Ekspresyonizm Akımı Nedir

0

Ekspresyonizm akımı nedir? Ekspresyonizm akımı hakkında bilgi ve ekspresyonist ressamlar kimlerdir ve özellikleri nelerdir?.

Edvard Munch'un Çığlık tablosu

Edvard Munch’un Çığlık tablosu

1901 yıllarında ekspresyonizm daha önceki akımlara bir tepki olarak doğdu. İzlenimlerden çok ruhi yaşantılar önem kazandı, bunların ifade imkanı arandı. 1900’den sonra özellikle Almanya’da gelişen bu hareketin başlıca temsilcileri E. Kirchner, E. Heckel, K. Schmitt-Rottluff, E. Nolde, F. Hodler, E. Münch, Oscar Kokoschka, Fransa’da da Georges Rouault oldu. Fransa’da “Fauviste” (fovist) denen Ekspresyonistler, Almanlar’ın coşkun his gösterileri karşısında daha şekilci, daha renkçi kàlırlar: Henri Matisse, Dufy, Vlaminck gibi.

Ekspresyonistler sağlam şekillere bağlı iki boyutlu kompozisyonlar yaratırken Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris ile 1907’den sonra “Kübizm” hareketi gelişti. Empresyonistlerin renk serbestisinde dış dünya ile bağları gevşeten resim, ekspresyonizmde sanatkarın şahsi hayali ile daha ileri gitmiş, kübizmde ise dış dünyayı parçalayarak yerine tamamen yeni sanatçının hayalinin eseri olan bir düzen koymuştur. Saf geometriye dayanan kübizm, plastik kitlelerle (küplerle) düzenini kuruyordu. Plastik şekillerin saflığı, vuzuhu ile ahenkli, nötür renkler, denge kübik resmin esasıdır. Picasso‘nun kübizmi ile de insanın bilinçaltında yaşadığı iç dünya ortaya çıkmış oldu.

Kübizmden sonra W. Kandinsky ile resim, müzik gibi tam serbesti kazandı, “mutlak resim” (soyut resim) doğdu. Renk ve şekiller anlamdan sıyrılıyor, konu denen bir şey kalmıyordu. Kübizmden çok ileri gidilerek hiçbir doğal benzerliği ya da çağrışımı bırakılmıyordu.

Kübizmin ileri adımı “konstrüktivizm” olmuştur. P. Mondrian gibi sanatçılar resmi enine, boyuna çizgilere dayanan soyut düzenlere götürüyorlar.

Soyut resim P.Klee, Joan Miro Ferra, Marc Chagall gibi ressamların eserlerindeki gerçeküstü hayal zenginliğiyle “sürrealizm“e gitmiştir. Sürrealistler, rüyanın gerçeğini resme geçirmişlerdir. Salvador Dali, Giorgio de Chirico bunların başında gelir.


Leave A Reply