Ege Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Ege Bölgesinin bölümleri nelerdir, bu bölümlerin özellikleri nelerdir? Asıl ege (kıyı) ve iç batı Anadolu Bölgesi Bölümleri hakkında bilgi.

EGE BÖLGESİ’NİN BÖLÜMLERİ

ASIL EGE (KIYI) BÖLÜMÜ

***Çöküntü ovalarının son bulduğu yere kadar devam eder. Önemli yerleşim birimleri; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Muğla’dır. Akdeniz iklimi görülür.

***Verimli tarım alanları geniş alan kaplar. Ticari tarım ürünü çeşidi fazladır.

***Sanayi ve ticaret gelişmiştir. Ticaretin gelişmesinde her yıl İzmir’de düzenlenen uluslararası fuarın da etkisi vardır.

***Türkiye’nin en büyük ihracat limanı olan İzmir Limanı bu bölümdedir. İzmir limanının gelişmesinde; hinterlandının geniş olması (iç kesimlere bağlantısının iyi olması) ve çevresindeki tarım alanlarında ticari tarım ürünlerinin yetişmesi etkili olmuştur.

Advertisement

***Nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üstündedir.

***İlk demiryolu Aydın-İzmir arasında yapılmıştır. Bugün Muğla hariç bütün illerden demiryolu geçmektedir.

***Türkiye ekonomisine daha çok tarım, sanayi ve turizm yönüyle katkı sağlar.

İÇ BATI ANADOLU BÖLÜMÜ

***Afyon, Uşak ve Kütahya’yı içine alan bölümdür.

***Karasal iklim etkilidir ve tarım ürün çeşidi azdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, şekerpancarı ve haşhaştır.

***Sanayi gelişmemiştir Nüfus seyrektir.

Advertisement

***Ekonomimize katkısı daha çok tarım ve hayvancılıktır.


Leave A Reply