Dünya Çevre Günü İle İlgili Kompozisyon, Çevre Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Dünya Çevre Günü hakkında Dünya Çevre Günü ile ilgili kompozisyon / yazı örneği. Dünya Çevre Gününün ve çevrenin önemi hakkında yazı / kompozisyon

çevre koruma

Kaynak: pixabay.com

Dünya Çevre Günü

Sadece insanların değil doğada gözümüzün gördüğü ya da görmediği bilinen ya da bilinmeyen tüm canlı varlıkların yaşadıkları alana, habitata çevre denir. Bu tanıma göre de çevre olmazsa ya da sağlıklı çevre olmazsa canlı yaşamıda olmaz anlamına gelir. Düşünün ki tüm dünya Sahra Çölü gibi bir yere dönmüş. Sadece bilimkurgu filmlerinde ki gibi yer altında ya da sanal gökkubbeler altında yaşayabilen bir insan ırkı oluşabilir. Diğer canlıları saymıyoruz bile onların kurtulması imkansız olur.

Bu sebeple çevre olmadan insanoğlunun yüksek teknolojik gelişimi ya da ekonomik olarak kalkınmasının hemen hemen hiçbir anlamı olmamaktadır. Yaşarken yaşadığımız dünyanın bir cehenneme dönmesini istemiyorsak bu konuda STK’ların, devlet kuruluşlarının yönlendirmelerini ciddiye almalı ve yaşam tarzımızı yeniden gözden geçirmeliyiz.

1972 yılında toplanan BM Çevre Konferansında 5 Haziran tarihi Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiş ve ülkemizde de 5 ile 11 Haziran tarihleri arasında Çevre Koruma Haftası olarak okullarda çeşitli etkinliklerin yapılması hususunda karar alınmıştır. Bu karardan amaç geleceğin teminatı sayılan çocukların gençlerin çevre konusunda daha da bilinçlendirilmesi ve bu konuda yapılacak olan gönüllü çalışmalara / etkinliklere yönlendirilmeleridir.

***Bu yazı nkfu.com için özel yazdırılmıştır. Kopyalanması, link verilse dahi başka bir web sitesi ya da elektronik mecra üzerinde yayınlanması yasaktır

çevre koruma

Kaynak: pixabay.com

Çevre Nedir? Sözlük Anlamı

“Çevre”
1. isim Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi
“Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır.” – O. Rifat
2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam
“Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” – A. Ağaoğlu
3. Yağlık
“Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti.” – M. Yesari
4. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit
“Burada hükûmet çevrelerinin de övgüye değer davranışını belirtmek gerekir.” – M. And
5. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit
“Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir.” – H. Taner
6. dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst
7. matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi
8. toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü

Advertisement

“çevre açı ”
Geometride, bir çemberin iç bölgesinde, köşesi çember üzerinde bulunan açı

“çevre sağlığı ”
Belli bir çevrede yaşayan kişilerin sağlığını etkileyen dış faktörler ve alınan önlemler

“dış çevre ”
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi

“yargı çevresi ”
Bir mahkemenin yargılama yetkisinin sınırlarını belirleyen coğrafi, resmî alan, yargı alanı, kaza dairesi

“çevre bilimleri ”
Çeşitli bilim dallarını içerisinde toplayan, insan doğa ilişkilerini ve çevre sorunlarını inceleyen, uygulamalı ve disiplinler arası bilimler

“çevre teker ”
Sap ve kökte, merkez bölümünün en dış kuşağı

Advertisement

“kültür çevresi ”
Bir ulusun başka ulusların kültürleriyle ilişki içinde gelişerek katmanlaşmış ve bağlılaşmış özelliklerinin bütünü veya bu özellikleri içinde barındıran ortam

“çevre felaketi ”
Çevre kirliliğinin aşırı boyutlara varması

“çevre temizlik vergisi ”
Belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan ve katı atık toplama hizmetinden yararlanan konut ve iş yeri sahiplerinden alınan vergi, çöp vergisi

“sandık çevresi ”
Seçimlerde aynı sandığa oy atacak kişilerin tümü

“çevre kirliliği ”
Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması

“çevre yolu ”
Şehir trafiğini aksatmamak amacıyla yerleşim yerinin dışından geçen ve şehir yollarına bağlanan ana yol

“seçim çevresi ”
Bir milletvekilinin seçilmiş olduğu bölge


Leave A Reply