Azerbaycan, Ülkeler Rehberi (Başkenti, Yüzey Şekilleri, Bitki Örtüsü, Din ve Dil)

1
Advertisement

Ülkeler Rehberi Azerbaycan – Azerbaycan ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Azerbaycan ile ilgili bilgi.

Azerbaycan Bayrağı

Kaynak : pixabay.com

  • Yüzölçümü: 86.600 km2.
  • Başkenti: Bakü
  • Dil: Azerice.
  • Din: Müslüman (% 55 Şii, % 35 Sünni, çeşitli dinler (% 10)
  • Para birimi: 1 Azerbaycan manatı = 100 gepik
  • Başlıca kentleri:Gene (eski Kirovabad), Sumgait, Mingeçevir, Seki, Nahcevan, Ali Bayramlı.

Güneydoğu Avrupa’da, Kafkasya’da bir devlettir. Nahcevan Özerk Cumhuriyeti’ nin bir bölümüyle Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’ni de içeren Azerbaycan; doğudan Hazar Denizi, güneyden İran, batıdan Ermenistan, kuzeybatıdan Gürcistan, kuzeyden Rusya Federasyonu ile çevrilidir. Nahcevan Özerk Bölgesi’nin kuzeybatıdan Türkiye ile kısa bir sınırı vardır.

Yüzey Şekilleri:

Ülkenin yaklaşık yarısını düzlük alanlar oluşturur. Verimli Kura Irmağı Vadisi, Azerbaycan’ın başlıca tarım bölgesi ve nüfusun en yoğun olduğu kesimidir. Bu bölgedeki yükseltiler 1.000-1.500 m arasında değişir.Yarı tropikal Lenkoran Bölgesi, güneyde Hazar Denizi kıyısı boyunca uzanır.

Bakü’nün kuzeyinde kurak bir kıyı düzlüğü yer alır. Büyük Kafkas Sıradağları’nın batı ucu, Kuzey Azerbaycan’a inerken, batıda Küçük Kafkas Dağlan’nın uzantıları görülür. Ülkenin kuzeyinde uzanan bu kütle, en yüksek dorukları içerir. Güneydoğu İran sınırında ise Taliş Dağları uzanır. Dağlık Karabağ ile Nahcevan, Küçük Kafkaslar’ın oluşturduğu yaylalar üzerinde yer alır.

İklimi:

İklim kurak olup yazlar sıcak, kışlar ılıman geçer. Ortalama sıcaklık 27C’dir. Ülkenin en çok yağış alan güneydoğu bölgesinde nemli bir astropikal iklim egemendir. Ortalama yağış 1.200-1.400 mm arasındadır.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

Dağların uzandığı alanlarda yoğun bir orman örtüsü yer alır. Bu dağların yamaçlarında meşe, kayın ve çam ağaçları görülür. Kura-Aras düzlüklerinde ise bozkırlara özgü bitkiler yetişir. Ormanlık alanlarda çeşitli yaban hayvanlarına rastlanır. Bunlar arasında yaban domuzu, geyik, karaca, vaşak, ayı, Avrasya bizonu ve çeşitli kuş türleri sayılabilir.

Advertisement

Azerbaycan Ekonomisi, Kültürü Tarihi Hakkında Bilgi

Toplum Yapısı:

Azerbaycan nüfusunun % 85.4’ünü Azeri Türkleri, geri kalan bölümünüyse, Ruslar (% 4), Ermeniler (% 2), Gürcüler, Tatarlar ve öteki Kafkas halklarından etnik gruplar oluşturur.

Din:

Azeri Türkleri, Orta Asya’dan bu bölgeye 11. yüzyılda gelip yerleşen bir Türk boyudur. Yöreye geldiklerinde Müslümanlığı kabul etmişlerdi. SSCB döneminde dinsel etkinlikler kısıtlı olmakla birlikte, halk inançlarını sürdürdü.

Günümüzde Azerbaycan halkının % 55’i Sünni, % 35’i Şii Müslümandır. Az sayıda Ortodoks Hıristiyan ve öteki dinsel gruplar vardır.

Dil:

Resmi dil Azeri Türkçesidir. Azeri Türkçesiyle yayımlanan gazeteler ve kitaplar bağımsızlığa kadar Kiril alfabesiyle yazılırdı. Günümüzde Latin kökenli bir alfabe kabul edilmiştir. Biçimi Türk alfabesinden alman bu yazıda bazı harfler Azeri Türkçesine göre uyarlanmıştır.

Ekonomisi – Geçim Kaynakları:

Başta Kura Vadisi olmak üzere, tüm topraklarının yaklaşık bir buçuk milyon dönümü ekili alanlarla kaplıdır. Ekili alanların % 70’inde sulama yapılır. Başlıca tarım ürünleri pamuk, kaba yonca, buğday, pirinç, meyve, ipek, tütün ve çaydır.

Advertisement

Balıkçılık ve hayvancılık önemli geçim kaynaklarındandır. Hazar Denizin’de yapılan balıkçılığın en önemli dalı, mersinbalığı yumurtasından elde edilen havyardır. Bu havyar dünyaca ünlüdür. Büyük ve küçükbaş hayvancılıkla kümes hayvancılığı iç tüketime yöneliktir.

Bakü , Azerbaycan

En önemli endüstri etkinliği, özellikle Bakü’de ileri düzeyde olan petrol arıtma işlemidir. En zengin petrol yatakları, Hazar Denizi’nin batı kıyısında, Bakü’nün kuzey ve güneyindedir. Benzin, mazot, fuel-oil vb gibi petrol ürünleri, demiryolu, Hazar Denizi üzerinden tankerler ve Karadeniz’ e uzanan boru hattı aracılığıyla eski SSCB’yi oluşturan ülkelerin çeşitli bölgelerine ulaştırılırdı. SSCB’nin dağılmasından sonra Azerbaycan petrollerinin çıkartılıp dünya piyasalarına satılması için uluslararası bir kurul oluşturulmuştur. Taşkesen’de küçük boyutlu demir filizi madenciliği yapılır. Öteki önemli endüstri dalları bakır ergitme, kimya, çimento, yapı gereçleri, besin, kereste, tuz, dokuma ve deniz ürünlerine dayanır. Bakü’nün dışındaki endüstri merkezleri Gence (eski Kirovabad), Şeki (eski Nukha), Stepanakert, Nahcevan ve Lenkoran’dır.

Azerbaycan’daki başlıca doğal kaynaklar; petrol, demir, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, değerli taşlar, tuz ve kireçtaşıdır.


1 Yorum

Leave A Reply