Doğu Çin Denizi Nerededir? Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Doğu Çin Denizi hakkında bilgi. Doğu Çin denizinin coğrafik özellikleri. Doğu Çin Denizinde bulunan limanlar ile tuzluluk oranları, derinlikleri hakkında bilgi.

Doğu Çin Denizi Haritası

Kaynak : wikipedia.org

Büyük Okyanus’un bir koludur. Batıda ve kuzeyde Çin ve Kore ile sınırlanmıştır. Denizin doğu sınırını Kiyusiyu ve Riyukiyu adaları çizer. Güneyinde de Formosa adası bulunur. Doğu Çin Denizi, kuzeydoğuda Kore Boğazı ile Japon Denizine güneybatıda da Fukian Boğazı ile Güney Çin Denizine bağlıdır. Bu denizin kuzey kesimine Sarı Deniz denir.

Doğu Çin Denizi’nin yüzölçümü Sarı Deniz’le birlikte 1.000.000 km karedir. Derinliği batı kesimlerinde 300, doğuda ise 1500 metreyi bulur. En derin yeri Riu-kiu Adaları yakınındaki bir çukurdur (2743 metre). Çin’in en önemli nehirlerinden Hoang-Ho ile Yang-Çe bu denize dökülür. Denizin normal olarak binde 34,5 olan tuzluluğu Yang-Çe nehrinin döküldüğü nyerde binde 10, hatta binde 5’e kadar düşer.

Doğu Çin Denizi balıkçılık bakımından çok önemlidir. Çin, Kore ve Japon balıkçıları burada geniş ölçüde avlanırlar. Çin’in bu deniz üzerindeki en önemli limanları Şangay, Tiençin, Niangpo ve Hangço’dur. Nagasaki japnoya’nın, Kelung’da Formosa’nın bu denizdeki en önemli limanlarıdır.

Doğu Çin Denizi’nin çoğu sığdır, neredeyse dörtte üçü 200 metreden (660 ft) daha az derinliktedir, ortalama derinliği 350 metredir (1.150 ft). Okinawa Çukurunda ulaşılan maksimum derinlik ise, 2.716 metre (8,911 ft). Doğu Çin Denizi, Çin, Japonya, Tayvan ve Güney Kore arasında paylaşılmaktadır.

Doğu Çin Denizi kıyısı, Cangnan County , Zhejiang

Doğu Çin Denizi kıyısı, Cangnan County , Zhejiang (Kaynak : wikipedia.org)

Doğu Çin Denizi Kapsamı

Uluslararası Hidrografi Örgütü, “Doğu Çin Denizi (Tung Hai)“nin sınırlarını şu şekilde tanımlamaktadır:

Advertisement

Güneyde : Güney Çin Denizi’nin kuzey sınırı [Formosa’nın kuzey noktası olan Fuki Kaku’dan Kiushan Tao’ya (Dönüş Adası) ve Haitan Tao’nun güney noktasına (25°25′ K) ve oradan Batıya doğru 25°24′ paralelinde Kuzeyden Fukien kıyısına], oradan Santyo’dan Formosa’nın kuzeydoğu noktasına, Yonakuni Adası’nın batı noktasına ve oradan Haderuma Sima’ya (24°03′ K, 123°47′ D).

Doğuda : Haderuma Sima’dan Miyako Sima’nın doğu noktasına Miyako Retto’yu içeren bir hat ve oradan Okinan Kaku’ya, Okinawa Sima’nın güney ucu bu adadan Ada-Ko Sima’ya (Sidmouth Adası) ve Kikai Sima’nın doğu noktasına (28 °20′ K) Tanegra Sima’dan (30°30′ K) kuzey noktasına ve Kyusyu’da Hi- Saki’ye (31°17′ K) kadar.

Kuzeyde : Kyusyu’daki Nomo Saki’den (32°35′ K) Hukae Sima’nın güney noktasına ( Goto Retto ) ve bu ada üzerinden Ose Saki’ye (Goto Burnu) ve Saisyu’nun güney noktası olan Hunan Kan’a ( Quelpart), bu adanın içinden batı ucuna ve oradan da 33°17′ kuzey paraleli boyunca anakaraya kadar.

Batıda : Çin anakarası.


Leave A Reply