Emrullah Efendi Kimdir?

0
Advertisement

Emrullah Efendi kimdir? Emrullah Efendi hayatı, biyografisi, siyasi hayatı, bilime katkıları hakkında bilgi.

emrullah-efendiEmrullah Efendi;(1858-1914)

Tanınmış bir Türk siyaset ve bilim adamıdır. Lüleburgaz’da doğdu. Babası bir tacir olan Ali Efendi’ dîr. 1881’de Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’yi o yıl mezun olanlar arasında ikinci olarak bitirdi (birincilikle bitiren İbrahim Hakkı Efendi sonradan sadrâzam olmuştur).

Emrullah Efendi 1882’de Yanya, 1884’te Selanik, sonra Halep, 1891’de İzmir vilayetleri (eyaletleri) maarif müdürü oldu. 1900’de Meclis-i Maarife üye atanarak İstanbul’a geldi. «Servet-i Fünun» dergisinde ilmi makaleler yayınladı. 1902’de «Muhitu’l-Maarif» adındaki çok geniş tutulmuş, fakat pek ilmi olan ansiklopedisinin ilk cildini çıkardı; bu cildi sonradan düzenleyerek bir kere daha bastırdıysa da, “elif” (a) harfinin ortalarını geçemedi. Meşrutiyet’te Galatasaray Müdürü, Kırklareli mebusu, 1909’da maarif nazırı (milli eğitim bakanı), 1911’de tekrar maarif nazırı oldu. Üniversite’de de felsefe okuttu. Yeşilköy’deki evinde öldü, Fatih Camisi bahçesine gömüldü. İlmi zihniyete ulaşmış bir kimseydi, orta öğretimde yaptığı ıslahat, felsefe kitap ve makaleleri değerlidir.


Leave A Reply