Akarsuların İnsan Hayatındaki Etkileri Nelerdir? Akarsuların Faydaları

0
Advertisement

Suyun, akarsuların ve denizlerin insanoğlunun yaşamındaki yeri ve önemi hakkında bilgi. Akarsuların insan hayatına nasıl etki ettiği ile ilgili bilgiler

Akarsuların İnsan Hayatındaki Etkileri

İnsanoğlunun dünya üzerinde var olmasından bu yana su insanlar için en önemli varlıklardan birisi olmuştur. İnsanoğlu Ortaçağ dönemine kadar ki süre boyunca akarsularda yer alan sulardan içme suyu ve tarımda sulama amaçlı olarak kullanım yönelimi göstermiştir. Ancak su ile rüzgarın birlikte kullanıldığı değirmenlerin ortaya çıkması ile birlikte suyun enerji üretme ve bu enerji ile birşeyler üretmeyi öğrenmeye başladık. Bu öğrenme süreci devam ederken sudan enerji üretilerek kağıt ve doğrama fabrikaları ile deri tabakhanelerinde de bu tarz sudan elde edilmiş enerjiler kullanılmaya başlanmıştır. İnsanoğlu yaklaşık olarak 700 yıl gibi uzun bir süre su değirmenlerinden enerji elde ederek bu tarz fabrikalarını / imalathanelerini çalıştırmayı başarmıştır. Hem su değirmenleri hem de rüzgar değirmenleri günümüzde önemini kaybetmiş v kullanılmıyor olsalar dahi mevcudiyetleri halen devam etmektedir.

Akarsuların Aşındırma Faaliyetleri Nelerdir? Aşındırma Çeşitleri ve Etkileri

Kaynak : pixabay.comAkarsuların İnsan Hayatındaki Etkileri Nelerdir? Akarsuların Faydaları

Teknolojinin ve bilim dünyasının hızlı gelişim göstermesi ile unutulan rüzgar enerjisi taa ki 1970’lerde ki büyük petrol krizine kadar unutuldu. Bu tarihe kadar özellikle petrol ve türevleri ile üretilen enerji sanayinin vazgeçilmezi oldu. Ancak bu kriz sonrası petrole uzak ve bağımlı ülkeler yeni teknolojik gelişmeleri rüzgar enerjisine uydurarak yeni nesil rüzgar değirmenleri üretmeye başladılar. Günümüzde özellikle rüzgar alan bölgelerde kurulu bulunan Kopenhag, Çeşme gibi şehirlerde rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik enerjisi evlerde tüketilmektedir.

Beyaz Kömür

1873 yılında Belçikalı elektrik mühendisi Zénobe Gramme tarafından su ile çalışan dinamolar icat edildi. Zénobe Gramme’nin bu icadı ile su yeniden önemli bir enerji üretim kaynağı olmaya başladı. Hatta suyun yeniden bu şekilde enerji üretmesi sonrası kömürün karalığına kaşıt olarak “beyaz kömür” olarak adlandırılmıştır. Şimdi basit gibi görülen bu icat kömür yataklarına uzak noktalarda sanayi tesislerinin kurulumunu kolaylaştırmış ve yaşam alanlarına daha rahat bir şekilde elektrik gönderilmesine de yaramıştır. Bunun bir sonucu da suyun bol olduğu bölgeler sanayileşmede bir patlama yaşanmasına ve bu bölgelerin kalabalıklaşmasına yol açmıştır.İnsanoğlu bu konudaki gelişimine devam etmiş ve denizlerde oluşan dalgalar ile ayın yarattığı gel-gitlerden de enerji üretmenin yolunu bulmayı başarmıştır.

dere

Kaynak: pixabay.com

Su Ürünleri

İnsanoğlunun beslenmesinde su ürünleri ayrı bir yer tutar. İnsanların dünyamızda var olduğu dönemlerden bu yana hem tatlı su kaynaklarından hem de denizlerden su ürünlerini avlamışlardır. Beslenme sorunlarına çare bulmuşlardır. Balıkçılığın bir sektör haline gelmesi, insan nüfusunun hızla artması sonucunda hem iç sularda hem de denizlerde avlanan su ürünlerinin hacmi muazzam derecelerde artmıştır. Öyle bir artış olmuştur ki eko sistemin bozulmaması adına hükümetler bu konularda gerekli düzenlemeleri yapıp balık avlanmalarına bazı dönemlerde sınırlama hatta yasaklama dahi getirmişlerdir.

1956 yılında çok ilginç bir olay yaşanmış Bell laboratuarlarında ki bir enerji problemi sebebi ile güneş enerjisinden yararlanma ihtiyacı duyan araştırmacılar ile foto voltaj enerji hücrelerini üretmişlerdir. Bu buluş sonrası güneş enerjisinden de elektrik üretiminin önünü açmış ve bu sektörde günümüze kadar büyüyerek gelişerek mevcudiyetini devam ettirmiştir. Dünyamızdaki en temiz ve çevremize hiçbir zararı olmayan güneş enerjisi küçük hesap makineleri, saatlerde, dev sanayi tesislerine ve hatta uzay sanayinde kullanılmaya devam edilmektedir.

Advertisement

Leave A Reply