Kültür İle İlgili Cümleler, Sözlük Anlamı ve İçinde “Kültür” Kelimesi Geçen Örnek Cümleler

0
Advertisement

Kültür ile ilgili cümleler. Kültür kelimesi içeren “Kültür” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Kültür ile ilgili cümleler

“Kültür,” genellikle bir toplumun, grupun veya bireyin yaşam tarzı, değerleri, sanat eserleri, gelenekleri, dil, inançları, bilgileri ve diğer sosyal özelliklerini içeren kapsamlı bir terimdir. “Kültür” kelimesi, farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir, ancak genellikle bir toplumun veya insan grubunun kendine özgü kimliğini ve mirasını ifade eder. “Kültür” kelimesi aynı zamanda bir sanat, bilim veya disiplin dalında yetenek ve bilgi anlamına da gelebilir.

Özetle, “kültür” kelimesi, insanların yaşam tarzlarını, değerlerini, inançlarını, geleneklerini ve diğer sosyal özelliklerini ifade eden bir terimdir. Bu kavram, sosyal bilimler, sanat, edebiyat, antropoloji ve diğer birçok alanın incelenme konusu olmuştur.

Kültür Kelimesi Türkçede Nasıl Kullanılır?

Kültür kelimesi Türkçede çeşitli bağlamlarda kullanılır. İşte “kültür” kelimesinin bazı kullanım örnekleri:

 1. Toplumsal Anlamda Kullanım:
  • “Türk kültürü zengin bir tarihe sahiptir.”
  • “Ülkemizde çok çeşitli etnik gruplar yaşadığı için kültürel çeşitlilik büyüktür.”
  • “Kültür ve sanat etkinlikleri şehirdeki yaşamın önemli bir parçasıdır.”
 2. Sanat ve Eğitim Bağlamında Kullanım:
  • “Müze, sanatseverlere yerel kültürün tarihini ve sanatını keşfetme fırsatı sunar.”
  • “Kültür dersleri, öğrencilere farklı kültürleri anlama ve değerlendirme yetisi kazandırır.”
 3. Bitki ve Mikroorganizma Yetiştirme Bağlamında Kullanım:
  • “Tarım sektöründe kültür bitkileri yaygın olarak yetiştirilir.”
  • “Mikrobiyolojide, bakterilerin laboratuvar ortamında üretimi kültür yöntemiyle yapılır.”
 4. Genel Bilgi ve Yetenek Anlamında Kullanım:
  • “Sahip olduğu kültür ve bilgiyle herkesi etkiledi.”
  • “Dil konusundaki kültürü sayesinde çeviri işlerinde başarılı oldu.”
 5. Davranış ve İletişim Anlamında Kullanım:
  • “Toplumda hoşgörülü bir kültür oluşturmak önemlidir.”
  • “İş yerinde açık iletişim kültürü geliştirmek, işbirliğini artırabilir.”

“Kültür” kelimesi, farklı bağlamlarda ve konularda geniş bir şekilde kullanılabilir. İlgili bağlama ve cümle yapısına göre anlamı değişebilir, bu nedenle kullanıldığı bağlamı dikkate almak önemlidir

Advertisement

Kültür İle İlgili Cümleler

 1. Kültür demek insanların yaşam biçimi demektir. Bu sebeple yüksek kültür ya da düşük kültür diye bir şey yoktur.
 2. Parhe kültürel açıdan Kogurya’yla büyük bir benzerlik gösteriyordu.
 3. Batı kültürünün önemli bir odağı sayılan Paris yenilikçi akımların beşiği sayılır.
 4. Bahçesaray, 1917 Ekim Devrimi‘ne değin Kırım’ın en önemli askerlik, siyaset ve kültür merkeziydi.
 5. Azerbaycan‘ın köklü bir kültür birikimi vardır.
 6. Ana ulaşım arterlerinin dışında bulunması ve elverişsiz bir iklimi olması nedeniyle yüzyıllardır kültürel ya da ekonomik bakımdan gelişememiştir.
 7. Paraguay kültürünün ana özelliği Guarani ve ispanyol gelenekleri arasındaki kaynaşmadır.
 8. Asuncion’daki kültür kurumları arasında Paraguay ve Guarani tarih ve kültürüyle uğraşan kuruluşlar, akademik dernekler, araştırma enstitüleri sayılabilir.
 9. Buenos Aires konfederasyondan ayrılınca 1862’ye değin federal hükümetin merkezi olması Paranâ‘nın ekonomik ve kültürel gelişmesini sağladı.
 10. 20. yüzyılın ortalarında merkezi örgütleme organı olarak yetkinin Halk Eğitim Bakanlığı’na geçmesiyle, Paris Üniversitesi yeniden saygın bir bilim ve kültür merkezi durumuna geldi.
 11. Farklı kültürleri tanımak amacıyla sürekli seyahat ediyordu.
 12. Kültürel yaşamında ilerleme görülmeyen bir toplumun dilindeki gelişme de durur.
 13. Kültür varlıklarına verdiğimiz değer ile gelişmişlik düzeyimiz aynı paralellikte gitmektedir.
 14. Arkadaşları arasında kültürsüz görünmekten korkuyor, o konuda ağzını dahi açmıyordu.
 15. Geniş kültürlü bir kimse daha az kültürlü biriyle konuşurken kimi kavramları karşısındakinin anlayacağı biçimde basitleştirerek kullanmaya özen gösterir.
 16. Kültür gündelik hayatın vazgeçilmez bir bileşenidir.
 17. Kültür insanın kendi varoluş serüvenin anlama ve anlatma çabasının bir sonucudur.
 18. Uygarlık insanın kültür üretme becerisi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur
 19. Dil kültürün toplumsal düzeyde varlığını koruyabilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir
 20. Orak, birçok kültürde ortak olarak ölümün simgesel anlatımı olan Azrail’in vazgeçilmez gerecidir.
 21. Arkadaşları arasında kültürsüz görünmekten korkuyor, o konuda ağzını dahi açmıyordu.


Leave A Reply