El İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde El Geçen Atasözleri

1

İçinde el kelimesi geçen atasözleri ve bu atasözlerinin anlamları nelerdir? El ile ilgili atasözlerinin açıklamaları, el hakkında atasözlerinin anlamları.

El İle İlgili Atasözleri

Advertisement

El İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***aç elini kora sokar
  aç insan, geçimini sağlamak için kendisini her türlü tehlikeye atar.
 • ***ağanın eli tutulmaz
  zengin olarak düşünülen kişiden anılmaya değer bir bağış beklenir.
 • ***ağlamakla yâr ele girmez
  kişi çok sevdiği şeye yalnızca özlemini çekmekle kavuşamaz, onu elde etmenin yollarını bulmalıdır.
 • ***akarsuya inanma, eloğluna dayanma
  akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.
 • ***alet işler, el övünür/strong>
  bir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz.
 • ***Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesin
  Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.
 • ***Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
  Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir.
 • ***altın eli bıçak kesmez
  1) varlıklı veya değerli kişilerin elini kimse bükemez; 2) herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir.
 • ***altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)
  giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.
 • ***atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
  elde imkân varken gezip dolaşmak, dost edinmek gerekir.
 • ***az el aş kotarır, çok el iş kotarır
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • ***az eli aşta gör, çok eli işte gör
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • ***azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
  ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.
***babamın adı Hıdır, elimden gelen budur
gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.
 • ***bey mi yaman, el mi yaman
  baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.
 • ***beyde bulunmayan elde neler var
  beylerde olmayan öyle şeyler vardır ki halkta bulunur.
 • ***bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
  bazı durumlarda yardımcısız iş yapılamayacağını anlatan bir söz.
 • ***bir elin nesi var, iki elin sesi var
  başarıya ulaşmak için birlik olmak gerek.
 • ***bir elin sesi çıkmaz
  1) bir davanın bir kişi tarafından savunulması etkili ve yeterli değildir; 2) yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.
 • ***bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin duymasın (görmesin)
  birine yaptığın iyiliği gizli tut.
 • ***biz attık kemik diye, el kaptı ilik diye
  bizim işe yaramaz diye vazgeçtiğimizi başkaları değerli buldu.
 • ***bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başını açar
  bize yabancı duran yakınımız, dostumuz, akrabamız başkalarına rahatça, içtenlikle yardım eder.
 • ***bükemediğin eli öp başına ko
  düşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru.
***çalma elin kapısını, çalarlar kapını
kimseye kötülük yapma yoksa onlar da sana aynı kötülüğü yaparlar.
 • ***çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
  her şeyin bir değeri vardır; yapacağı iş, kullanılacağı yer ayrıdır.
 • ***çok el ya yağmaya ya yolmaya
  çok kimsenin katılmasıyla yağma ve yolmadan başka bir iş başarılamaz.
 • ***dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
  eşkıya dahi olsan insafı elden bırakma.
 • ***davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde
  sorumluluk birinde olmasına karşın bir başkasının sözü geçiyor.
 • ***dışı eli yakar, içi beni yakar
  görünüşe aldanmamalı.
 • ***dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur
  kişi her söylediğini yapamaz, her dilediğini elde edemez.
 • ***dile gelen ele gelir
  insanlar yapacakları işler hakkında önce konuşurlar, sonra da o işi gerçekleştirirler.
 • ***el ağzına bakan, karısını tez boşar
  kişi, özel hayatı ile ilgili ciddi konularda başkasının düşüncesiyle değil kendi düşünceleriyle karar vermelidir.
 • ***el beğenmezse yer beğensin
  çocuğun öldüğünde iyi anılması, yaşarken de beğenilir bir kişi olması için anne baba çocuklarının eğitimine çok önem vermelidir.
 • ***el el ile, değirmen yel ile
  insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.
 • ***el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
  her şey birbirinin üstüne konulamaz, birbiriyle birleştirilemez.
 • ***el elden kalmaz, dil dilden kalmaz
  bir kişi başkasına vurursa o da ona vurur, başkasına kötü söz söylerse diğeri de kendisine kötü söz söyler.
 • ***el elden üstündür (ta arşa kadar)
  bir kimse, kendisinden üstün bir başkasının da olabileceğini bilmelidir.
***el eli yıkar, iki el yüzü
bir kişi başka bir kişiye yardım ederse o da bu iyiliğin altında kalmaz, güçlenmiş olarak yardımlara koşar.
 • ***el elin aynasıdır
  kişi kendi özelliklerini zaman zaman yabancıdan öğrenir.
 • ***el elin eşeğini türkü çağırarak arar
  insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.
 • ***el elin eşeğini yırlaya yırlaya, kendi eşeğini terleye terleye arar
  insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.
 • ***el elin nesine, gülerek gider yasına
  bir kimsenin acısı, başkalarının umurunda değildir.
 • ***el eliyle yılan tut, onu da yalan tut
  kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.
 • ***el eliyle yılan tutan, yarısını yalan tutar
  kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.
 • ***el eliyle yılan tutulur
  kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.
 • ***el ermez, güç yetmez
  bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılan bir söz.
 • ***el için ağlayan gözden olur
  başkası için yapılacak fedakârlığın bir sınırı vardır.
 • ***el için kuyu kazan, evvela kendisi düşer
  başkasına tuzak hazırlayan kimse, bu tuzağa ondan önce kendisi düşer.
 • ***el için yanma nâra, yak çubuğunu bak keyfine
  başkalarının derdini kendine sorun yapıp da kendi rahatını ve düzenini bozma.
 • ***el ile gelen düğün bayram
  herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak, yalnızca bir kişiye gelene katlanmaktan daha kolaydır.
 • ***el kazanı ile aş kaynamaz
  önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an yarıda kalabilir.
 • ***el mi yaman bey mi yaman? el yaman!
  baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.
 • ***el öpmekle ağız aşınmaz
  çok önemli bir iş için bir kimseye ricada bulunmak hatta yalvarmak gerekirse, yapılır.
***el terazi, göz mizan
elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.
 • ***el üstünde gömlek eskimez
  eğreti olarak alınan şey, dikkatle korunur; bir süre sonra olduğu gibi geri verilir.
 • ***el vergisi, gönül sevgisi
  bize bir şey verene, armağan edene karşı gönlümüzde sevgi uyanır.
 • ***el yarası onulur, dil yarası onulmaz
  silahla açılan el yarası çabukça iyi olur ama kötü sözle açılan gönül yarası kolay kolay kapanmaz.
 • ***el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır
  başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.
 • ***el yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu bozdoğan armudu sanır
  başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.
 • ***elde bulunan beyde bulunmaz
  beylerde olmayan öyle şeyler vardır ki halkta bulunur.
 • ***eldeki yara, yarasıza duvar deliği
  bir kimsenin acı ve sıkıntısı başkasına dert gibi görünmez.
 • ***elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz
  kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasının yardımını beklememelidir.
 • ***elden vefa, zehirden şifa
  zehirden şifa beklenilmeyeceği gibi yabancılardan da yardım ve iyilik beklenmez.
 • ***ele verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı
  kendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.
 • ***eli boşa “ağa uyur” derler; eli doluya “ağa buyur” derler
  armağansız gelen kişiye yüz verilmez, armağanla gelen kişi ise güler yüzle ve saygı ile karşılanır.
 • ***elin ağzı torba değil ki büzesin
  başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.
 • ***elinle ver, ayağınla ara
  ödünç aldığı şeyi geri vermeyi geciktiren veya vermeyenler için söylenen bir söz.
 • ***göz terazi, el mizan
  elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.
 • ***harman yel ile, düğün el ile
  her işin gerçekleşmesi birtakım koşulların bulunmasına bağlıdır.
 • ***her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan
  sonunu düşünmeden sana zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunma.
 • ***içi beni yakar, dışı eli (seni) yakar
  dış görünüşü ile başkalarının hoşuna giden bir şeyin veya durumun gerçekte kötü yönleri olabilir.
 • ***iki el bir baş içindir
  ancak kendi geçimini sağlayabilenler, başkalarına yardım edecek bir durumda değildir.
 • ***iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
  kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.
***iti an, taşı eline al (çomağı hazırla)
saldırgan biriyle karşılaşmas olasılığı bulunan kimse kavgaya hazır olmalıdır.
 • ***iyilik et kele, övünsün ele
  bir kişinin beğenilmeyen yönlerini düzelt, onu herkesin övüneceği duruma getir.
 • ***kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası
  yolsuz ilişkiler kadınlar için hoş karşılanmadığı hâlde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar.
 • ***kasım yüz elli, yaz belli
  işin zor yanı atlatıldıktan sonra gerisi nasıl olsa gelir.
 • ***kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
  sen başkasına kötülük yapma yolunu tutarsan başkası da sana kötülük yapma yolunu tutar.
 • ***kısmet ise gelir Hint’ten Yemen’den, kısmet değilse ne gelir elden
  Tanrı bir şeyi size kısmet etmişse o mutlaka size gelir, kısmet etmemişse yapacak bir şey yoktur.
 • ***koyunu yüze yetir, el onu bine yetirir
  kimi insan, başkaları hakkında abartarak konuşmaya bayılır.
 • ***kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz)
  kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.
 • ***maşa varken elini ateşe sokma
  başka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme.
 • ***meramın elinden bir şey kurtulmaz
  bir şey yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi, kesinlikle başarıya ulaşır.
 • ***miras helal hele (ele) al demişler
  miras, alabildiği takdirde mirasçının hakkıdır.
 • ***ne verirsen elinle o gider seninle
  insanın bu dünyada yaptığı bir iyiliğin ahirette karşılığını göreceği düşünülür.
 • ***ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş
  bir erkeğin karıları birbirleriyle anlaşabilirler ancak kardeşlerin karıları geçinemezler.
 • ***ölürse yer beğensin, ölmezse el beğensin
  çocuğun öldüğünde iyi anılması, yaşarken de beğenilir bir kişi olması için anne baba çocuklarının eğitimine çok önem vermelidir.
 • ***önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele
  başkasına zararı dokunacak bir davranışı yapmadan önce iyi düşün, kendi kendini eleştir.
***sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz
çiftçilik yapan veya çalışan aç kalmaz.
 • ***selin ağzı tutulur, elin ağzı tutulmaz
  doğal yıkımlara karşı önlem alınır ama söyledikleri yalan yanlış olanı susturmaya kimsenin gücü yetmez.
 • ***sofrada elini, mecliste dilini sakla
  topluluk içinde kendini denetle, aşırı davranışlarda bulunmaktan kaçın, açgözlülük ve gevezelik etme.
 • ***şahin küçük ama payını ele vermez
  küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.
 • ***tek elin nesi var, iki elin sesi var
  başarıya ulaşmak için birlik olmak gerek.
 • ***testi kırılsa da kulpu elde kalır
  zarar da etse varlıklı bir kimse büsbütün yoksul kalmaz.
 • ***tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç
  çalışmalarımla başkalarına yarar sağlıyorum ancak bundan kendim yararlanmıyorum.
 • ***tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider
  bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.
 • ***uğruluğa gitsen, insafı elden koma
  kötülüğün bile sınırı vardır.
 • ***var eli titremez
  varlıklı kimse, uzun boylu düşünmeden hayırlı işlere yardım eder.
 • ***var evi kerem evi, yok evi verem (elem) evi
  varlıklı ailenin durumu konuk ağırlamaya, gereken yerlere yardım etmeye, armağanlar vermeye elverişlidir; yoksul ailenin evinde sıkıntı ve dertten başka bir şey bulunmaz.
***veren el, alandan üstündür
yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
 • ***veren eli herkes öper
  yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
 • ***yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir
  gurbete düşmüş bir insan, ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar.
 • ***yılana yumuşak diye el sunma
  kişi, yumuşak huylu görünen herkese aldanmamalı, daima tehlikeli bir durumla karşılaşabileceğini düşünmelidir.


1 Yorum

Leave A Reply