Dostluk İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Dostluk Geçen

0
Advertisement

İçinde, anlamında dost, dostluk kelimesi geçen atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin açıklamaları. Dostluk hakkında atasözleri ve anlamları.

Dostluk ile ilgili atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Dostluk İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***düşenin dostu olmaz hele bir düş de gör
  varlıklı kişi yoksullaşınca çevresindeki dostlarından kimse kalmaz.
 • ***eski dost düşman olmaz olsa da dürüst olmaz
  aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.
 • ***eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez
  aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.
 • ***eski düşman dost olmaz
  birçok nedenin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.
 • ***güvenme (inanma) dostuna, saman doldurur postuna
  dost sandığın birtakım kimseler sana kolaylıkla kötülük edebilirler.
 • ***her şeyin yenisi, dostun eskisi
  dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır.
 • ***kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğurur
  sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.
 • ***kusursuz dost arayan dostsuz kalır
  kusursuz kişi olmadığından, kendisine kusursuz bir dost arayan kimse aradığını bulamaz, dostsuz kalır.
 • ***mal adama hem dost, hem düşmandır
  malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.
 • ***parayla dost bulunmaz
  para kazanmayı bildiği hâlde dost kazanmayı bilmediği için sevilmeyen, sayılmayan nice insan vardır.

DEVAMI

 • ***sadık dost akrabadan yeğdir
  candan dost akrabadan daha hayırlı olur.
 • ***sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar
  sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.
 • ***seyrek git sen (sıkça varma) dostuna, kalksın ayak üstüne
  kişi dostuna sık sık giderse seyrek gittiğinde gördüğü konukseverliği görmez.
 • ***sık gidersen dostuna, yatar arka
  kişi dostuna sık sık giderse seyrek gittiğinde gördüğü konukseverliği görmez.
 • ***sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna
  bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.
 • ***şeytanın dostluğu darağacına kadardır
  kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkartıp ölüme kadar sürükleyebilir ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır.
 • ***utanma pazar, dostluğu bozar
  taraflar birbirine ne denli yakın da olsalar bir alışverişte açıkça konuşup anlaşmaları gerekir, “ayıp olur” kaygısıyla başta değinilmeyen konular yüzünden sonradan araya soğukluk, kırgınlık girer.
 • ***yakın (hayırlı) dost (komşu) uzak (hayırsız) hısımdan (akrabadan) yeğdir (iyidir)
  ilgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz komşu ve dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimiz hısımlarımızdan bize daha yakındır.

DEVAMI

 • ***yeni dosttan vefa gelmez
  aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.
 • ***dost dostun ayıbını yüzüne söyler
  gerçek dost uyarmak, kusurun düzeltilmesini sağlamak amacıyla ayıbı yüze karşı söyler.
 • ***dost dostun eyerlenmiş atıdır
  gerçek dost, arkadaşının sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumdadır.
 • ***dost (iyi dost) kara günde belli olur
  gerçek dost üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz.
 • ***dost sözü acıdır
  yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.
 • ***dostluk başka, alışveriş başka
  iki kişi arasındaki dostluk, alışverişte birinin ötekine özverili davranmasını gerektirmez.
 • ***dostluk kantarla, alışveriş (hesap) miskalle
  iş ilişkilerine dostluk karıştırılmamalıdır.
 • ***dostluk okkayla, alışveriş dirhemle
  dostluğun tartısı olmaz, alışveriş ise ölçüye göre olur.
 • ***dostun attığı taş baş yarmaz
  dostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez.
 • ***düğün aşıyla dost ağırlanmaz
  ağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir fedakârlık yapılmasındadır.
 • ***düşenin dostu olmaz
  varlıklı kişi yoksullaşınca çevresindeki dostlarından kimse kalmaz.
 • ***abdalın dostluğu köy görününceye kadar
  çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.
 • ***aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
  yakınlık kurduğumuz kimsenin sağlama olanağı bulunmayan şeyi, ondan beklemeden kendimiz elde etmeye çalışmalıyız.

DEVAMI

 • ***açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna
  bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.
 • ***akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır
  akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • ***akil isen açma sırrın dostuna, çünkü dostun dostu vardır, o da söyler dostuna
  bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.
 • ***arslan postunda gönül dostunda
  her şey kendi yerinde değer kazanır.
 • ***aslan postunda, gönül dostunda
  canlı, cansız her şeyin bir yakışığı vardır, insan onları bu durumda görmek ister.

DEVAMI

 • ***ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
  çalışanınızı iyi beslerseniz onun gücü artar ve daha verimli işler yapar.
 • ***ata dostu oğla mirastır
  baba dostları, babamızdan bize kalan miras gibidirler, bizi kollarlar ve bize her türlü yardımı yaparlar.
 • ***ayıpsız yâr arayan (dost isteyen), yârsız (dostsuz) kalır
  kusursuz eş veya iş olmayacağı için böyle özellikte insan arayan eşsiz veya işsiz kalır.
 • ***bin dost az, bir düşman çok
  dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.
 • ***cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir
  akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • ***deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun
  akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • ***domuz derisi post olmaz eski düşman dost olmaz
  birçok nedenin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.
 • ***dost acı söyler
  yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.
 • ***dost ağlatır, düşman güldürür
  dost olan kimsenin söylediği söz, acı da olsa insanın iyiliği içindir.
 • ***dost (akraba) ile ye, iç, alışveriş etme
  alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir, bu nedenle de dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdırlar.
 • ***dost başa, düşman ayağa bakar
  iyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.
 • ***dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur
  dostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt.

Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır:

ANAFİKİR : Kusursuz kişi bulunmaz.

Hiçbir insan her yönüyle kusursuz olamaz. En mükemmel diye bildiğimiz kişilerin bile küçük de olsa bir zayıf yönü, bir kusuru olabilir. Kendimiz de kusursuz değiliz. Durum böyle olunca, kendisine dost arayan kişi bütün bunları göz önünde bulundurmalı, kişilerin bazı kusurları olabileceğini kabullenmeli, başkasına zarar vermeyen kusuru olanları, dost olarak seçme yoluna gitmelidir. Ama mutlaka kusursuz dost aramaya kalkacak olursa büyük bir yanılgının içine düşeceği gibi, aradığını da bulamayacak ve dostsuz kalacaktır.


Leave A Reply