Dönem İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Dönem ile ilgili cümleler. Dönem kelimesi içeren “Dönem” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Dönem İle İlgili Cümleler

 1. *** Dönem dizisi çekmek isteyen yönetmen kendisine sponsor arayışına girdi.
 2. *** Hangi dönemlerde çocuk gelişimi daha fazla hızlanır hangi dönem daha stabildir bunu uzmanlara soracağız.
 3. *** Dönem dönem bu şekilde sinir krizleri geçirmekte.
 4. *** Fenerbahçe, Akhisarspor’a 3-0 yenilerek tarihinin en kötü dönemini geçirdiğini taraftarlarına ispat etti.
 5. *** Kral Robert Le Fort’un oğullarından birinin döneminde, Anjou’nun yönetimi Ingelger’e bırakıldı.
 6. *** Tümünü Türk sanatçılarının oluşturduğu koleksiyonda Şeker Ahmet Paşa, Halife Abdülmecid, Osman Hamdi Bey gibi ilk önemli Türk ressamları, Cumhuriyet dönemi ressamları ve 1940 Kuşağı olarak bilinen “Türk İzlenimcileri” kapsamlı bir biçimde tanıtılmaktadır.
 7. *** Bu dönemde Başar Sabuncu, Erdoğan Aytekin, Nurhan Karadağ gibi yazarlardan sahnelenen oyunlar bu temele dayanan çalışmalardı.
 8. *** Valois’lı Charles döneminde Anjou halkının ekonomik ve toplumsal yaşam koşulları önemli ölçüde iyileşti.
 9. *** Anisiyen Kat, Triyas Döneminin (y. 225-190 milyon yıl önce) dünya ölçeğinde rastlanan zaman dilimi ve bu evrede oluşan kayaç katmanlarına verilen isimdir.
 10. *** Fransa ile İngiltere ve Rusya’nın çekişmesi sonucunda çıkan Kırım Savaşı ertesinde imzalanan Paris Antlaşması (1856), azınlıkları koruma uygulamasında uluslararası düzeyde yeni bir döneme geçişi simgeliyordu.
 11. *** Romantik geleneği Sovyet döneminde de sürdüren, devrimci şiirleriyle ün kazanmış şair eserlerini yıllarca vermeye devam etti.
 12. *** 1501-1736 arasında hüküm süren Safeviler, kenti surlarla çevirdiler, Osmanlıların, Feth Ali Şah döneminde (1797-1834) kente yaptıklan akın Kaçarlar tarafından püskürtüldü.
 13. *** Geçmişteki kesimler sonucunda ormanlık alanların çoğu tarıma açılmıştır; ötekiler de ikinci ya da üçüncü kesim dönemindedir ve ticari bakımdan çekici değildir.
 14. *** VI. James ile kısa süren bir uzlaşma döneminden sonra Mar kontu ile Glamis beyinin önderliğinde başlatılan ayaklanmaya katıldı.
 15. *** Anhui’nin kuzey bölümünü, içinden akan ırmakların taşmasıyla belli dönemlerde su altında kalan uçsuz bucaksız bir düzlük biçimindeki Kuzey Çin Ovası kaplar.
 16. *** Önemli ırmaklarda kurulmuş sayısız sulama düzeni, dönem dönem görülen şiddetli taşkınların etkisini azaltmış ve ekilebilir alanları genişletirken elektrik enerjisinde artış sağlamıştır.
 17. *** Anhui’li Dört Usta, 17. yüzyılda Çing hanedanı döneminde Anhuieyaletinde doğmuş ve çalışmalarını aynı yerde sürdürmüş Çinli ressamlar topluluğudur.


Leave A Reply