Elektron Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Elektron nedir ve nasıl bulunmuştur? Elektronun yükü, özellikleri nelerdir? Elektron hakkında kısaca bilgi.

atom

Elektron

Bilim adamları, elektrik yükünün belli bir birimin katları olduğunu ve bu birimin de en küçük yük olduğunu, elektroliz deneylerinin sonucunda söylemişlerdir.

1896’da J.J Thomson, atomun temel parçacıklarından birini, gazlar içinden elektrik akımı geçirerek yaptığı deneyler sonucunda buldu. Thomson, 0.01 mm civa basıncına düşürülmüş boşaltma tüpünün elektrotları arasına yüksek gerilim uygulayarak elde ettiği katot ışınlarının, kütleleri hidrojen atomunun kütlesinden çok küçük, negatif yüklü taneciklerden meydana geldiğini gösterdi. Bu parçacıklara elektron denildi. Değişik gazlarla yapılan deneylerden, bütün atomlarda elektron olduğu sonucuna varıldı.

Elektron, negatif elektrik yüklü olup, tabiattaki en küçük yük miktarıdır. Yani bütün yükler elektron yükünün tam katlan kadardır. Elektronun yüküne elemanter yük denilip, e ile gösterilir, e’nin değeri 1,6.1019 Coulomb’dur. Tüm yükler Q=n.e kadardır. (n=l, 2, 3,…)

Advertisement

Elektronun kütlesi ise bir hidrojen atomu kütlesinin yaklaşık 1/1837 katına eşittir ki, bu kütle me= 9,11.10^-31 kg’dır.


Leave A Reply