Çağırsa Gitmesek, Çağırmasa Küssek Ne Demek? Çağırsa Gitmesek, Çağırmasa Küssek Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

0

“Çağırsa Gitmesek, Çağırmasa Küssek” deyimi, ikiyüzlülük ve çıkar odaklı davranışları tanımlar. Bu yazıda deyimin anlamı ve kökeni hakkında bilgi edinin.

Çağırsa Gitmesek, Çağırmasa Küssek

Çağırsa Gitmesek, Çağırmasa Küssek” deyimi, insanların ikiyüzlü, kötü niyetli ve her zaman problem çıkaran kişileri tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Bu deyim, bir kişinin kendisini her durumda haklı çıkarabilecek ve kendi çıkarlarını gözetebilecek bir tutum sergilediği durumları ifade etmek için sıkça kullanılır. İşte bu deyimin kökenine daha yakından bakalım:

Deyimin Hikayesi:

Yıllar önce bir köyde, komşu iki aile yaşarmış. Bu iki aile arasında samimiyet pek bulunmazmış. Bir gün, birinci ailenin oğlu evlenmeye karar vermiş. Düğün hazırlıkları başlamış, davetiyeler yazılmış, misafirler çağrılmış. Ancak bu aile, ikinci komşu aileyi davet etmeye karar vermemiş.

İkinci komşu ailenin reisi olan Hüseyin Bey, bu durumu öğrenmiş ve oldukça sinirlenmiş. Kendisi de uzun bir süredir evlenmemiş olan Hüseyin Bey, düğünün yapıldığı gün, bir yandan gitmeye karar vermiş, ancak öte yandan da düğün sahibi tarafından davet edilmeden gitmeyeceğini düşünmüş. İşte tam da bu noktada “Çağırsa gitmesek, çağırmasa küssük” cümlesi ağzından dökülmüş.

Hüseyin Bey’in bu ifadesi, deyimin kökenini oluşturmuş. Bu cümle, aslında Hüseyin Bey’in içinde bulunduğu zor durumu özetlemek için kullanılan bir ifade olmuş. Kendisi, davet edilmezse kırılacakmış, ancak aslında gitmek istememiş. Bu iki yüzlü tutum, deyimin ana fikrini oluşturmuş ve sonraki dönemlerde bu ifade, benzer durumlar için kullanılmış.

“Çağırsa Gitmesek, Çağırmasa Küssek” deyimi, genel olarak insanların ikiyüzlü, çıkarcı ve samimiyetsiz davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bir kişi, kendi çıkarlarını gözeterek davranırken, aynı zamanda duygusal bir tepki verme eğiliminde olabilir. İşte bu tür kişiler için kullanılan bu deyim, insanların çelişkili davranışlarını ve samimiyetsizliklerini dile getirir.

Bu deyimin günlük hayatta pek çok farklı örneği bulunabilir. Örneğin, bir arkadaş grubu plan yaparken bir kişi, her zaman çağrılmak istemesine rağmen kendisini davet etmeyenlerle küsme eğiliminde olabilir. Bir iş toplantısında, bir kişi işbirliği yapmak istediğini söyleyebilir, ancak aslında sadece kendi çıkarlarını gözetmeyi düşünebilir.

Ayrıca, bu deyim insanların samimiyetsizliklerini eleştiren bir anlam taşırken, bazen bir mizah öğesi olarak da kullanılabilir. İnsanlar, bu tür ikiyüzlü davranışları gördüklerinde, “Çağırsa Gitmesek, Çağırmasa Küssek” deyimini kullanarak durumu hafifletmeye çalışabilirler.

Sonuç olarak, “Çağırsa Gitmesek, Çağırmasa Küssek” deyimi, insanların ikiyüzlü ve samimiyetsiz davranışlarını tanımlayan bir tabirdir. Hüseyin Bey’in düğün davetiyle ilgili yaşadığı çelişki, bu deyimin kökenini oluştururken, benzer durumları ifade etmek için yaygın bir deyim haline gelmiştir. Bu deyim, insanların kendi çıkarlarını gözetirken aynı zamanda duygusal bir tepki gösterme eğiliminde oldukları durumları vurgular ve günlük hayatta sıkça kullanılır.


Leave A Reply