Ebu’l Alâ el Maarri Kimdir?

0
Advertisement

Ebu’l Alâ el-Maarri kimdir? Ebu’l Alâ el-Maarri hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi.

Ebu'l Alâ el-MaarriEbu’l Alâ el-Maarri; İslam tarihinde hür düşüncesiyle, sakınmaz, korkusuz yazılarıyla, derin felsefesiyle, yüksek cesaretiyle ün salmış bir şairdir.Suriye’de Maarretünnuman kasabasında doğduğu için kendisine “Maarri” denir. Asıl adı Ahmet’tir. Babası kadı Abdullah’tır.

Ebulûla 4 yaşındayken çiçek hastalığından gözleri kör oldu. Bütün hayatınca, bu felaketin etkisi altında kaldı. Bu yüzden, tam bir güvensizlik içinde yaşadı. Daha çok küçük iken dil ve din bilgisini babasından öğrendi. 12 yaşındayken Halep’e gitti. Burada, dil, edebiyat, hadis okudu. 14 yaşındayken babası ölünce, Halep’ten Antakya’ya geçti. Hâfız-ı Kütüb’ün (kütüphane memurunun) yardımıyla buradaki kitaplardan bilgisini artırdı. Oradan Şam’a gitti. Bizanslılar’ın elinde bulunan Lazkiye’de rahiplerden Hristiyanlık ve Musevilik hakkında bilgi edindi.

Bu temaslar sonunda, dinlerin doğruluğundan şüpheye düştü. Bu yüzden birçok kimseler onu dinsizlikle suçlandırdılar.

Şam’daki kütüphanede incelemelerde bulunduktan sonra 20 yaşında memleketine dönen Ebulûla Maarri, daha sonra Bağdat’a gidip Hint felsefesini öğrendi. Bağdat dönüşünde annesinin ölüm haberini alması, onu hayata büsbütün küstürdü. Bundan sonra hep yalnız yaşadı.

Bütün hayatı boyunca ilim adamlarından, filozoflardan, şair ve ediplerden, devlet adamlarından saygı gören Ebulûla Maarri, onbinlerce kişiye ders verdi. 1057’de üç gün süren bir hastalıktan sonra öldü. Evlenmeyi “cinayet” saydığı için bekar yaşamıştı. Öldükten sonra da, vasiyeti üzerine, mezar taşına şu beyit yazıldı: “Ben, babamın cinayetinin mahsulüyüm. Kendim bu cinayeti bir başkasına işlemedim!”

Advertisement

Ebulûla, dünya üzüntülerinden uzak geçirmek istediği ömrü boyunca pek çok eser hazırlamıştır. Bunların içinde en önemlilerinden biri “Risâlet el-Gufran” dır. Arap edebiyatının en büyük eserlerinden sayılan bu kitabın bir özelliği de Dante’nin “Divina Commedia” sı ile arasında benzerliklerin bulunmasıdır. Divina Commedia’da Batı Edebiyatı ile izah edilemeyen bazı noktaların Ebulûla Maarri’nin eserine benzemesi, üzerinde durulmayı gerektirmiştir


Leave A Reply