El İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde El Geçen Atasözleri

1
Advertisement

İçinde el kelimesi geçen atasözleri ve bu atasözlerinin anlamları nelerdir? El ile ilgili atasözlerinin açıklamaları, el hakkında atasözlerinin anlamları.

El İle İlgili Atasözleri

El İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***aç elini kora sokar
  aç insan, geçimini sağlamak için kendisini her türlü tehlikeye atar.
 • ***ağanın eli tutulmaz
  zengin olarak düşünülen kişiden anılmaya değer bir bağış beklenir.
 • ***ağlamakla yâr ele girmez
  kişi çok sevdiği şeye yalnızca özlemini çekmekle kavuşamaz, onu elde etmenin yollarını bulmalıdır.
 • ***akarsuya inanma, eloğluna dayanma
  akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.
 • ***alet işler, el övünür/strong>
  bir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz.
 • ***Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesin
  Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.
 • ***Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
  Tanrı bir kimseyi zengin etmek isterse ona hiç umulmadık yerden mal ve para gelir.
 • ***altın eli bıçak kesmez
  1) varlıklı veya değerli kişilerin elini kimse bükemez; 2) herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir.
 • ***altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)
  giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.
 • ***atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
  elde imkân varken gezip dolaşmak, dost edinmek gerekir.
 • ***az el aş kotarır, çok el iş kotarır
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • ***az eli aşta gör, çok eli işte gör
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • ***azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
  ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.
***babamın adı Hıdır, elimden gelen budur
gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.
 • ***bey mi yaman, el mi yaman
  baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.
 • ***beyde bulunmayan elde neler var
  beylerde olmayan öyle şeyler vardır ki halkta bulunur.
 • ***bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
  bazı durumlarda yardımcısız iş yapılamayacağını anlatan bir söz.
 • ***bir elin nesi var, iki elin sesi var
  başarıya ulaşmak için birlik olmak gerek.
 • ***bir elin sesi çıkmaz
  1) bir davanın bir kişi tarafından savunulması etkili ve yeterli değildir; 2) yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.
 • ***bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin duymasın (görmesin)
  birine yaptığın iyiliği gizli tut.
 • ***biz attık kemik diye, el kaptı ilik diye
  bizim işe yaramaz diye vazgeçtiğimizi başkaları değerli buldu.
 • ***bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başını açar
  bize yabancı duran yakınımız, dostumuz, akrabamız başkalarına rahatça, içtenlikle yardım eder.
 • ***bükemediğin eli öp başına ko
  düşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru.
***çalma elin kapısını, çalarlar kapını
kimseye kötülük yapma yoksa onlar da sana aynı kötülüğü yaparlar.
 • ***çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
  her şeyin bir değeri vardır; yapacağı iş, kullanılacağı yer ayrıdır.
 • ***çok el ya yağmaya ya yolmaya
  çok kimsenin katılmasıyla yağma ve yolmadan başka bir iş başarılamaz.
 • ***dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
  eşkıya dahi olsan insafı elden bırakma.
 • ***davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde
  sorumluluk birinde olmasına karşın bir başkasının sözü geçiyor.
 • ***dışı eli yakar, içi beni yakar
  görünüşe aldanmamalı.
 • ***dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur
  kişi her söylediğini yapamaz, her dilediğini elde edemez.
 • ***dile gelen ele gelir
  insanlar yapacakları işler hakkında önce konuşurlar, sonra da o işi gerçekleştirirler.
 • ***el ağzına bakan, karısını tez boşar
  kişi, özel hayatı ile ilgili ciddi konularda başkasının düşüncesiyle değil kendi düşünceleriyle karar vermelidir.
 • ***el beğenmezse yer beğensin
  çocuğun öldüğünde iyi anılması, yaşarken de beğenilir bir kişi olması için anne baba çocuklarının eğitimine çok önem vermelidir.
 • ***el el ile, değirmen yel ile
  insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.
 • ***el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
  her şey birbirinin üstüne konulamaz, birbiriyle birleştirilemez.
 • ***el elden kalmaz, dil dilden kalmaz
  bir kişi başkasına vurursa o da ona vurur, başkasına kötü söz söylerse diğeri de kendisine kötü söz söyler.
 • ***el elden üstündür (ta arşa kadar)
  bir kimse, kendisinden üstün bir başkasının da olabileceğini bilmelidir.
***el eli yıkar, iki el yüzü
bir kişi başka bir kişiye yardım ederse o da bu iyiliğin altında kalmaz, güçlenmiş olarak yardımlara koşar.
 • ***el elin aynasıdır
  kişi kendi özelliklerini zaman zaman yabancıdan öğrenir.
 • ***el elin eşeğini türkü çağırarak arar
  insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.
 • ***el elin eşeğini yırlaya yırlaya, kendi eşeğini terleye terleye arar
  insanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez.
 • ***el elin nesine, gülerek gider yasına
  bir kimsenin acısı, başkalarının umurunda değildir.
 • ***el eliyle yılan tut, onu da yalan tut
  kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.
 • ***el eliyle yılan tutan, yarısını yalan tutar
  kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.
 • ***el eliyle yılan tutulur
  kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.
 • ***el ermez, güç yetmez
  bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılan bir söz.
 • ***el için ağlayan gözden olur
  başkası için yapılacak fedakârlığın bir sınırı vardır.
 • ***el için kuyu kazan, evvela kendisi düşer
  başkasına tuzak hazırlayan kimse, bu tuzağa ondan önce kendisi düşer.
 • ***el için yanma nâra, yak çubuğunu bak keyfine
  başkalarının derdini kendine sorun yapıp da kendi rahatını ve düzenini bozma.
 • ***el ile gelen düğün bayram
  herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak, yalnızca bir kişiye gelene katlanmaktan daha kolaydır.
 • ***el kazanı ile aş kaynamaz
  önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an yarıda kalabilir.
 • ***el mi yaman bey mi yaman? el yaman!
  baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.
 • ***el öpmekle ağız aşınmaz
  çok önemli bir iş için bir kimseye ricada bulunmak hatta yalvarmak gerekirse, yapılır.
***el terazi, göz mizan
elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.
 • ***el üstünde gömlek eskimez
  eğreti olarak alınan şey, dikkatle korunur; bir süre sonra olduğu gibi geri verilir.
 • ***el vergisi, gönül sevgisi
  bize bir şey verene, armağan edene karşı gönlümüzde sevgi uyanır.
 • ***el yarası onulur, dil yarası onulmaz
  silahla açılan el yarası çabukça iyi olur ama kötü sözle açılan gönül yarası kolay kolay kapanmaz.
 • ***el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır
  başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.
 • ***el yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu bozdoğan armudu sanır
  başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.
 • ***elde bulunan beyde bulunmaz
  beylerde olmayan öyle şeyler vardır ki halkta bulunur.
 • ***eldeki yara, yarasıza duvar deliği
  bir kimsenin acı ve sıkıntısı başkasına dert gibi görünmez.
 • ***elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz
  kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasının yardımını beklememelidir.
 • ***elden vefa, zehirden şifa
  zehirden şifa beklenilmeyeceği gibi yabancılardan da yardım ve iyilik beklenmez.
 • ***ele verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı
  kendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.
 • ***eli boşa “ağa uyur” derler; eli doluya “ağa buyur” derler
  armağansız gelen kişiye yüz verilmez, armağanla gelen kişi ise güler yüzle ve saygı ile karşılanır.
 • ***elin ağzı torba değil ki büzesin
  başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.
 • ***elinle ver, ayağınla ara
  ödünç aldığı şeyi geri vermeyi geciktiren veya vermeyenler için söylenen bir söz.
 • ***göz terazi, el mizan
  elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.
 • ***harman yel ile, düğün el ile
  her işin gerçekleşmesi birtakım koşulların bulunmasına bağlıdır.
 • ***her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan
  sonunu düşünmeden sana zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunma.
 • ***içi beni yakar, dışı eli (seni) yakar
  dış görünüşü ile başkalarının hoşuna giden bir şeyin veya durumun gerçekte kötü yönleri olabilir.
 • ***iki el bir baş içindir
  ancak kendi geçimini sağlayabilenler, başkalarına yardım edecek bir durumda değildir.
 • ***iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
  kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.
***iti an, taşı eline al (çomağı hazırla)
saldırgan biriyle karşılaşmas olasılığı bulunan kimse kavgaya hazır olmalıdır.
 • ***iyilik et kele, övünsün ele
  bir kişinin beğenilmeyen yönlerini düzelt, onu herkesin övüneceği duruma getir.
 • ***kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası
  yolsuz ilişkiler kadınlar için hoş karşılanmadığı hâlde erkekler bu gibi ilişkilerden övünme payı çıkarırlar.
 • ***kasım yüz elli, yaz belli
  işin zor yanı atlatıldıktan sonra gerisi nasıl olsa gelir.
 • ***kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
  sen başkasına kötülük yapma yolunu tutarsan başkası da sana kötülük yapma yolunu tutar.
 • ***kısmet ise gelir Hint’ten Yemen’den, kısmet değilse ne gelir elden
  Tanrı bir şeyi size kısmet etmişse o mutlaka size gelir, kısmet etmemişse yapacak bir şey yoktur.
 • ***koyunu yüze yetir, el onu bine yetirir
  kimi insan, başkaları hakkında abartarak konuşmaya bayılır.
 • ***kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz)
  kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.
 • ***maşa varken elini ateşe sokma
  başka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme.
 • ***meramın elinden bir şey kurtulmaz
  bir şey yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi, kesinlikle başarıya ulaşır.
 • ***miras helal hele (ele) al demişler
  miras, alabildiği takdirde mirasçının hakkıdır.
 • ***ne verirsen elinle o gider seninle
  insanın bu dünyada yaptığı bir iyiliğin ahirette karşılığını göreceği düşünülür.
 • ***ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş
  bir erkeğin karıları birbirleriyle anlaşabilirler ancak kardeşlerin karıları geçinemezler.
 • ***ölürse yer beğensin, ölmezse el beğensin
  çocuğun öldüğünde iyi anılması, yaşarken de beğenilir bir kişi olması için anne baba çocuklarının eğitimine çok önem vermelidir.
 • ***önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele
  başkasına zararı dokunacak bir davranışı yapmadan önce iyi düşün, kendi kendini eleştir.
***sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz
çiftçilik yapan veya çalışan aç kalmaz.
 • ***selin ağzı tutulur, elin ağzı tutulmaz
  doğal yıkımlara karşı önlem alınır ama söyledikleri yalan yanlış olanı susturmaya kimsenin gücü yetmez.
 • ***sofrada elini, mecliste dilini sakla
  topluluk içinde kendini denetle, aşırı davranışlarda bulunmaktan kaçın, açgözlülük ve gevezelik etme.
 • ***şahin küçük ama payını ele vermez
  küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.
 • ***tek elin nesi var, iki elin sesi var
  başarıya ulaşmak için birlik olmak gerek.
 • ***testi kırılsa da kulpu elde kalır
  zarar da etse varlıklı bir kimse büsbütün yoksul kalmaz.
 • ***tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç
  çalışmalarımla başkalarına yarar sağlıyorum ancak bundan kendim yararlanmıyorum.
 • ***tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider
  bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.
 • ***uğruluğa gitsen, insafı elden koma
  kötülüğün bile sınırı vardır.
 • ***var eli titremez
  varlıklı kimse, uzun boylu düşünmeden hayırlı işlere yardım eder.
 • ***var evi kerem evi, yok evi verem (elem) evi
  varlıklı ailenin durumu konuk ağırlamaya, gereken yerlere yardım etmeye, armağanlar vermeye elverişlidir; yoksul ailenin evinde sıkıntı ve dertten başka bir şey bulunmaz.
***veren el, alandan üstündür
yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
 • ***veren eli herkes öper
  yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
 • ***yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir
  gurbete düşmüş bir insan, ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar.
 • ***yılana yumuşak diye el sunma
  kişi, yumuşak huylu görünen herkese aldanmamalı, daima tehlikeli bir durumla karşılaşabileceğini düşünmelidir.

Öpülecek El Isırılmaz:

ANAFİKİR : Saygı gösterilmesi gereken kimse incitilmemelidir.

Kimi insanlar kendilerini toplum için, toplumun mutluluğu için feda eder, kişisel çıkarlarından çok başkalarının çıkarı için çalışmayı amaç edinir. Bu gibi kişilerin en büyük ödülü toplumun onlara karşı göstereceği yakın ilgi, sevgi ve saygıdır. Gösterilen sevgi ve saygı onların çalışmalarını sürdürmeleri için bir itici güç olur. Ancak kimi kendini bilmez kişiler, böyle kişileri çekemez, onların üzülmelerine yol açacak çalışma ve davranışlarda bulunurlar; kendilerini tatmin etme yoluna giderler. Toplumun çıkarma aykırı olan bu gibi davranışları önlemeli, saygı görmesi gereken bu gibi insanların beklediği saygıyı vermek için ne gerekliyse yapılmalıdır.

Alet İşler El Övünür:

ANAFİKİR: Araç olmadan insan kusursuz iş yapamaz.

İnsanlar, alet kullanmaya başladıktan sonra, uygarlığı yaratmışlardır. Hatta bu yüzden tarih çağları ilk kullanılan aletlere göre adlandırılmıştır. Çünkü insanlığı, yine insanın yaptığı aletler geliştirmiştir. İnsanı da tanımlamak için «alet kullanan varlık» denmesinin nedeni budur. İnsanın yaptığı kusursuz işler hep kullandığı aletler sayesinde olmuştur. Aletleri de yaratan insan olmakla birlikte, elde ettiği başarıda, aletlerin rolü küçümsenemez. Aleti kullanarak mükemmel işler yapan kişinin yaptığıyla övünmek hakkıdır.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply