Finans İle İlgili Cümleler, Sözlük Anlamı ve İçinde “Finans” Kelimesi Geçen Örnek Cümleler

0

Finans ile ilgili cümleler. Finans kelimesi içeren “Finans” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Finans

Kaynak : pixabay.com

Finans Sözlük Anlamı

“Finans” terimi, genellikle para yönetimi, yatırım, borç, kredi, bankacılık, sigorta ve sermaye piyasaları gibi ekonomik faaliyetlerle ilgili finansal işlemleri, kurumları ve kavramları kapsayan bir alanı ifade eder. Finans, bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin kaynakları nasıl yöneteceklerini, yatırım yapacaklarını veya borç alacaklarını inceleyen ve bu süreçleri anlatan bir disiplindir.

Finans teriminin sözlük anlamı, bu alandaki kavramları veya işlemleri ayrıntılı bir şekilde açıklamak için kullanılır. Bu anlamda, finans sözlüğü, finansal terimlerin tanımlarını, açıklamalarını ve örneklerini içeren bir kaynak olarak kullanılır. Finans sözlüğü, finansal analistler, yatırımcılar, bankacılar, muhasebeciler ve diğer finans profesyonelleri için önemli bir referans kaynağıdır. Ayrıca, finansla ilgilenen herkesin finansal kavramları ve terimleri anlamalarına yardımcı olabilir.

Finans Kelimesi Türkçede Nasıl Kullanılır?

“Finans” kelimesi Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte bazı örnekler:

 1. Kurumsal Finans: İşletmelerin gelirlerini yönetme, harcamalarını kontrol etme, bütçe oluşturma ve finansal stratejiler geliştirme süreci olarak kurumsal finans ifadesi kullanılır. Örneğin, “Şirketin kurumsal finans departmanı, bütçe planlaması ve yatırım stratejileri üzerinde çalışıyor.”
 2. Kişisel Finans: Bireylerin kendi kişisel gelirlerini, harcamalarını, tasarruflarını ve yatırımlarını yönetme sürecini ifade eder. Örneğin, “Kişisel finans yönetimi, maaşı doğru bir şekilde dağıtmak ve geleceğe yatırım yapmak anlamına gelir.”
 3. Devlet Finansı: Bir ülkenin gelir ve harcamalarını yönetme süreci olarak devlet finansı ifadesi kullanılır. Örneğin, “Devlet finansı, vergi politikaları ve kamu harcamaları üzerine odaklanır.”
 4. Finansal Hizmetler: Bankacılık, sigortacılık, yatırım yönetimi gibi finansal işlemleri ve hizmetleri ifade eder. Örneğin, “Finansal hizmetler sektörü, ekonominin önemli bir parçasıdır.”
 5. Finansal Analiz: Finansal verileri inceleme, yorumlama ve işletmelerin veya yatırımların performansını değerlendirme sürecini ifade eder. Örneğin, “Finansal analiz, bir şirketin mali sağlığını değerlendirmek için kullanılır.”
 6. Uluslararası Finans: Uluslararası işlemleri ve küresel finansal piyasaları inceleyen bir alan olarak kullanılır. Örneğin, “Uluslararası finans, döviz kurları ve uluslararası ticaret ile ilgili konuları kapsar.”

“Finans” kelimesi genellikle iş dünyası, ekonomi ve maliye alanlarında kullanılır, ancak günlük konuşmada da finansal işlemler ve terimler hakkında konuşurken kullanılabilir.

Finans Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

 1. Paris Fransa’nın finans ve ticaret merkezi olmanın yanı sıra sanayi kuruluşlarının da yaklaşık dörtte birini barındırır.
 2. Günümüzde otomobil ile kamyonun yanı sıra, büyük bir bisiklet ve motosiklet üreticisi olan holdingin Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bankalarıyla finansman kuruluşları vardır.
 3. Finansın tarihsel gelişimi ile ilgili bir tez hazırlıyorum.
 4. CFO, büyük bir yapı içerisinde, finansal işlerden sorumlu en yetkili kişidir. Altında finans müdürleri olur.
 5. Banka, para ve para yerine geçen öteki menkul değerlerle iş yapan ve finans hizmetleri sunan kurum.
 6. Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışmak için eğitim aldım.
 7. Para ve finans piyasalarındaki sürekli istikrarsızlıklar yüksek enflasyon ve durgunluğa sebep oldu.
 8. Şangay Dünya Finans Merkezi, Çin’in Şangay şehrinde Ağustos 2008 tarihinde hizmete açıldı.
 9. Aktüerler karmaşık riskleri değerlendirir ve bu risklerin potansiyel finansal sonuçlarını değerlendirir.
 10. Uluslararası finans sistemi, ağların birbirlerine bağlanması sonucunda tek bir pazara dönüşmüştür.
 11. Honolulu, eyaletin başkenti ve ana finans merkezidir.
 12. Finansal bir probleminiz varsa komşular da çok yardımcı olabilir.
 13. Ülkenin endüstri ticaret, finans, kültür, ulaştırma merkezidir.
 14. Kara ve demiryolu kavşağı, Bromma, Arlanda Havaalanları), ticaret ve finans merkezidir.
 15. Latin Amerika finans yaşamında etkili rol oynar.
 16. Ülkedeki birçok banka, sigorta şirketi ve finans kuruluşunun merkezi Paris’tedir.
 17. Newark, eyaletin ulaştırma, finans sigortacılık, endüstri merkezidir.
 18. Süpürgelerle ilgili rüyalar genellikle çok iyi bir işarettir ve çoğu zaman finansal durumunuzda hızlı iyileşmeler gösterir.
 19. Kadınların finansal olarak, erkeklerden bağımsız olmaları gerektiğine gerçekten inanıyorum.
 20. Umman Denizi’nin başlıca, ülkenin tek doğal limanı, endüstri, ticaret, finans, kültür merkezlerinden biridir.
 21. Finansal planlama ve maliyet analizini daha verimli hale getirmek için yönetim kontrol sistemleri geliştirmek başlıca görevlerinden birisidir.
 22. Montreal, aynı zamanda önemli bir finans (çok sayıda banka, sigorta, büyük ticaret kuruluşları), eğitim, kültür merkezidir.
 23. Muhasebe; genel olarak genel muhasebe (finansal muhasebe), maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olmak üzere üç bölüme ayrılabilir.

Leave A Reply