Doğu Anadolu Bölgesi’nin Tarihi, Toplumsal Yapısı ve Ekonomisi

0
Advertisement

Doğu Anadolu Bölgesinin Toplum Yapısı nasıldır, Geçim kaynakları, ekonomisi, tarihi zenginlikleri, tarihçesi hakkında bilgi.

Dogu anadolu kopru resmıDoğu Anadolu Bölgesi’nde km2’ye yaklaşık 15 kişi düşer. Bu oran, Türkiye ortalamasının 3 kat altındadır ve nüfus yoğunluğu, dağların yüksek kesimlerinde birkaç kişiye kadar düşer. Önemli kentlerden Erzurum tarih boyunca süregelen savaşlar nedeniyle uzun süre gelişme gösteremedi. Cumhuriyet döneminde, özellikle Atatürk Üniversitesi’nin açılışından, bazı fabrikaların etkinliğe geçmesinden sonra, kent oldukça hızlı bir gelişim içine girdi. Malatya, Elazığ, Kars, Ardahan ve Iğdır önemli bir tarım alanı; pamuklu dokuma, şeker, çimento, sigara vb fabrikalarıyla bölgenin önemli ticaret ve endüstri merkezlerindendir. Erzincan, Muş, Tunceli, Hakkâri, Ağrı, Bitlis, Bingöl ve Van bölgenin öteki kentleridir. Cumhuriyet döneminde, özellikle demokrasi süreci içine girildiğinden bu yana yapılan yatırımlarla bu kentler ve yöreleri de giderek önem kazanmaktadır. Keban Barajı, bölgedeki en önemli yatırım ve eserlerden biridir. Bölgede en çok işlenen yeraltı kaynakları bakır (Ergani), demir (Divriği), krom ve linyittir. En yüksek verimli linyit yatakları Afşin-Elbistan (Afşin-Elbistan termik Santralı) yöresindedir. Toplam ekilebilen toprakların % 91’inde buğday üretilir. Buğdayı, arpa, çavdar, darı gibi tahıl ürünleri izler. Bazı yörelerde pancar ekimi de başlamıştır ve giderek gelişmektedir. Bazı yerlerde bağcılık da yapılır. (Malatya, Elazığ). Bölgede en çok küçükbaş hayvan yetiştirilir (yaklaşık 8 milyon). Yalnız Kars-Ardahan-Iğdır ve Erzurum yöresinde iyi cins büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, bazı yerlerde arıcılık (Kars, Erzurum, Malatya, Erzincan) oldukça gelişmiştir. Elazığ’da az da olsa ipek-böcekçiliği yapılır.

Tarihi, tarihöncesi çağlara kadar inen Doğu Anadolu Bölgesi’nde çeşitli dönemlere ait birçok tarihsel eser ve turistik yöre vardır. Bunların başında yer alan Van İli ve gölünün çevresi, gerek tarihsel eser gerekse turizm açısından zengindir. Urartulara başkentlik yapan eski Van Kalesi, Selçuklu döneminden kalma kümbet ve mezar taşlarıyla ünlü Bitlis’in Ahlat İlçesi, görkemiyle dağ sporunu sevenleri çeken Ağrı Dağı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yüzlerce eseri barındıran Erzurum, Kars, Malatya ile Elazığ bölgenin tarih ve turizm yönünden önemli öteki kentleridir.


Leave A Reply