Ege Bölgesi Nüfus Yapısı Nasıldır? Bölge Nüfusunun Özellikleri, Dağılımı

0

Ege Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? Ege Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve Ege Bölgesinin nüfusunun yerleşmesi hakkında bilgi.

Ege Bölgesi Nüfus Yapısı

Ege Bölgesi, Türkiye’nin batısında yer alan bir bölgedir. Bölgenin nüfusu 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 9,9 milyondur. Nüfusun yaklaşık %49,7’si erkek, %50,3’ü ise kadındır. Bölgenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 102 kişi olarak hesaplanmaktadır.

Ege Bölgesi’nin en kalabalık şehirleri, İzmir, Manisa ve Aydın’dır. İzmir’in nüfusu yaklaşık 4,5 milyon iken, Manisa’nın nüfusu yaklaşık 1,5 milyon ve Aydın’ın nüfusu yaklaşık 1,1 milyondur. Bunun yanı sıra, bölgedeki diğer büyük şehirler arasında Denizli, Uşak ve Muğla yer almaktadır.

Ege Bölgesi’nin nüfus yapısına baktığımızda, genç nüfus oranının diğer bölgelere göre biraz daha düşük olduğunu görürüz. 2021 yılı verilerine göre, 0-14 yaş arası nüfusun oranı %23,6 iken, 15-64 yaş arası nüfusun oranı ise %67,1’dir. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %9,3 olarak hesaplanmıştır.

Bölgedeki etnik yapısı da çeşitlilik göstermektedir. Türkler, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler ve Gürcüler gibi farklı etnik gruplar bölgede yaşamaktadır.

Sonuç olarak, Ege Bölgesi Türkiye’nin batısında yer alan bir bölgedir ve nüfusu yaklaşık 9,9 milyondur. Bölgenin en kalabalık şehirleri İzmir, Manisa ve Aydın’dır. Genç nüfus oranı diğer bölgelere göre biraz daha düşük olan bölgenin nüfus yapısı da çeşitlilik göstermektedir.

Kaynak 2

Bölgede 2000 yılı nüfus sayımına göre 8.953.375 kişi yaşamaktadır. Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık % 14’ü bölgede yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bölgede nüfusun fazla olmasında en büyük etken diğer bölgelerden aldığı göçlerdir. Doğum oranları, nüfus artış hızından azdır. Nüfusun çoğu kentlerde yaşar. Nüfus daha çok Ege Bölümü’nde toplanmıştır. İzmir başta olmak üzere Aydın, Denizli ve Manisa gibi sanayinin geliştiği merkezlerde nüfus oldukça yoğundur. İç Batı Anadolu’da nüfusun yoğunlaştığı yerler yolların kavşak noktasındaki Afyon, Kütahya ve Uşak il merkezleridir.

Bölgede dağların kıyıya dik uzanması, dağlar arasında geniş, verimli ve sulanabilir ovaların olması, yolların da bu ovaları takip ederek doğu – batı yönünde uzanması sonucunda nüfus sadece kıyıda değil iç kesimlerde de yoğunlaşmıştır. Örneğin Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde birçok şehrin önemli II ve içe merkezleri kıyıdadır. Çünkü ana ulaşım yolu kıyıyı takip eder. Oysa Aydın ilinin sadece Kuşadası ilçesi kıyıdadır. İl merkezi dahil diğer ilçeler Büyük Menderes Ovası ve nehir kenarında kurulmuştur.

Menteşe Yöresi ise bölgenin en seyrek nüfuslu alanlarındandır. Oysa bölgede en fazla yağış alan yer Menteşe Yöresi’dir. Ancak arazinin dağlık, ulaşımın zor, tarım alanlarının çok az olması, sanayinin gelişmemiş olması nedenleriyle nüfus miktarı azdır. Yaz mevsiminde ise turizmin gelişmiş olmasından dolayı nüfus miktarı daimi nüfusun birkaç katına çıkar. Önemli yerleşim merkezleri Muğla, Marmaris, Milas ve Bodrum’dur.


Leave A Reply