Ergani Nerededir?

0
Advertisement

Ergani nerededir? Ergani hangi ilimize bağlıdır? Ergani ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Ergani; Diyarbakır İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Ahmetli), 71 köyü vardır. İlin kuzeyinde; batıdan Çermik ve Çüngüş, doğudan Dicle ve Eğil, güneyden Şanlıurfa’nın Siverek, kuzeyden Elazığ’ın Maden ilçeleriyle çevrilidir.

Güneydoğu Anadolu düzlükleri kuzeyinde bir duvar gibi yükselen Toroslar’ın güney kesimini kaplayan ilçe toprakları, güneye Diyarbakır Ovası’na doğru basamaklar biçiminde alçalır. Kuzeyde, Güneydoğu Toroslar’ın yükseltisi yer yer 2.000 m’yi aşar. Sert kara ikliminin gözlenir; kışlar soğuk, yazlar çok sıcaktır. Yıllık ortalama sıcaklık 15°C, yağış tutarı 600 mm’dir. Yağış tutan, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerine oranla daha yüksektir. İlçe topraklarını sulayan dere ve çaylar Dicle Irmağı’na karışır. Sulamada, Devegeçidi Barajı’ndan da yararlanılır. Doğal bitki örtüsü bozkır olmakla birlikte, Toroslar’a doğru meşe ve çamlara rastlanır. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, darı, mercimek, üzüm, badem), küçükbaş hayvancılığa (koyun, kılkeçisi) dayanır. Hayvansal ürünler ilçe merkezinde tüketilir. Ergani’de, İÖ 2000’de işletilmeye başlanan bakır madeninde üretim, çeşitli aralıklarla 19. yüzyıla kadar süregelmiştir. Ekonomik açıdan işlenebilir 4-5 milyon tonluk rezerv vardır. Yıllık üretim, 15-18 bin ton arasında değişir. Dicle Irmağı’nın sağ kıyısına 10 km uzaklıkta, kalker bir kütlenin güneydoğu yamacı eteğinde, deniz düzeyinden 1.000 m yükseltide, Elazığ-Diyarbakır Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 58 km uzaklıktadır.

Yamacın aşağı kesimlerine doğru tarla ve bahçeler, yüksek kesimlerinde ise eski Ergani Kenti yer alır. Özellikle 1970’ten sonra hızlı bir gelişme gösteren kentte, modern yapılar dikkati çeker. Kentin 5 km güneybatısından geçen Malatya-Diyarbakır Demiryolu üzerinde bir de istasyonu vardır.

Tarihi: Diyarbakır İli’nin en eski yerleşime sahne olan ilçesidir. Sınırları içinde bulunan Çayönü Tepesin’de (yeni adı Severenpınar) yapılan kazılar sonucunda bu yörenin tarihinin İÖ 9000’e kadar uzandığı saptandı. İlkçağ boyunca Asur, Genç Hitit, Pers, İskender İmparatorluğu, Seleukoslar, Partlar ve Romalıların egemenliğinde yaşayan Ergani, İpek Yolu üzerinde bulunması ve yakınındaki bakır madeni yataklarıyla sonraki dönemlerde de önemini korudu. Bizans döneminde, Müslümanlarla Bizans arasında sürekli el değiştirdi. 1240’ta Anadolu Selçukluları’nın eline geçti. Bir süre Akkoyunluların başkenti oldu. Şah İsmail zamanında Safevilerin egemenlik alanında kaldı. 1515’te de Yavuz Sultan Selim bölgeyi Osmanlı topraklarına kattı.

Advertisement

Leave A Reply