İkilemeler Nedir? İkilemelerin Yazımı, Oluşumu ve İkilemeler Konu Anlatımı

0

İkilemeler nedir? Yazım kuralları, oluşum şekilleri ve örneklerle ikilemeler konu anlatımını öğrenin. Türkçe dilbilgisinin ilginç yapısı hakkında detaylı bilgi.

Türkçe

İkileme, Türkçe dilbilgisinin önemli bir öğesi olan retorik bir yapıdır. İkileme, bir nesneyi, bir eylemi veya bir durumu vurgulamak, anlamı pekiştirmek veya duygusal bir etki yaratmak amacıyla kullanılan kelime gruplarıdır. İkilemeler, dilin zenginliğini artıran ve sözlü ve yazılı iletişimde vurgu oluşturan önemli bir araçtır.

İkilemelerin Yapısı

İkilemeler, iki veya daha fazla kelimenin veya kelime grubunun tekrarlanmasıyla oluşturulurlar. Bu tekrarlar, aynı kelimenin veya kökün tekrarı, yakın veya eş anlamlı kelimelerin tekrarı, zıt anlamlı kelimelerin tekrarı, biri anlamlı biri anlamsız kelimelerin tekrarı, yansıma kelimelerin tekrarı, biri olumlu biri olumsuz kelimelerin tekrarı, sayı bildiren kelimelerle tekrarlar veya daha karmaşık yapılarla oluşabilirler.

Örnek İkilemeler ve Türleri

 1. Aynı Kelimenin Tekrarı:
  • Yavaş yavaş yürüdü.
  • Koşa koşa geldi.
 2. Yakın veya Eş Anlamlı Kelimeler:
  • Doğru dürüst konuşmalısın.
  • Kılık kıyafet değiştirdi.
 3. Zıt Anlamlı Kelimeler:
  • Bata çıka ilerledik.
  • Irili ufaklı taşlar toplandı.
 4. Biri Anlamlı, Biri Anlamsız Kelimeler:
  • Ufak tefek ayrıntılar.
  • Eski püskü evler.
 5. İki Kelimesi de Anlamsız Sözcüklerle:
  • Abur cubur yemek istemiyorum.
  • Eciş bücüş bir olay.
 6. Yansıma Kelimeler:
  • Gürül gürül sesler duyuldu.
  • Bıcır bıcır çocuklar oyun oynuyor.

İkilemelerin İşlevi

İkilemelerin başlıca işlevleri şunlardır:

 • Anlamı pekiştirmek: İkilemeler, bir nesneye veya eyleme vurgu yaparak anlamı güçlendirmek için kullanılır. Örneğin, “güzel mi güzel bir kız” ifadesindeki “güzel mi güzel” ifadesi, kızın güzelliğini vurgulamak için kullanılır.
 • Duygusal etki yaratmak: İkilemeler, duygusal bir etki yaratmak veya bir durumu daha etkileyici hale getirmek için kullanılır. Örneğin, “aşağı yukarı on yıldır görüşmüyorduk” ifadesi, uzun bir ayrılığın duygusal etkisini yansıtır.
 • Vurgu oluşturmak: İkilemeler, belirli bir kelime veya kelime grubunu vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “sürü sürü kargalar” ifadesindeki “sürü sürü” ifadesi, kargaların çokluğuna dikkat çeker.
 • Süreklilik, kesinlik, yaklaşıklık gibi anlamlar eklemek: İkilemeler, bir eylemin sürekliği, bir miktarın yaklaşıklığı veya bir durumun kesinliği gibi anlamları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “eninde sonunda kazanacağım” ifadesi, kazanmanın kesinliğini vurgular.

İkilemelerin Dilbilgisel Özellikleri

 • Tekrar grupları, cümlede ve kelime gruplarında isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilir. İkilemelerin dilbilgisel yapılarına uygun olarak çekim ekleri alabilirler.
 • İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz. Eğer bir noktalama işareti kullanılmışsa, bu ifade artık bir ikileme olarak kabul edilmez.
 • İkilemeler, dilde kalıplaşmış yapılar olarak sıkça kullanılır ve halk arasında yaygın olarak kullanılan bir retorik özelliktir.

Örnek Cümleler:

 1. Sıfat İkilemesi: “Birbirine çok yakışan, genç bir çiftti.”
 2. Zarf İkilemesi: “Koşa koşa okula yetişti.”
 3. İsim İkilemesi: “Güzel mi güzel bir manzara seyrediyoruz.”
 4. Sayı Bildiren Kelimelerle İkileme: “Sınıfta on beş yirmi kişi vardı.”

İkilemeler, Türkçe dilinin renkli ve etkili bir kullanım biçimi olarak yazı ve sözlü iletişimde sıkça karşımıza çıkar. Bu yapılar, ifadelere vurgu ve anlam katmanın yanı sıra Türkçe dilinin zenginliğini gösteren bir özelliktir.

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

70%
70%
Awesome

Son kullanıcılara satış amaçlı teşhirin yapıldığı yerde fiziksel olarak bulunan ve ilgili birimin yönetimi için her türlü faaliyetin ( personelin çalışmasını organize, takip etmek, vb.)gerçekleştirilmesini sağlayan, denetleyen ve iyileştiren kişidir.

 • İş İmkanları
  7
 • Kazanma Zorluğu
  7

Leave A Reply