Doğu Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı Nasıldır? Bölge Nüfusunun Özellikleri, Dağılımı

0
Advertisement

Doğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? Bölgenin nüfus dağılımı nedir? Doğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve yerleşmesi hakkında bilgi.

Doğu Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin doğusunda yer alan bir bölgedir. Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bölgede, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 8,1 milyon kişi yaşamaktadır. Nüfusun yaklaşık %50,4’ü erkek, %49,6’sı ise kadındır.

Bölgedeki en kalabalık şehirler, Erzurum, Van, Ağrı ve Iğdır’dır. Erzurum’un nüfusu yaklaşık 800 bin iken, Van’ın nüfusu yaklaşık 1,1 milyon, Ağrı’nın nüfusu yaklaşık 540 bin ve Iğdır’ın nüfusu ise yaklaşık 200 bindir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus yapısına baktığımızda, genç nüfus oranının diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu görürüz. 2021 yılı verilerine göre, 0-14 yaş arası nüfusun oranı %31,6 iken, 15-64 yaş arası nüfusun oranı ise %63,8’dir. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %4,6 olarak hesaplanmıştır.

Bölgedeki etnik yapısı da çeşitlilik göstermektedir. Türkler, Kürtler, Azeriler, Ermeniler ve diğer farklı etnik gruplar bölgede yaşamaktadır.

Advertisement

Sonuç olarak, Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin doğusunda yer alan bir bölgedir ve nüfusu yaklaşık 8,1 milyondur. Bölgedeki en kalabalık şehirler Erzurum, Van, Ağrı ve Iğdır’dır. Genç nüfus oranının diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu bölgede, etnik yapı da çeşitlilik göstermektedir.

Kaynak 2

Yüzölçümü en geniş olan bu bölgemizde yerşekilleri ve iklimin de etkisi ile nüfus azdır. Nüfus bölgede daha çok çöküntü hendekleri içindeki ovalarda toplanmıştır. Toplu yerleşme tipi görülür. Nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfus yoğunluğunun altındadır.

2000 yılı nüfus sayımına göre, bölgenin nüfusu 6,1 milyondur. Türkiye nüfus yoğunluğu km2’ye 81 kişi iken, bölgede 36 kişidir. Bölgede şehirleşme oranı çok düşüktür (%28). Kırsal nüfus oranı ise çok fazladır (%72). Karadeniz Bölgesi’nden sonra kırsal nüfus oranı en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Bölgede nüfusun % 80’i tarım ve hayvancılık ile uğraşır. Sanayi gelişmediği için diğer bölgelere Karadeniz’den sonra en çok göç gönderen bölgemizdir. Nüfus yoğunluğu bakımından son sırada yer alır.

Yerşekillerinin engebeli olması nedeniyle, tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Bölgenin bazı yerlerinde tarımsal nüfus yoğunluğu km2’de 500’e kadar çıkmaktadır. Erzurum, Elazığ ve Malatya bölgenin büyük yerleşim birimleridir.


Leave A Reply