Dünya Çocuk Kitapları Ne Zamandır? Amacı Nedir? Hafta İle İlgili Yazı

0
Advertisement

Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zamandır ve ne amaçla kutlanmaktadır? Dünya Çocuk Kitapları Haftası hakkında bilgi.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası

Dünya Çocuk Kitapları Haftası

Amerikan İzcileri Kitaplık Yöneticilerinin başlattığı, kitap haftası düzenlemesi, aydınlar, yazarlar, yayıncılar tarafından benimsendi ve destek gördü. Çalışmalar sonunda, kasım ayının ikinci haftası dünyanın birçok uygar ülkesinde “KİTAP HAFTASI” olarak kabul edildi. Uluslararası bir duruma gelen bu hafta yurdumuzda ve diğer ülkelerde “DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI” olarak kutlanmaktadır.

Okullarda öğretmenler, kitabı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için çocuklara, ders kitaplarının dışında dergiler ve kitaplar okumalarını söylerler. Bu amaca hizmet için, sınıf ve okul kitaplıkları kurarlar. Öğrencilere kitaplar dağıtarak okumalarını sağlarlar. Evlerine götürmelerini ve evde de okumalarını sağlarlar.

Okumada amaç; bilgi kazanmak, zevk almak, hayatı tanımaktır. Çocuk bu amaçla yazılan kitapları tanımalı, bulmalı, okumalı ki, amacına ulaşsın. Küçük yaşta başlayan okuma zevki, büyüdükçe kökleşir ve gelişir.

Kasım ayının ikinci pazartesi ile başlayan Dünya Çocuk Kitapları Haftasında esas çocuklarda okuma sevgisini yaratmak, yaymak ve güçlendirmektir. Okuma sevgisinin sağlanması, köklü olması, okuma aracı olan kitaplarla sağlanır. Bu haftada yapılan bütün konuşmalarda, yazılarda, yayınlarda kitap tanıtılır. Kitabın önemi üzerinde durulur. Kitaplık, kütüphanenin bu konudaki büyük görevi anlatılır.

Advertisement

Kitap ve okuma zevkinin çocuklarımızda yaratılması ve kalıcı olması için aile, öğretmenler, yazarlar, kitapçılar, yayıncılar, kitaplık ve kütüphaneler göreve çağrılır. Kitap sergileri açılır. Yurdumuzdaki ve dünyadaki çeşitli kitaplar tanıtılır. Satışları yapılır.

Okullarımızda da kitap sergileri açılır. Öğrencilerin sınıf, okul kitaplıklarından ve çevredeki kütüphanelerden nasıl faydalanacakları öğretilir. Kitap almaları, bol bol kitap okumaları sağlanır. Çevredeki kitap sergileri gezilir. İmkanı olanlara bir küçük kitaplık kurma yolları ve yöntemi öğretilir.

Eğitici çalışma kollarından; Yayın Kolu, Kültür ve Edebiyat Kolu, Kütüphanecilik Kolu arkadaşlarına faydalı olacak çalışmalar yaparlar. El birliği ile haftanın en iyi şekilde kutlanmasını sağlarlar.

Unutmayalım ki dostlar okumayan milletler yok olmaya mahkumdurlar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarında dahi her daim okumaya devam etmiş büyük bir insandır. Bizlerde bu ülkenin Atatürkçü çocukları ve gençleri olarak bu tarz haftalarda daha ön planda olmalı ve örnek olarak gösterilmeliyiz.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası

YAZI – 2

Öğrencilerde okuma zevkini ve alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini pekiştirmek, onların kitaplıklardan daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla okullarda Çocuk Kitapları Haftası düzenlenir.

Advertisement

Hafta boyunca kitap sergileri açılır. Kitap fuarları düzenlenir. İndirimli kitap satılır. Buralarda kimi yazarlarla, şairlerle tanışılır, konuşulur. Çevredeki kitaplıklar tanıtılır. Kitap okuma, tanıtma toplantıları yapılır. Kitapla ilgili özlü sözler derlenir, duyulur. Kitap kulüpleri yoğun çalışmalar yapar. Dergiler, gazeteler, radyo, televizyon kitapla ilgili yayınlar yapar. Okulda kitap sergileri açılır, okul ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilir.

İçinde yaşadığımız uzay çağında kitap hâlâ en değerli bilgi kaynağıdır. Duygu ve düşünceleri yeni kuşaklara aktarmada, yenilikleri dünyanın her yerine duyurmada kitaptan daha etkili başka bir araç yoktur. Kitaplar olmasaydı, bin bir güçlükle ortaya çıkan bilgiler unutulur giderdi. Her kuşak bilgileri yeniden bulmak zorunda kalırdı.

Kitabın Tarihçesi

Yazının bulunması tarihin başlangıcı sayılır. En eski kitap günümüzden dört bin yedi yüzyıl önce Mısır’da papirüs bitkisinin geniş yaprakları üzerine yazılmıştır.

Kâğıdın bulunması, matbaanın Alman Gutenberg tarafından icat edilmesi, kitap basımını hızlandırmıştır. Ne yazık ki, matbaa ülkemize bulunuşundan 250 yıl kadar sonra, Lâle Devri’nde İbrahim Müteferrika tarafından getirilmiştir. Ondan önce kitaplar, kâtipler tarafından el ile yazılıyordu. Bu çok zaman alıyordu, az yazılıyordu, çok pahalı oluyordu. Ancak zenginler alıp okuyabiliyordu. Herkes kitaplardan yararlanamıyordu.

Günümüzde gelişen baskı makineleri, kitap basımını çok hızlandırmıştır. Kısa sürede bir kitaptan yüz binlerce basma olanağı vardır. Baskı tekniğinin çok gelişmesi sayesinde; her yerde ve her zaman bu en iyi arkadaşlarımızı, kitapları bulabiliyoruz Çevremizdeki kitaplıklarda, bizim aradığımız kitabı kolayca bulmamıza yardımcı oluyor.

Kitapları tanımak, tanıtmak, okumayı vazgeçilmez bir tutku haline getirmek için; Birleşmiş Milletler eğitim, kültür örgütü UNESCO 1972 yılını “Dünya Kitap Yılı” ilân etmişti.

Eğitimimizde en yakın yardımcımız olan kitaplar, salt ders kitaplarından oluşma-maktadır. Bunların yanında kaynak kitaplar, ansiklopediler, masal, şiir, roman, gezi, anı, serüven kitapları da vardır.

Kitap seçmede büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, kitaplık görevlileri, gazeteler, dergiler, radyo, televizyon bize yardımcı olur. Okumaya kolayca okuyup anlayıp haz duyacağımız kitaplardan başlamalıyız. Okudukça bilgimiz artar, duygularımız gelişir, dilimiz zenginleşir, daha üstün eserleri okuyabiliriz. Okuma yaşımızın altında bilgi ve anlatımı olan yapıtlar bize haz vermez. Çok üstün eserler, anlamakta zorluk çekeceğimiz için, bizi okumaktan bıktırır. Bu nedenlerle yaşımıza, bilgi düzeyimize uygun kitaplar okumalıyız.

Okumaya başladığımız kitabı bitirmeliyiz. Anlamakta zorluk çektiğimiz sayfaları tekrar okumalıyız. Bilinmeyen sözcükleri sözlükten bulup cümledeki anlamını bulmalıyız. Kitapta hoşumuza giden özlü sözler varsa bunları bir deftere yazmalıyız. Konunun anlatımına, olaylara, yerine, zamanına, kişilerine dikkat etmeliyiz. Kitabın konusunu, ana fikrini, çıkarılacak sonucu bulmaya çalışmalıyız. Okuduğumuz kitabın özetini bir deftere yarım sayfa olarak yazmak çok yarar sağlar.

Okuduğumuz kitabı yakınlarımıza, arkadaşlarımıza da fırsat buldukça anlatmalıyız. Okumaktan duyduğunuz hazzı onlara tattırmalıyız.

Bir ülkenin insanlarının kültür düzeyi, uygarlık alanındaki yeri, basılan, satılan, okunan kitapların nitelikleri ve sayıları ile ölçülür. Bu nedenle ileri ülkelerin aydın insanları gibi okumayı vazgeçilmez bir tutku haline getirmeliyiz.

Advertisement

Dünya Çocuk Kitapları HAftası

YAZI – 3

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI
(Kasım Ayının 2. Pazartesi Günü Başlayan Hafta)

Dünyadaki en iyi alışkanlık okuma alışkanlığıdır. Çocukken kitap okumanın zevkine varan ve bu alışkanlığı edinen çocuk daha bilgili olur. Yaşamında da daha başarılı olur.

Kitapların bir bölümünün çocuklar üzerinde birtakım olumsuzluklar yarattığını gören ve çocukları olumsuz davranışlardan ve olumsuz düşüncelerden korumak amacıyla Amerikan İzciler Kütüphane’si 1917 yılında “Çocuk Kitapları Haftası” düzenlemişlerdir. Aynı yıllarda bu kuruluşa başka ülkelerinde katılımı ile “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kullanılmaya başlandı.

Ülkemizde Dünya Çocuk Kitapları Haftasının kutlanması 1946 yılından sonra başlamıştır.

ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASININ AMAÇLARI

 1. Çocuklara kitabı ve okumayı sevdirmek.
 2. Ana ve babalan çocuklara kitap almaya yöneltmek.
 3. Çocuklara daha nitelikli kitaplar yazılmasını sağlamak.
 4. Kitabı iyi kullanma alışkanlığı kazandırmak.
 5. Evlerinde kitaplık oluşturmalarını sağlamak.
 6. Kitaplardan yararlanmalarım sağlamak.
 7. Çocuk kitaplıklarının geliştirilmesini sağlamak.
 8. Ders kitabı dışındaki kitaplara da yönelmelerini sağlamak.
 9. Kitap satın alma alışkanlığı kazandırmak.
 10. Sınıf kitaplıkları oluşturma, sınıf kitaplıklarına kitap bağışlama alışkanlığı kazandırmak.
 11. Kendi aralarında kitap hediye etme alışkanlığı kazandırmak.
 12. Çocuklar ile yazarları yüz yüze getirerek çocuk ile yazarın buluşmasını sağlamak.
 13. Yeni çıkan kitapları izleme alışkanlığı kazandırmak.
 14. Gazete ve dergilerde okuyup beğendiği yazıları biriktirip bunlardan derslerinde yararlanmasını sağlamak.
 15. Radyo ve televizyonlarda kitap tanıtımının yapılmasını sağlamak.


Leave A Reply