Eğitimle Olabilecek Şeyi Yasayla Yapmaya Çalışmamalı Anlamı

0
Advertisement

Montesquieu’nun “Eğitimle olabilecek şeyi yasa ile yapmaya çalışmamalı” özlü sözünün anlamı nedir, açıklaması, hakkında yazı.

Eğitimle Olabilecek Şeyi Yasayla Yapmaya Çalışmamalı

EĞİTİMİN GÜCÜ

Eğitimin amacı bireylerin davranışlarında olumlu değişiklikler yapabilmektedir. Bunu, kişilere kendi yaşantıları yoluyla verirsek, öğrenilenler kalıcı olur. İnsanların hangi durum karşısında nasıl davranmaları gerektiğini önceden saptar, onları, böyle bir durumla karşılaştıkları zaman istediğimiz biçimde hareket etmeleri için eğitiriz.

Eğitim, kimi durumlarda yasalardan daha güçlü, daha etkilidir. Sözgelimi, Türkiye’de trafik sorunu önemli boyutlardadır. Trafikle ilgili yasalar, ne yazık ki bu sorunu çözmekte yetersiz kalıyor. Cezaların artması, yeni kurallar konulması, kazaların sayısını azaltmamaktadır. Her yıl ölen, yaralanan ve sakat kalan insanlarımızın sayısı binlerle ifade edilir olmuştur. Ayrıca, kaza yapan araçlar milyarlarca lira maddi kayba yol açmaktadır. Trafik sorununun çözümü için şoför olsun, yaya olsun, tüm insanlarımızın eğitilmesi gerekmektedir.

Ülkeler için ormanların yararı sayılamayacak kadar çoktur. Bu yararlara herkes inanır. Ama Türkiye’de çeşitli nedenlerle her yıl yüzlerce hektar orman yok olmaktadır. Ülkemizde, ormanların korunması için yasa yok mudur? Elbette var, ama ormanlarımızı korumakta ne yazık ki etkisiz kalıyor. Bu konuda da halkımızın eğitilmesi gereği ortadadır.

Hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin önemini daha da artırmaktadır. Yeni kuşakları gelecekteki yaşamlarına hazırlama işi eğitime düşmektedir. Eğitime gereken önem verilir ve eğitim yaygınlaştırılırsa, koruyucu yasalarla yapılamayacak kimi şeyler, kendiliğinden gerçekleşebilecektir.

Advertisement

Leave A Reply