamları nelerdir? Işık ile ilgili cümleler. İçinde Işık kelimesi geçen cümle örnekleri. Işık İle İlgili Cümleler *** Bilimin ışığında yürümek Mustafa Kemal’in yolunda yürümek demektir. *** Işıkları açarsan ortalığı daha iyi görebiliriz. *** Işık saçan gök cisimleri ile ilgili ödev hazırlamam lazım. *** Her iki ampulde aynı derecede

Cümle Örnekleri terim anlam

Terim Anlam Nedir? Terim Anlamlı Sözcüklere Örnekler, Örnek Cümleler

0

Terim anlam nedir? Terim anlamlı sözcükler nelerdir, nasıl ayırt edilir? Terim anlamlı sözcükler, terim anlamlı sözcüklü cümle örnekleri. TERİM ANLAM Toplumun genelini ilgilendirmeyen, bir bilim, sanat, meslek dalı ya da herhangi bir konu ile ilgili özel ve belirli bir anlamı olan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Onun nota bilgisine hayranım doğrusu! Örnekler: > Dil bilgisi:

Dil ve Edebiyat Oliver Goldsmith

Oliver Goldsmith’in Eserlerinin İncelemesi ve Edebi Kişiliği Hakkında Bilgiler

0

Oliver Goldsmith’in eserleri nelerdir? İrlandalı romancı, oyun yazarı ve şair Oliver Goldsmith’in denemeleri, yazıları, şiirleri ve eserleri hakkında bilgiler. Oliver Goldsmith kariyerinin başlarında, Thomas Gray’in Pindaric kasidelerinin bir incelemesinde Goldsmith şunları yazdı: “İsokrates’in bilginlerine verdiği tavsiyenin aynısını ona ima etmeden, bu yükselen şairin bilginler arasında ün kazanmasını göremeyiz“. Goldsmith’e edebi kariyeri boyunca rehberlik eden ilke

Cümle Örnekleri Oysa Oysaki Bağlacı

Oysa Oysaki Bağlacının Kullanımı Örnekler – Oysa Oysaki İle İlgili Cümleler

0

Oysa Oysaki bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Oysa Oysaki bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Oysa Oysaki Bağlacı İle İlgili Cümleler oysa, oysaki Oysa Oysaki Bağlacı İle İlgili Cümleler Tümceleri karşıtlık anlamıyla bağlar. Başında bulunduğu tümce, bağlandığı öteki tümcenin açıklayıcısı durumundadır. “Tipi sürüyor, ama artık tipinin sürdüğünden bile habersizim. Oysa, az önce tek düşüncem buydu.”

1 2 3 42